Proč postavit odolnou terasu právě z plastu?

Dřevěné terasy je třeba stále natírat, přesto však hnijí, byť jsou z drahých dřevin cizokrajných. Trvá to akorát déle. Zato terasy z plastových rýhovaných desek nevyžadují žádnou údržbu a přesto vydrží neskutečně dlouho. Životnost vlastně ještě ani není známa, protože veškeré výrobky z materiálu TRAPLAST™ stále slouží a hodně dlouho ještě sloužit budou!

Rýhované terasové desky vyráběné z materiálu TRAPLAST™ slouží k vytváření nejrůznějších pochozích ploch, jako jsou terasy, balkony, restaurační zahrádky, molové a zahradní chodníky, plochy kolem bazénů a podobně. Tyto desky dosahují vynikající odolnosti vůči povětrnostním vlivům, hnilobě a vlhkosti. I přes svůj plastový původ však mají přírodní vzhled, proti dřevu se ale vyznačují extrémně dlouhou životností. Plně tak nahrazují obdobné výrobky z exotických dřevin. Obě strany desek jsou opatřené odvodňovacím rýhováním, které se liší svojí hustotou a tvarem, což poskytuje možnost volby vzhledu pochozí plochy. Rýhování zároveň slouží jako protiskluzný prvek, což je nakonec typickým jednotícím prvkem všech terasových desek a prken, z jakéhokoli materiálu. Při doteku bosou nohou, sezení a ležení je materiál příjemný.
Rýhované desky z recyklovaného plastu jsou obdobou dalších kompozitních materiálů – například dřevoplastu (woodplastic). Kompozitní materiály jsou známé tím, že jsou na rozdíl od dřevěných terasových prken bezúdržbové, nehrozí u nich zadření třísky a dosahují vysoké životnosti. Žádná hniloba, plísně, rozkladné procesy. Žádné nátěry, impregnace a jiné úpravy materiálu.

Plastové rýhované desky se vyrábí o délce 150 cm, tloušťce 3 cm a šířce 14 či 33 mm (s tolerancí ±2%). Užší desky váží 6,3 kg a širší 14,5 kg.
Terasové rýhované plastové desky jsou probarvené v celé hmotě, mohou však obsahovat jinobarevné skvrny do plochy 1 cm2. Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe přitom mohou barevně odlišovat. Šedá barva je nebarvená, tedy bez jakékoliv možnosti ovlivnění barevného odstínu. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, zelená, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Účinkem povětrnostních vlivů dochází u výrobků z materiálu TRAPLAST™ ke změně jejich původního zbarvení do světlejších odstínů, čili k takzvané patině. A tyto barevné změny nemohou být předmětem reklamace.

Prvky pro montáž terasy z materiálu TRAPLAST™

  1. deska rýhovaná – terasová
  2. hranol 80 × 40 mm
  3. hranol 40 × 40 mm
  4. šroub samořezný se zápustnou hlavou 5 × 60 mm

Podklad pro pokládku rýhovaných desek

Plocha, na které je podkladová konstrukce umístěna, musí být rovná, pevná a stabilní. Konstrukce by měla přímo ležet na rovné ploše, ale nesmí s ní být pevně spojena. Jako materiál na výrobu podkladové konstrukce je vhodné použít k tomu určené hranoly (např. o průřezu 40 x 40 mm, v místech spojů 80 x 40 mm, aby mezera mezi podkladem a deskou byla dostatečná). Nejlepšího výsledku dosáhneme, když je podkladová konstrukce rovnoběžná se stěnou a desky jsou položeny kolmo ke stěně se sklonem nejméně 1 cm na 1 m, aby bylo zajištěno dobré odvodnění pochozí plochy. Rozteč nosných profilů podpůrné konstrukce nesmí být větší jak 50 cm a pro jejich stabilitu je vhodné použít i příčné spoje. Při napojování desek musí oba konce ležet na podkladovém rámu (profil 80 x 40 mm), aby nedocházelo k jejich prohnutí. Mezi stěnou, podkladovou konstrukcí a deskou musí být ponechána dilatační spára široká nejméně 15 mm.

Jak se pokládají rýhované desky

Mezi jednotlivými deskami musí být ponechány dilatační spáry v podélném směru desek nejméně 12 mm, v příčném pak alespoň 3 mm. Aby se desky po montáži nedeformovaly, nesmí být upevňovací šrouby dotažené tzv. „na krev“ a otvory pro šrouby musí mít nejméně o 2 mm větší než je průměr šroubu. Pro uchycení desek je nejlépe použít samořezné šrouby s antikorozní úpravou o velikosti 6 x 60 mm.
Montáž se doporučuje provádět z důvodu tepelné roztažnosti při teplotách okolo 20 °C. Při výrazně odlišných teplotách je nutné k tepelné roztažnosti přihlédnout a dilatační spáry přizpůsobit. Pro montáž desek výrobce doporučuje požívat povrchově upravené samořezné šrouby se zápustnou hlavou 5 × 60 mm, které se šroubují do desky tak, aby šroub byl vždy v drážce desky a vršek jeho hlavy byl přesně v úrovni dna drážky. Pokud není terasa ukončena stěnou, je nutné ji zakončit vhodným lemovacím prvkem, např. zahradním obrubníkem. Tím se zamezí nežádoucímu posunu terasy. Typ montáže terasy se volí dle maximální délky plánované plochy. Pokud je podélná délka terasy kratší jak šest metrů, montáž se provádí podle následujícího obrázku.
Při délkách terasy nad šest metrů je nutné zvolit typ montáže podle následujícího obrázku. 
Zde je díky způsobu uložení podkladních hranolů a připevnění desek dosaženo toho, že je tepelná roztažnost rozložena do jednotlivých segmentů. Nehrozí tak nadměrná změna délky terasy jako celku. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné podkladní hranoly o rozměrech 80 × 40 mm fixovat k podloží terasy, aby nedocházelo k jejímu nežádoucímu posunu.
Zdroj: www.recyklace.cz
Transform a.s. Lázně Bohdaneč Poslat poptávku