Proč právě betonové tašky TERRAN? Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Betonové střešní tašky jsou dnes lze říci hitem, alternativou pro zastánce klasických pálených tašek, která si udržuje jejich vzhled, ovšem za výrazně delší životnosti a za nižší cenu. Vlastně lze říci, že betonové střešní tašky v sobě spojují přednosti klasických pálených tašek a lehké střešní krytiny. 

Hlavní přednosti betonových střešních tašek

Hlavními přednostmi betonových střešních tašek je odolnost, tvarová stálost a kvalita povrchové úpravy. Především klimatickým vlivům odolávají tyto tašky výborně, čemuž napomáhá nízká nasákavost a pevnost. Životnost těchto tašek je uváděna více jak 80 let.

Další předností je velice jednoduchý systém pokládky. A cena? Cenou jsou betonové střešní tašky srovnatelné s kvalitními plechovými krytinami a zpravidla jsou levnější než klasické pálené tašky. Při výrobě betonové krytiny přitom dochází k minimální zátěži životního prostředí. Nakonec je třeba zmínit i dobré tepelně izolační vlastnosti a minimální nároky na údržbu.

V uživatelských testech se ze všech výše uvedených důvodů stávají betonové tašky častým vítězem.

Proč právě betonové tašky TERRAN

Na některé typy betonové střešní krytiny TERRAN je poskytována písemná záruka 50 let (jinak je běžná záruka 15 let a nebo 30 let), konkrétně na přesnost rozměrů, vodotěsnost a mrazuvzdornost. Kvalita těchto střešních tašek odpovídá normě STN EN 490. S kvalitou pak souvisí extrémní odolnost. To vše má kořeny v technologii výroby a 90 letech zkušeností výrobce.

Střešní tašky TERRAN jsou oblíbené a dobře hodnocené samotnými zákazníky. Kromě výše zmíněné odolnosti hraje roli i cena, která je nižší nejen v porovnání s jinými druhy střešní krytiny, ale i s betonovými krytinami dalších výrobců. Přihlédnout též musíme k příjemnému vzhledu tašek TERRAN, který pramení z důrazu výrobce na estetiku a k rychlosti dodávky tašek z dobře logisticky řešených skladových zásob.
Vysoké odolnosti dosahuje betonová střešní krytina od firmy TERRAN díky technologii lisovaného betonu a speciální povrchové ochraně, která je zcela specifická a zajišťuje mimořádnou stabilitu. Ochranná vrstva na povrchu tašek je homogenní, svou barvou se tedy neliší od zbarvení základního betonového materiálu, což nebývá u jiných výrobců samozřejmé. Zásluhou této ochranné vrstvy se tašky stávají naprosto neprostupné pro vodu, což zabrání, aby na ně škodlivě působilo její mrznutí a tání. Značně se tak navíc prodlužuje životnost betonové krytiny. Nízká je i pravděpodobnost uchycení mechu a jiných živých organismů na povrchu tašek. Speciální povrchová vrstva vzdoruje i škodlivým účinkům smogu ve městech se znečistěným ovzduším a kyselým dešťům. 

Podmínky záruky

Konstrukce střechy a střešní krytina musí být v souladu s technickými předpisy norem, které jsou platné v době výstavby, případně musí být v souladu s návody výrobce pro použití. Garanční nárok je třeba prokázat připojením faktury, dodacího listu nebo záručního listu. Nahlášenou škodu na místě přezkoumá odborník společnosti TERRAN a zdokumentuje uplatněný nárok na náhradu škody. Po provedené kontrole je zákazník písemně uvědoměn o výsledku kontroly a posouzení námitek. Záruka se nevztahuje na závady, ke kterým dojde v důsledku použití jiného než původního příslušenství, případně za vady při chybné pokládce tašek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené poškozením tašek v důsledku velké váhy napadaného sněhu, kvůli jiným mechanickým zatížením a přírodním živlům.

Záruka se také nevztahuje na doplňky z plastu a kovu a na škody uplatněné nad rámec zákonných nařízení a přechodných jevů počasí. Do této skupiny patří: výkvěty, změna barvy tašky, zarůstání tašky mechem, což nemá vliv na užitnou hodnotu střešních tašek.
A výjimečná záruka 50 let? Ta se vztahuje výhradně na střechy realizované na stavbách nacházejících se na území České republiky, na střechy dostatečně odvětrávané, které mají v plném rozsahu zabezpečenu pojistnou hydroizolaci střešní folií Terran a u kterých byly použité další prvky od výrobce Terran (hřeben a nároží, okapová hrana, prostupy střech a úžlabí a další příslušenství). Další podmínkou je odborná realizace střechy a celého střešního pláště s dodržením všech příslušných norem a předpisů.

A pozor - přeprava výrobků se uskutečňuje na jednorázových paletách, které jsou zabezpečené ochrannou folií s označením typu tašky. A právě rozbalování vyžaduje mimořádnou pozornost, jelikož se při odstraňování smršťovacích folií u všech typů tašek mohou výrobky sesunout a poškodit.

Typy střešní krytiny TERRAN

TERRAN nabízí betonové střešní tašky Synus®, Synus EVO®, Danubia®, Danubia EVO®, Coppo®, Rundo®, Rundo EVO® a Zenit®.

Střešní krytina Synus

Především nová betonová taška Synus® nabízí jedinečný vlnitý profil – sinusoidu. Příčný zvlněný profil však není zajímavý jen po vizuální stránce, hlavní devizou nové střešní krytiny je zejména její opravdu vysoká pevnost a z toho vyplývající mimořádná životnost. Taška Synus je vyrobena z vysoce kvalitního barveného betonu opatřeného dvojnásobnou povrchovou úpravou. Patří do kategorie krytin, jejichž povrch se upravuje nejpoužívanějšími a nejověřenějšími nástřiky. Synus proto disponuje nejen vysokou pevností, ale i dobrou rezistencí, barevnou stálostí a také na pohled atraktivním hladkým provedením. Svou hmotností 3,9 kg/ks je přímo předurčena k rekonstrukcím starších budov (patří k nejlehčím v portfoliu značky Terran) a zároveň nabízí svým elegantním tvarem možnost vyniknout mezi ostatními střechami. Taška Synus je mimořádně trvanlivá, odolná vůči vichřicím a mrazům. Rozměry tašek jsou 330 × 420 mm, spotřeba na 1 m2 je 10 kusů, tašky jsou vhodné na střechy o bezpečných sklonech od 22o. Nabízena je barva hnědá a červená.
Na střešní krytinu Synus navazuje Synus® EVO. Tyto tašky jsou vyráběné z probarveného betonu s vysokou mechanickou odolností a jsou ošetřené speciální povrchovou úpravou s přídavkem silikátu. Tím je dosaženo vysokého lesku. Tato střešní krytina byla uvedena na trh v letošním roce a je dostupná v barvách korall, merlot, mocca a carbon.
Mediterran CZ s.r.o. Poslat poptávku