Proč je ve skluzu výstavba domů od RD Rýmařov?

Společnost RD Rýmařov nemůže v současné době dodržet smluvně garantované termíny. Nápravu stavu samozřejmě řeší a v následujícím rozhovoru objasňuje obchodní ředitel RD Rýmařov Ing. Jiří Pohloudek, proč tomu tak je a jak situaci napravují.

„O domy RD Rýmařov je již roky enormní zájem, což souvisí i s trendem rostoucí obliby kvalitních montovaných dřevostaveb. Tyto domy lze stavět v nízkoenergetickém i pasivním standardu, prakticky po celý rok a velmi rychle. Paradoxně je však právě rychlost výstavby nyní pro RD Rýmařov problém,“ říká Ing. Jiří Pohloudek.

Proč?

„Jedním z důvodů je právě výše zmíněný enormní zájem o domy RD Rýmařov, čemuž se firma přizpůsobuje dvěma novými výrobními linkami a též hledáním nových kvalifikovaných a odpovědných pracovníků. Odstupující generaci řemeslníků je bohužel problematické nahrazovat mladými, ale vůbec novými pracovníky. Pomoc případné zahraniční pracovní síly pro změnu naráží na legislativní problémy ČR, což firmu mrzí, ale nápravu intenzivně řešíme.“

Výstavba montovaných dřevostaveb je ale prezentována všemi dodavateli jako extrémně rychlá?

„Oč rychlejší je samotná výstavba montovaných domů na staveništi, o to náročnější je precizní výroba jednotlivých dílců ve výrobních halách. Zásadní je proto precizní práce a odpovědnost řemeslníků, bohužel je jich – a nyní se opakuji - nedostatek a ne každý, kdo by měl o tuto práci zájem, ji může dělat a odpovědnost na sebe vzít. Musíme vzít v úvahu, že domy musí být výjimečně kvalitní, vždyť jde o nové domovy našich zákazníků. Proto jsou i naše výrobní linky vybavené nejmodernějšími technologiemi v oboru montovaných dřevostaveb.“

Jak tedy nyní probíhá výroba a jak řešíte nápravu stavu? To zajímá každého nejvíce!

„Z našeho výrobního areálu vyjíždí každý den sestavy panelů, ze kterých se na staveništích v ČR, na Slovensku a velké části Evropy montují rodinné domy. V těchto domech již našlo domovy více jak 23.000 spokojených rodin. A chceme též podotknout, že firma vždy dostála svých závazků. Současné problémy s kapacitou výroby a dodržením termínů samozřejmě řešíme a snažíme se o rychlou nápravu. Kromě dvou nových výrobních linek, na kterých se vyrábí jednotlivé díly pro montáž na staveništích, čímž byla letos ukončena rozvojová investice zvyšující kapacitu výroby a zároveň zvyšující kvalitu vyráběných dílů, a kromě náboru nových pracovníků, jsme vypracovali u stávajících smluv pro 2017 a 2018 přibližný harmonogram s přesnými termíny. S těmito termíny seznámíme naše zákazníky osobním dopisem do konce letošního roku. A v současné době uzavíráme smlouvy na realizace až pro rok 2019. Dojde tak ke srovnání termínů realizací do poloviny roku 2018.“

A jak postupuje nábor nových řemeslníků?

„Není to jednoduchý proces, protože chceme pracovníky kvalifikované a s vysokou mírou odpovědnosti za kvalitu, jelikož vyrábíme a montujeme právě nové domovy našich zákazníků. Tedy zásadní a nejvyšší životní investice. Ale existují řešení, jak nábor uspíšit i přes nedostatek kvalitní pracovní síly na trhu.“

Chcete ještě říci něco na závěr?

„Chápeme, že stávající situace komplikuje plány našich zákazníků, mrzí nás to a velice si vážíme jejich důvěry. Důvěry nechat nás vybudovat jejich nové domy. Věříme, a uděláme pro to naprosto vše, že po realizaci nového domu se každý stane spokojeným a úspěšným zákazníkem firmy RD Rýmařov. Vždyť stav, ke kterému došlo, byl prvořadě způsoben právě enormním zájmem o kvalitní montované dřevostavby a naší touhou splnit přání každého potencionálního zákazníka, který nás osloví,“ dodává Ing. Jiří Pohloudek.
RD Rýmařov s. r. o. Poslat poptávku