Přírodní kámen pro váš byt, dům a zahradu Zobrazit fotky zobrazit 20 fotek

Proč si pořídit právě přírodní kámen? Prostě proto, že je dokonalý, jedinečný, nádherný, nesmrtelný, že každý jeho kousek, ať už jde o jakýkoli druh kamene, je naprostý originál. Hodí se přitom do interiéru, do zahrady, jako obkladový materiál na vnějších i vnitřních stěnách domu, do městských a obecních prostor, parků, ale i míst našeho posledního odpočinku. Kámen je prostě nesmrtelný.

Jedinečný originál

Každý druh přírodního kamene je naprosto jedinečný a odlišný, nikdy nenajdeme dva naprosto stejné kusy. Přitom přírodní kámen vyniká svými vynikajícími vlastnostmi, není stejnorodým průmyslovým výrobkem, naopak na sobě a v sobě nese přirozenost díky svému procesu utváření, který trval neskutečné věky.

Vlastně lze říci, že žádný ze stavebních materiálů neexistuje v tolika možných variacích jako přírodní kámen. Každý druh kamene, ale i stejný druh odlišného původu, z odlišné lokality, se vyznačuje odlišnou barvou, strukturou, kresbou a využitím. Krása přírodního kamene navíc s přibývajícím časem roste. Srovnatelný je snad jen se dřevem, ovšem to má zásadně kratší životnost (oproti kameni vlastně jen zlomkovou).
Přírodní kámen nabízí individuální řešení na míru, které je vhodné zcela pro všechny a všem též dostupné, problematická bývá u některých druhů kamene a jeho úprav pouze cena. Přírodní kámen nabízí originální způsob, jak navodit jedinečnou atmosféru v bytě, domě, i celé ulici.

Využití přírodního kamene v interiérech

V interiérech využijeme přírodní kámen v podobě obkladů, dlažeb, různých prvků v koupelnách (např. deska pod umyvadlo, ale i kamenná umyvadla), jako součást či dokonce základní stavební materiál vnitřních krbů, na římsy krbů, v podobě kuchyňských pracovních desek (často v kombinaci s kamenným obkladem za deskou), ale i v podobě balustrád, parapetů, schodišť, mobilních nádob a misek, váz a nakonec i výjimečných dekorací a uměleckých děl.

Využití přírodního kamene v exteriérech

V exteriérech je pak využití přírodního kamene ještě širší. Lze jím obkládat sokly, fasády, zděné ploty, vytvářet z něj ploty, opěrné zídky a jiné prvky, dláždit pochozí a pojezdové komunikace, hodí se k bazénům, jezírkům, fontánám, do gabionů, ke stavbám venkovních krbů, ohnišť, ale i udíren, zahradního posezení, laviček, k realizacím teras, v podobě venkovních schodišť, na skalky, jako lemování záhonů, v podobě zahradních šlapáků (nášlapných kamenů), čepic komínů, kašen, pítek a podobně. Může být drobnější dekorací, souvislejší hmotou i solitérem. Může být pouze pro ozdobu, ale též může být dokonale funkčním prvkem.

Typy přírodního kamene podle vzniku

Mezi oblíbené druhy přírodního kamene patří například žula, mramor, andezit, břidlice, opuka, pískovec, křemenec neboli quartzite, rula, travertin, porphyry, onyxy a kámen konglomerovaný.

Podle způsobu vzniku můžeme dělit horniny do tří základních skupin: magmatické (vyvřelé), sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné). Magmatické horniny vznikají krystalizací magmatu a jejich struktura se odvíjí od posloupnosti krystalizace a postupného chladnutí taveniny.

Magmatickými horninami jsou granit (žula), žulový porfyr, křemenný porfyr, bazalt (čedič) apod. Sedimentární horniny vznikaly přemísťováním, usazováním a zpevněním zvětralých úlomků, chemickým procesem (srážením z roztoků) nebo také biologickým procesem, při kterém docházelo k usazování vlivem biologického činitele. Obvykle vznikaly na zemském povrchu nebo těsně pod povrchem za poměrně nízkých teplot. Patří mezi ně pískovce, vápence, jílovité břidlice, travertiny apod. Metamorfované horniny vznikaly přeměnou z různých hornin působením vysokých teplot, tlaků a prostředí (činitelů v zemské kůře, kterým byly vystaveny). Podoba kamene je závislá na délce a intenzitě působení těchto činitelů. Patří mezi ně krystalické vápence (mramory), fylity, granulity apod.

Nebojte se superlativ

U přírodního kamene se nemusíme vůbec bát použití superlativ. Je praktický, trvanlivý, nadčasový, dominantní a vždy naprosto originální. A pokud dodavatel přírodního kamene spolupracuje se zkušenými architekty a kamenosochaři, zaměstnává zkušené kameníky, poskytuje širokou nabídku materiálů (především díky přímému dovozu kamene z celého světa), ale též renovuje a repasuje původní kamenné části staveb, je vhodné před ním smeknout.

Firma Václav Chlupsa - zpracování přírodního kamene nabízí kvalitu, preciznost, tradiční i moderní způsoby zpracování kamene, mnohaleté zkušenosti v oboru, individuální přístup ke každému zákazníkovi a ještě mnohem více. Poskytuje kvalitní materiál s povrchovou úpravou i bez ní, zajistí zaměření, výrobu i osazení. Samozřejmostí je komplexnost služeb a dodržení hlavních zásad!

1. zásada: Práce jen s nejlepším materiálem

Pro každou zakázku je vybrán jen ten nejlepší materiál a zákazníkovi je vždy navrženo několik možných řešení, ke kterým jsou doporučeny vhodné materiály.

2. zásada: Úcta k tradici kamenického řemesla

Každý materiál je zpracováván pečlivě za pomoci vhodných pracovních postupů. I při využití moderních výrobních technologií a postupů je zachováván tradiční řemeslný přístup vedoucí k opracování a zušlechťování přírodního kamene. Kameníci znají všechny druhy firmou nabízeného přírodního kamene a ví, jaký pracovní postup kdy zvolit.

3. zásada: Dostupnost služeb

Firma Václav Chlupsa realizuje dodávky kamene a jeho zpracování po celé České republice i v rámci zemí EU. Potřebujete kvalitně zpracovaný přírodní kámen? Neváhejte firmu oslovit s poptávkou. Zkušení pracovníci za vámi přijedou a poradí s výběrem i realizací.
Zdroj: www.v-chlupsa.cz
Václav Chlupsa - zpracování přírodního kamene Poslat poptávku