Proč jsou solární střešní systémy výhodné pro firmy Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Zajistěte své firmě nekonečnou energii a přitom si snižte provozní náklady. Energii získanou ze slunečního záření přitom můžete akumulovat v bateriích a energetických boxech.

Pokud využijeme Sluncem vyrobenou energii, kterou máme zdarma, šetříme na energii odebírané z distribuční sítě. Nemůže se tak navíc stát, že se podnik zastaví, pokud dojde k výpadku elektřiny, na sluneční energii prostě nelze nikdy prodělat, lze na ni pouze spoléhat. Navíc je zde možnost čerpání státních dotací (resp. eurodotací). 

Zajištění energetické soběstačnosti zahrnuje energetický audit, vypracování a návrh řešení na základě energetického auditu, cenový návrh řešení, návrh financování (pro klienty T-Power zdarma), realizace řešení, odzkoušení zařízení, revizi, měření a nastavení optimálního výkonu během krátkého testovacího provozu a nakonec spuštění celého zařízení. Poté je zařízení v provozu monitorováno, kontrolováno a servisováno.

Energii slunečního záření lze získat pomocí solárních fotovoltaických tašek, které jsou určené pro šikmé střechy budov, fotovoltaické systémy pro přímou spotřebu energie bez její akumulace, fotovoltaické systémy s akumulací do bojleru, baterie a nebo elektromobilu, hybridní, ostrovní a záložní fotovoltaické systémy. Dále Fotovoltaický systém, který bude napájet firmu v případě Blackoutu, fotovoltaický systém jako zdroj pro tepelné čerpadlo a nebo jako zdroj pro klimatizaci, bateriové záložní zdroje a bateriová úložiště pro větší provozy. 

Vedle fotovoltaiky lze využít sluneční energii i prostřednictvím tepelných čerpadel, přičemž jedničkou na trhu je značka NIBE. A navíc lze využít i větrnou energii pomocí větrných elektráren (od 10 kW).

Špičkovací akumulační stanice SAS

Stanice SAS jsou určené pro výkonovou optimalizaci odběrových profilů výrobních podniků, případně částí jejich provozů. K optimalizaci odběru dochází okamžitým a časově řízeným ukládáním elektrické energie formou převodu z její střídané AC formy na stejnosměrnou DC formu a její ukládání v akumulátorových zásobnících. Uložená energie je poté využívána k vykrývání okamžitých výkonových odběrových špiček, snižování energetických ? hodinových odběrových maxim a vytvoření energetické UPS zálohy provozu určené k doběhu strojů při výpadku sítě. Stanice SAS též umožňují využívání energie získávané z vlastní produkce solární PV výrobny, případně jiných lokálních zdrojů energie pro vlastní spotřebu. Stanice také umožňují plnění funkce dynamicky řízené regulační zátěže pro energetické výrobní technologie (např. malé místní elektrárny s proměnným zatížením odběrového diagramu).

Základními funkčními bloky stanic SAS jsou synchromettering (zařízení synchronizace určené k přesnému měření okamžitých fyzikálních veličin na hlavním přívodu, nebo v místě připojení na distribuční síť), jednotka PMS (Power Management System = centrální řídící jednotka technologie SAS, která provádí průběžné vyhodnocování všech měřených a výpočtových provozních veličin, ovládá všechny části technologie SAS a provádí zadání všech regulačních zásahů v systému), systém BMS a jednotky BMS-Controller (Battery Management Systém = nepřetržitá správa a diagnostika všech jednotlivých článků velkokapacitních akumulátorových energetických zásobníků sestavených z jednotlivých AcuPacků), AcuBlock(y) (velkokapacitní akumulátorová zásobníková část, která je tvořena akumulátorovými bloky složenými po skupinách ze sériově zapojených velkokapacitních akumulátorových článků do tzv. AcuPacku), výkonový statický měnič (Invertor ESC360.1, který je svou koncepcí a topologií optimalizován pro aplikace v zásobnících energie průmyslových podniků a distribučních energetických soustav, měnič umožňuje Nabíjení akumulátorového bloku požadovaným proudem, dodávku požadovaného výkonu do sítě 3x400 V, dynamické řízení toku energie - obousměrný spojitý přechod mezi odběrem energie z napájecí soustavy a dodávkou energie do napájecí soustavy, přechod do ostrovního režimu, start do ostrovní zatížené soustavy, chod v ostrovním režimu a synchronní připojení ostrovní sítě k distribuční soustavě po obnově napájení) a výkonové přípojnice, oddělovací výkonové transformátory a podpůrné obvody (zahrnují rozvaděč hlavního výkonového připojení SAS, oddělovací výkonové transformátory a podpůrné obvody).

Solární střešní tašky

Pokud chce firma využít šikmé střechy, na kterých je běžně uložena vhodná střešní krytina, lze místo ní instalovat k získávání energie Slunce solární střešní tašky. Není tedy třeba montovat na střechy či jinam fotovoltaické panely, abychom získali solární střechy. Jde vlastně o absolutní hit fotovoltaického průmyslu, jednoduché, geniální řešení. Střešní krytina ukrývá dům před klimatickými vlivy a přitom vyrábí elektrickou energii ze slunečního záření.

Střechy se solárními taškami mají ale ve skutečnosti 5 funkcí. Odolávají povětrnostním vlivům (chrání před nimi dům) a vyrábí elektřinu, ale také zajistí vytápění a ohřev užitkové či bazénové vody, udrží teplo i chlad (fungují jako tepelná izolace), poskytnou domu příjemný a architektonicky čistý vzhled. A nakonec třešnička na dortu: dovedou dokonce i pokrýt veškerou energetickou potřebu firmy.

Každá střecha stojí nemalé peníze a přitom plní pouze svou hlavní funkci, kterou je ochrana shora před klimatickými vlivy. Jestliže však funkčnost této krytiny rozšíříme, přinese nám to ohromné finanční úspory. Střecha bude šetřit každý měsíc náklady na energie, navíc dodavatel nabízí i způsob financování solární střechy. A pokud spočítáme úspory za elektřinu po dobu životnosti solární střechy, nebude nová střecha nakonec stát vlastně vůbec nic.

Společnost T-Power nabízí solární střechy T-Power roof, SolteQ a Biber. Tyto solární střešní tašky jsou navržené tak, že některé se hodí pro střechy moderních i starších domů, jiné i na střechy v památkově chráněných zónách a pro domy stylové. Solární tašky lze také například kombinovat s luxusní krytinou z břidlice.

Zdroj: www.t-power.cz

SILVER PLANET s.r.o. Obchodní značka T-Power Poslat poptávku