Proč postavit terasu rychle a bez mokrých procesů na terčích a podložkách Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Postavte si svou terasu snadno suchou cestou, bude stabilní, tedy dostatečně pevná a odolná. Navíc nabídne i přednosti, které jiným způsobům pokládky teras nepřísluší: schopnost vyrovnat jednoduše různé výšky, aniž by bylo třeba vyrovnávat terén. Konečnou stabilitu a vyrovnání terasové podlahy prostě zajistí pouze terče s podložkami.

Představujeme terasový podlahový systém, který byl navržen a testován tak, aby vedl ke snadnému srovnání výškových rozdílů při realizaci jakékoli terasy suchou cestou. Na tento systém je přitom možné instalovat terasy všech typů terasových prken (dřevěná prkna, plastová, kompozitní, WPC aj.) a také dlažbu. Jde o revoluční řešení pro montéry i uživatele. Jedni ocení jednoduchost a rychlost montáže bez větších nároků na přípravu podkladu, druzí splnění svých vysokých nároků na estetické a funkční vlastnosti terasy.

Pokládka dlažby a terasových prken na terče a podložky je žádoucí především na plochých střešních konstrukcích, terasách, balkónech, lodžiích a podobně. Na sucho uložená dlažba umožní zpřístupnění izolovaného střešního pláště a jiných ploch pro další využití. Tento systém je založen na ucelené řadě výškově stavitelných, jednoduchých a bezpečných podpěr, schopných se přizpůsobit každému druhu podkladu. Jsou tak zároveň odstraněny problémy s vlhnutím, infiltrací vody, umístěním elektroinstalace a potrubí apod. (navíc je umožněna jejich rychlá a jednoduchá kontrola).

Terče pro suchou pokládku dlažby jsou uzpůsobené perfektnímu odvádění dešťové vody (zaručují plynulý odtok vody i za silných přívalových dešťů). A jelikož jsou vysoce pevné, hodí se i pro větší plochy se zvýšeným provozem. Podlahový materiál je pomocí terčů a podložek pokládán přímo na podklad bez nanášení vrstvy betonu či lepidla, přičemž je velmi pevně usazen v terčích. Nedochází proto k bočním pohybům.

Terče a podložky jsou vyrobené z odolného polypropylenu, nenarušují izolační souvrství (např. plochých střech) a plní svou funkčnost i z hlediska zatížení a propustnosti vody. Jednotlivé typy terčů a podložek se liší diametrem, výškovou stavitelností a typem „hlavy“. Terče mají pevnou výšku, podložky jsou výškově stavitelné s pevnou, případně samonivelační hlavou. V případě potřeby lze terče snadno upravit pro použití u atik, na krajích a v rozích. Pro vyrovnání (kompenzaci) spádu a lokálních nerovností na ploše je ideální použít spádové podložky.

Před instalací palubové terasy je nutné ověřit nosnost podkladních profilů (trámků) a terasových prken. Nosnost profilů (trámků) udává vzdálenost mezi jednotlivými podložkami, nosnost terasových prken určuje vzdálenost mezi jednotlivými nosnými profily (trámky). Vzdálenost mezi jednotlivými podložkami je závislá na typu zvoleného nosného profilu.

Terče a podložky jsou vyráběné pro pokládku dlažby (pokládka na terče s pevnou výškou, pokládka na nejnižší výškově stavitelné podložky Star.T a pokládka na výškově stavitelné podložky "BASIC", "NEW MAXI" a "ETERNO") a realizace palubových teras (pokládka na nejnižší výškově stavitelné podložky "Star.T WOOD" a výškově stavitelné podložky "BASIC WOOD", "NEW MAXI WOOD" a "ETERNO WOOD").

Pro realizace teras na písčité, štěrkové a travnaté podklady je pak třeba použít spárovací křížky, které umožní vytvořit velice rychlé, snadné a efektivní venkovní terasy s betonovou či keramickou dlažbou. Spárovací křížek zajišťuje maximální komfort ploch s rovnoměrnými spárami díky dlouhému trnu na spodní straně spárovacího křížku. Vymezující destičky o síle 2-4 mm pak umožňují použít spárovací křížky v kombinaci s terči nebo výškově stavitelnými podložkami pod dlažbu.

Plochy teras je navíc doporučeno odvodnit (např. použít drenážní potrubí do kameninového lože) a ohraničit „přiznaným“ betonovým, případně ztraceným obrubníkem.

Obvodové, dorazové klipy nakonec umožňují elegantní, rovnoměrné rozložení podlah podél atik a obvodových stěn. Správné usazení a vymezení dlažby zaručuje dokonalou stabilitu systému a pomohou minimalizovat pohyb dlažby.

Speciální regulační klíč přitom umožňuje regulovat výšku i na hotové pokládce. 

Bližší informace o jednotlivých způsobech pokládky na teras na terče a podložky najdete ZDE.