Proč se vyplatí rekonstruovat staré bytové jádro Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Běžná, původní koupelna v panelovém bytovém domě má plochu přibližně pouze dva a půl čtverečního metru a některé stěny z umakartu, které se pozvolna rozpadají, prohnutý může být i strop, pokud je umakartový a hlavně se v umakartu ukrývají (mnohdy jsou i viditelné) škodlivé plísně. Zastaralé je i sanitární vybavení těchto koupelen, větrání, rozvody a instalace, ale i zvuková izolace.

Skladba starých bytových jader

Prefabrikovaná bytová jádra mají nejčastěji dřevěný rám, do kterého je vložen polystyren a umakartové desky, kterými je konstrukce obložena. Méně častěji bývala bytová jádra řešena jako železobetonové konstrukce, jelikož ta komplikovala svou vysokou hmotností výstavbu. Bytová jádra v panelových domech jsou dnes stará cca 20 – 50 let. V době, kdy byly tyto domy stavěné, jsme prostě měli jiné nároky a hlavně – byli jsme vůbec rádi, že se tyto domy stavěly, a že nám v jednom z nich byl byt vůbec přidělen.

Typy bytových jader

Bytové jádro H + kk je ohraničeno panelovou stěnou ze dvou stran, což ztěžuje rozšíření půdorysu nového jádra. S ohledem na dispozice bytu je možné pracovat s přední a nebo zadní stěnou jádra. Jelikož však boční panelové příčky nejsou nosnou konstrukcí, lze uvažovat i o jejich odstranění.

Bytové jádro F + kk má přední stěnu s dveřmi tvořenu zděnou nebo betonovou příčkou. Opět jde o nenosnou dělicí konstrukci, proto lze též uvažovat o jejím odstranění.

Bytové jádro T je zasazeno mezi tři betonové stěny. To zásadně omezuje možnosti dispozičních úprav. V tomto případě se doporučuje zachovat stávající dispoziční řešení bytového jádra.

Bytové jádro E často přiléhá k velké, prostorné předsíni. V tomto případě máme mnoho variant úprav a možností zvětšení koupelny a samostatného WC.

Jednodušší úpravy či radikální rekonstrukce?

Kromě komplexní rekonstrukce starého bytového jádra můžeme sáhnout i po jednodušších úpravách – například omyvatelných tapetách či obkladech, výměně sanity a pokládce nové dlažby. Ovšem stejně nás časem bude čekat likvidace umakartu a až vám jej vytrhají, budete se divit, co uvidíte uvnitř, za vanou apod.. Prefabrikovaná umakartová jádra prostě nevyhovují ani základním standardům dnešního bydlení z hlediska estetického ani užitného. Jediným smysluplným a trvalým řešením je skutečně kompletní rekonstrukce bytového jádra. Navíc tím můžeme koupelnu mnohdy zvětšit, oddělit od toalety a v neposlední řadě zásadně zvýšíme hodnotu bytu!

Rekonstrukce bytového jádra začíná na papíře

Je prostě třeba nejprve si vše dobře promyslet a to i s výhledem do budoucna. Bourat začínáme až ve chvíli, kdy máme vše promyšleno, naplánováno a navrženo. Představte si sebe a své potřeby za 10 či 20 let, zamyslete se, zda vám bude konkrétní vybavení vůbec vyhovovat. Neberte proto ohled pouze na svou aktuální kondici, věk, vkus a módní trendy. Samozřejmě vám vyhovující řešení nového bytového jádra může navrhnout zkušený bytový architekt či designér. Samotnou realizaci bytového jádra pak lze provést do 10 dní. První den se bourá, ten poslední dokončuje. A výsledek? Moderní hygienický prostor, který nabídne veškerý komfort při osobní hygieně, ale i relaxaci.

Kromě toho, jak si představujeme, že bude nová koupelna a WC vypadat, je též třeba znát své finanční možnosti. A nakonec je zde důležité rozhodnutí, zda rekonstrukci zvládneme svépomocí a nebo se svěříme do rukou firmy. Ta zajistí vše počínaje odstraněním umakartového jádra až po výstavbu nových příček, realizaci rozvodů, vybavení koupelny a WC sanitou, položení obkladů a dlažby a finální dokončovací práce. A zajistí i projekt, design a veškeré úřední náležitosti.
Realizaci předchází na počítači provedený projekt a 3D vizualizace nové koupelny, po jejímž shlédnutí lze ještě provést změny a budoucí podobu koupelny vyladit. Spolu se smlouvou pak získáte podrobný rozpis materiálů, vybavení a kalkulaci včetně kalkulace prací, které budou prováděné. Přílohou smlouvy o dílo je podrobný položkový rozpočet.

V závislosti na náročnosti přestavby můžeme potřebovat stavební povolení či ohlášení stavby, záleží na konkrétní situaci. V některých případech může do stavebních úprav promlouvat i statik. To se však běžné výměny lehkého a nenosného umakartu za sádrokarton či Ytong netýká, pokud nebudeme měnit dispozice stávající koupelny a WC! Ohlášení přestavby bude stavební úřad vyžadovat u stavebních úprav, kterými dochází ke změně v užívání části stavby, kdy se však nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí. V ostatních případech potřebujeme stavební povolení!

Plánovanou rekonstrukci bytového jádra je také třeba včas ohlásit majiteli bytového domu, společenství vlastníků, bytovému družstvu a podobně. Před zahájením rekonstrukce je též třeba informovat obyvatele domu o termínu zahájení a dokončení stavebních prací, jménu realizační firmy a telefonickém kontaktu na koordinátora stavby.

Rekonstrukce bytového jádra v deseti krocích

1. den: Odpojí se stávající rozvody vody, odpadu, plynu, topení a elektřiny, poté se provede demontáž stávajícího bytového jádra a odstraní se i ostatní staré prvky koupelny a WC. Zároveň je zajištěn odvoz vybouraného odpadu a doprava nového stavebního materiálu a sanity.

2. den: Jsou založeny a postaveny příčky, buďto z pórobetonu o tloušťce 100, 70 a 50 mm, nebo z impregnovaného sádrokartonu.

3. a 4. den:
Provádí se rozvody elektrických kabelů, vody, odpadů atd. a vyrovnává se podlaha (lze realizovat i podlahové topení). V případě sádrokartonových příček se ale ještě před vyrovnáním podlahy sádrokarton dokončí, tmelí a přebrušuje. Začišťují se spáry po instalaci rozvodů, montáži konstrukce a případném osazení sádrokartonového stropu.

5. až 6. den: Nanášejí se tenkovrstvé omítky, provádí se podezdívka vany. Štukují se neobložené stěny a pokládají keramické obklady. Poté se položí dlažba.

7. den: Provádí se výmalba a osazení dveřního rámu a dveří.

8. až 9. den: Osazují se zařizovací předměty (kromě již instalované vany či sprchového koutu). Instaluje se koupelnový nábytek, elektrické zásuvky, vypínače a svítidla. Na závěr 9. dne se uklízí staveniště.

10. den: Tento den je již „do počtu.“ Stavba se totiž pouze předává. Zákazník podepisuje předávací protokol. Z uvedených deseti bodů též vyplývá, že práce lze provést i o den či dva rychleji. Obvyklá cena nového bytového jádra se pohybuje okolo 100 tisíc korun, záleží však na luxusu, jaký si chcete dopřát. Tuto částku lze i násobit.
Zdroj: www.vstavby.cz, ČESKÉSTAVBY.cz
VSTAVBY-vodoinstalace s.r.o. Poslat poptávku