Proč postavit dům z cihel a s cihelnými stropy Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Tradiční pálené cihly, ze kterých se dnes staví v podobě pálených dutinkových tvárnic, jsou materiálem nadčasovým, jehož budoucnost nekončí, ba naopak. Proč si postavit dům právě z cihel a s cihelnými stropy?

Do pálených tvárnic (tvarovek) s dutinami se dnes dokonce vkládá i tepelná izolace a zdíme jimi na stavební pěnu či lepidlo - tedy tenkovrstvě. I když však nevyužijeme ke stavbě domu nejnovější materiálové vychytávky, pálené tvárnice se stále drží, byť mají mnoho konkurentů. Proč?

Tento materiál se u nás v podobě plných pálených cihel poprvé objevil teprve v 19. století, byť je jeho historie ve světě stará tisíce let. Ovšem plné pálené cihly tradičních formátů do dnešních dnů ustoupily a byly nahrazeny právě tvárnicemi (cihelnými bloky) s dutinami.

Velkou výhodou dnešních keramických tvárnic je možnost rychlého zdění suchou cestou, kdy se do sebe jednotlivé tvárnice či bloky zasouvají na pero a drážku a lepí speciální hmotou, nanášenou vždy na poslední položenou řadu ve dvou souběžných pruzích. Velký důraz je nutné klást na přesnost zdění (lepidlem nesrovnáme mnoha milimetrové rozdíly jako maltou). Nakonec uznáme výhody přesného zdění i při omítání zdiva, jelikož naše spotřeba materiálu bude minimální a můžeme sáhnout po moderních stavebních hmotách a systémech. Kromě tvárnic a bloků se z pálené hlíny vyrábí také stropní dílce a panely a také překlady. Keramické tvárnice jsou navíc vyráběné včetně širokého sortimentu doplňkových výrobků a proto hovoříme o stavebních systémech.
Tento materiál má výborné tepelně izolační a akumulační vlastnosti. Jeho stinnou stránkou je křehkost (ta se nám však bude naopak hodit při vysekávání drážek pro vnitřní rozvody sítí), horší manipulace kvůli vyšší hmotnosti dílců a vyšší nasákavost. Na druhou stranu však snáze vysychá, přijímá vzdušnou vlhkost a za běžného provozu pomáhá udržovat v interiérech příjemné mikroklima. Nejrozšířenější značky keramických tvárnic a bloků z pálené hlíny se liší velikostí jednotlivých výrobků (ks) a procentem (podílem) vylehčení. Cihelné bloky jsou vylehčovány dutinami, čímž výrobci dosahují ideálních tepelných vlastností zdiva spolu s úsporami materiálu. Nejmodernější vylehčené tvárnice mají navíc dutiny vyplněné tepelnou izolací.

Dobré tepelné vlastnosti zdiva z vylehčených keramických tvárnic jsou závislé i na provedení ložných spár, přesnosti zdění a vypracování zdiva v ukončeních a nárožích. Značné nároky si také klade zabudování oken a dveří (výplní stavebních otvorů). Je třeba přerušit vzniklé tepelné mosty a pokud někde musíme použít tenkostěnné části, budeme mít problémy s vkládáním vnitřních rozvodů, naruší se i statika a dokonce i izolační schopnosti u zdiva obvodového. Excelentní provedení je prostě u tradičního zdiva nezbytné, odměnou však bude kvalitní, stabilní a odolný dům vysoké životnosti a výborných vlastností.
A právě to je zcela nejdůležitější, keramické tvárnice umožní zdravé a komfortní bydlení. Nové generace cihelných bloků navíc splňují požadavky na nízkoenergetické a pasivní stavby i bez potřeby dodatečného zateplení. Keramické cihly jsou též vhodné pro vyznavače zdravého přírodního životního stylu a především zdravého bydlení. Zdivo z keramických cihel vytváří zdravé prostředí uvnitř budovy, které je vhodné i pro alergiky a astmatiky. Výborně absorbuje vzdušnou vlhkost, dobře akumuluje teplo a vyniká dobrými akustickými vlastnostmi.

Kvalitu našeho bydlení však výrazně ovlivňují i zvukově izolační vlastnosti zdiva. Především pak v lokalitách se zvýšenou hlučností a tam, kde jsou kladené zvýšené nároky na zvukový útlum, skvěle poslouží speciální zvukově izolační keramické cihly. Tyto cihly nejen dobře pohlcují zvuk, ale vyznačují se i výbornými tepelně akumulačními vlastnostmi.
A když keramika, pak i keramické stropy a překlady, čímž maximálně využijeme systémové nabídky výrobků z pálené keramiky. Keramické stropní panely dosahují skvělých hodnot užitného statického zatížení a hodí se proto pro všechny běžné stropní konstrukce. Keramické stropy neobsahují žádná pojiva, nehrozí proto riziko odpařování toxických látek. Díky skvělé akumulaci a schopnosti přijímat a uvolňovat vlhkost vytvářejí v interiéru zdravé mikroklima. Zajišťují tak vhodné bydlení i pro astmatiky a alergiky. Keramické stropy jsou lehké, vytvářejí jednotný podhled, mají dobré zvukově i tepelně izolační vlastnosti a dobrou požární odolnost. V případě požáru navíc nevznikají žádné toxické plyny a cihelný strop vydrží.
Jednotlivé stropní dílce jsou vyráběné podle projektu domu, kdy jsou zajištěné výřezy například pro balkónové části a schodiště. Tyto stropy se přizpůsobí i atypickému půdorysu stavby. Keramické stropní panely jsou vhodné nejen pro výstavbu rodinných a bytových domů, ale používají se také při občanských, zemědělských a nebo průmyslových stavbách.

Položení stropních dílců vyžaduje jen minimální zatížení staveniště a při ukládání panelu z dopravního prostředku není potřeba panel nikde skladovat. Stropy jsou na stavbu dovezeny v suchém stavu a stavba se před jejich položením nemusí nijak připravovat. Výhodou je též jejich jednoduchá montáž a rychlé položení i v případě nepříznivého počasí - panely se jednoduše uloží na skryté průvlaky a překlady. Při pokládce stropů je samozřejmě nutné přesné dodržení technologických předpisů. Plné hodnoty únosnosti stropní konstrukce je dosaženo po zatvrdnutí a dozrání zálivkového betonu.

Zdroj: www.czp.cz
CZP STROPY, s.r.o. Poslat poptávku