Proč rekonstruovat elektřinu v bytě Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Pokud bydlíte ve starším domě, je vaše elektroinstalace s velkou pravděpodobností zastaralá a zřejmě již nevyhovuje vašim potřebám, ani současným bezpečnostním standardům. Staré elektroinstalace jsou provedeny v hliníku a jsou zapojené dvoudrátově, což přináší mnoho rizik. Odpovídají technickým a bezpečnostním normám z doby, kdy vznikaly. Hliník neodolává velkému zatížení elektrickým proudem a často to může vést až k přerušení spojů v důsledku zkřehnutí hliníkového vodiče. A dnes jsou normy zcela odlišné a elektroinstalace se provádí v mědi. Rekonstrukce elektroinstalace zajistí nejen správnou a bezpečnou funkčnost veškerých rozvodů elektřiny a elektrospotřebičů ve vašem bytě, ale také výrazně zvýší komfort vašeho bydlení.

Elektroinstalace

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení sloužících k vedení a ovládání elektrického proudu, jeho přeměně, úpravě, užívání a spotřebě. Hovoříme-li o elektroinstalaci ve spojitosti s budovami, označujeme ji jako rozvodnou síť. Domovní elektroinstalace má ovládací, spínací, jistící a výkonové prvky, které obsahují vedení jističů, spínačů, ochran a spotřebičů.

Projektová dokumentace před výměnou elektroinstalace

Než začneme měnit staré elektroinstalace za nové, je třeba zpracovat projektovou dokumentaci, kterou musí připravit odborník s elektrotechnickým vzděláním a zkouškami dle vyhlášky 50/78 Sb.§10. Projektant posoudí, které části je možné ponechat a které bude nutné zcela nahradit. Poradí, jak elektroinstalaci zrekonstruovat, aby vyhovovala vašim účelům. Může místo obyčejné výměny drátů navrhnout ucelený systém - inteligentní elektroinstalaci, která propojí několik elektrických zařízení. Například vytápění, žaluzie, světla a další, aby spolu automaticky komunikovala. Takový systém uspoří významné množství energie v domácnosti a zpohodlní vám život.
Projekt zrealizuje elektromontážní firma. Nakonec je nutné dle zákona elektroinstalaci vyzkoušet a zrevidovat.

Další rozvody

Výměnu elektroinstalací můžeme využít i k výměně dalších věcí. Například v kuchyni a v koupelně si můžeme nechat nainstalovat čidla, která hlídají, zda někde neuniká voda. Mnohé spotřebiče používané v koupelně a kuchyni vyžadují vlastní přípojku, což je nutné zohlednit i při závěrečné volbě typu a velikosti jističů. Kromě klasických silnoproudých zásuvek se vyplatí zvážit i instalaci zásuvek slaboproudých, do kterých se připojuje televize, internet nebo telefon. Nešetřete jejich počtem, protože je lépe připravit zásuvek víc pro případ, že změníte uspořádání svého bytu. 
Při výměně elektroinstalací můžeme také provést ozvučení místností – na zdroj hudby se připojí malá základna, z níž vedou do všech místností kabely zakončené malým reproduktorem, který je napevno zabudovaný na zdi společně se svým ovladačem, kterým si volíme zdroj zvuku a jeho hlasitost a pomocí základny si můžeme volit, kde všude má hudba hrát.
Přívodní kabely přitom vždy není nutné zasekávat do zdi nebo vést lištami, mnohdy je vhodné i jejich jednoduché zaháčkování ke stropu nebo ke zdi.

Práce následující po rekonstrukci elektroinstalace

Po výměně elektroinstalace je obvykle nutné vyštukovat a vymalovat, proto je praktické měnit elektroinstalaci při rekonstrukci bytu, aby vše bylo zrekonstruováno při „jednom nepořádku“. Ušetříme si nejen práci a starosti, ale také finanční náklady.

Co ovlivňuje cenu elektroinstalací?

Cena elektroinstalací se odvíjí od použitého materiálu, délky použitých kabelů, množství připojovaných přístrojů, počtu elektrických obvodů, zásuvek, designu vypínačů atd.

Revize elektrických zařízení

Důsledkem neudržovaných rozvodů elektřiny v bytě nebo v domě jsou nefunkční či rozbité rozvody elektroinstalace, které mohou ohrožovat naše zdraví i životy. Stejně nebezpečné mohou být i elektrospotřebiče, které jsou ve špatném technickém stavu. Aby se těmto situacím předcházelo, je nutné provádět pravidelné revize elektroinstalace a spotřebičů. Jsou stanovené zákonem a musí je provádět vyškolený pracovník podle platných předpisů a norem.
Zdroj: www.elsol.cz