Proč se nevyplatí zanedbávat penetraci

Penetrační nátěry jsou tím posledním, co aplikujeme na stěny, podlahy a jiné povrchy před finálním nátěrem či pokládkou například dlaždic. Proč musíme penetrovat a jaké typy penetrace známe? Patří penetrace do interiéru nebo i exteriéru? Na jaké podklady se penetrace nanáší? Můžeme do ní přidat barvu?

Penetrace je vlastně pronikání nosného média (vody, rozpouštědel a dalších chemikálií) do podkladu. Penetrační hmota obsahuje účinnou látku, která zajišťuje po aplikaci nátěru trvanlivost požadovaných vlastností podkladu. Penetračním nátěrem proto připravujeme podklad před následnou povrchovou úpravou, zpevňujeme jej, sjednocujeme nasákavost a zvyšujeme přilnavost. Je paradoxem, že mnoho řemeslníků penetraci podceňuje a ignoruje, přičemž zákazníci to kvitují, jelikož ušetří. Opak je však pravdou. Mnozí navíc o slovu penetrace nikdy ani neslyšeli. „Pepa to takhle vždycky maluje a vždycky to drží …“ Nakonec však různá savost jednotlivých částí povrchů, špatná soudržnost podkladu, prach a mastnota se stanou prvotními příčinami fleků a skvrn na nové výmalbě, popraskané malby, odloupávající se kusy nátěru.

Pokud prostě uslyšíte od řemeslníka, že penetrace není nutná, je třeba ptát se proč. A jestliže to není schopen či ochoten vysvětlit, vysvětlete mu vy, že na penetraci trváte.

Běžné využití penetrace

Nejčastěji se penetrace využívá k úpravě povrchu po seškrabání původních nátěrů či odstranění tapet. Penetrační nátěr musí proniknout až do podkladní vrstvy. V případě běžně zvětralých povrchů však proniká do hloubky nejvýše 1 mm, u silněji zvětralých povrchů však jde hlouběji. Nosné médium těchto penetračních nátěrů je na bázi lakového benzinu. Ovšem velmi zvětralé povrchy nelze zpevnit pouze penetračním nátěrem. Do nekoherentních spodních vrstev penetrace prostě nepronikne, vytvoří v tomto případě pouze pevnou povrchovou vrstvu. Proto v tomto případě používáme hloubkovou penetraci a nátěr opakujeme i podruhé.

Dále je penetrace třeba, pokud chceme sjednotit nasákavost povrchu. Tato penetrace se osvědčila především před použitím křemičitých nátěrových hmot, které reagují na vlhkost podkladu.

Penetrace je také vhodná na tvrdý a nenasákavý podklad. V tomto případě se stane pojivem mezi podkladem a finální povrchovou úpravou.

Pokud chceme napustit nenatřený a dobře vyzrálý podklad, využijeme penetraci univerzální, která podklad zpevní, sjednotí rozdílnou savost materiálů a zvýší přilnavost následných vrstev.

Speciální využití penetrace

Penetrací můžeme také fixovat znečišťující látky (nikotin, saze apod.) v podkladu. Získáme tak čistý povrch, na kterém bude držet finální povrchová úprava. Tyto nátěry nazýváme filtračními.

K penetračním nátěrům omítek, sádrokartonů, betonu, dřeva, dřevotřísek a překližek využijeme malířskou akrylátovou penetraci. Ta vyrovná savost podkladů a zajistí, že se následné nátěry neloupou a nepraskají.

Dřevo lze též chránit penetrací, ovšem v jeho případě hovoříme o impregnaci, což ve skutečnosti nemá s penetrací nic společného. Impregnace totiž zajistí vodoodpudivost dřeva a jeho ochranu před povětrnostními vlivy a UV zářením. Čili impregnace chrání podklad, zatímco penetrace se aplikuje kvůli vlastnostem podkladu a přilnavosti finální vrstvy. Lépe je penetraci přirovnat k základovým nátěrům na kov, než k impregnaci dřeva.

Penetrace je též vhodná pod tapety, obklady, dlažbu a lepené podlahové vrstvy.

Vhodný výběr penetračního nátěru

Nejdůležitější je pro správné penetrování vhodný výběr penetračního nátěru. Ten musí vždy chemicky odpovídat konkrétní povrchové úpravě, ale i vlastnostem podkladu. Nemusíme si však příliš lámat hlavu, jelikož výrobci většinou nabízejí ke konkrétnímu výrobku i vhodný penetrační nátěr.

Do penetračního nátěru je dokonce možné přidat trochu barvy, kterou budeme později malovat. Za prvé dobře uvidíme, kde jsme ještě nepenetrovali a za druhé tak často ušetříme jeden nátěr. Po penetraci prostě přijde jeden nátěr a hotovo. Sama běžná penetrace zbarvuje penetrované povrchy lehce do bíla, aniž bychom do ní barvu přidali.

Nevhodný je výběr penetrace od takzvaných odborníků ze stavebních super a hypermarketů. Prodají vám klidně cokoli, navíc byste často zjistili, že jde o vyučeného krejčího, kadeřníka, gymnazistu, obráběče kovů, bakaláře z oboru sociálních věd a podobně. Nic proti uvedeným profesím a jejich protagonistům, šlo pouze o ilustrační výběr. Z malířské, natěračské a jiné řemeslné praxe však tito zaměstnanci obchodů často neví vůbec nic.
Zdroj: shutterstock.com