Proč vybavit svůj dům rekuperací Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Stejně jako se vyvíjí technologie stavebních konstrukcí a materiálů, vyvíjí se i snaha snižovat náklady na provoz staveb. A právě současný trend snižování energetické náročnosti budov je jednoznačně patrný nejen u novostaveb, ale i při rekonstrukcích starších budov. Běžný je dnes již standard nízkoenergetický, ještě úspornější nadstavbou domy pasivní. A právě rekuperace dovede promluvit především do výdajů za vytápění (ale i chlazení v létě) zcela zásadně.

Naprostou samozřejmostí jsou dnes u nízkoenergetických staveb dostatečné tepelné izolace a těsná okna. Dalším typickým rysem snižování spotřeby energií jsou moderní zdroje tepla, konkrétně tepelná čerpadla, solární systémy, kotle plynové kondenzační a kotle na biomasu. Vytápění však není vše, potřebujeme také větrat a s větráním jsou spojeny právě ztráty získaného tepla. Odpovědí na tento problém je řízené větrání se zpětným ziskem tepla, tedy rekuperace. Je s podivem, že i přes řadu výhod, které rekuperace přináší, je stále velmi opomíjena.

Bez větrání prostě nemůžeme bydlet

Opatření spojená se zateplováním budov sice snižují tepelné ztráty, zároveň však generují nový problém. Domy jsou hermeticky uzavřeny, načež dochází k negativním dopadům na vnitřní prostředí. V interiéru není dostatek čerstvého vzduchu, hromadí se zde oxid uhličitý, který běžně překračuje přípustné limity. Zvýšená hladina oxidu uhličitého snižuje schopnost koncentrace, může způsobovat únavu či bolest hlavy. V domech se také objevuje zvýšená vlhkost, která způsobuje plísně a zvýšený výskyt roztočů. Plísně mohou způsobit dokonce degradaci stavebních konstrukcí, především těch dřevěných. Přesto stavebníci tento problém často podceňují, ale právě tím nejhorším, co lze u hermeticky uzavřených budov udělat, je nárazové větrání okny. Toto větrání degraduje účinek všech nízkoenergetických opatření, jelikož spolu s odpadním vzduchem si vyvětráme i teplo. A řešením není ani větrání mikroventilací, které je většinou naopak nedostatečné. Navíc může dojít k poškození okna při vzniku kondenzátu nebo zamrznutí rámu.

Ideálním řešením větrání je rekuperace

Dostatečnou ventilaci nám v novostavbách i v domech rekonstruovaných zajistí právě řízené větrání se zpětným ziskem tepla. Větrání s rekuperací přinese do budov dostatek čerstvého vzduchu, aniž bychom přišli o draze získané teplo. Rekuperace též odstraní nadbytečnou vlhkost, dokáže odvětrat radon a zároveň šetří náklady na vytápění. Při rekuperaci je využíváno teplo odpadního vzduchu k ohřevu vzduchu příchozího. Čerstvý vzduch přitom projde přes filtry, což snižuje prašnost a též vnikání zápachu a smogu zvenčí do interiéru.

Čili suma sumárum, největším přínosem rekuperace je zajištění optimálního vnitřního prostředí po celý rok, až na druhém místě pak úspora nákladů. Návratnost investice nelze u rekuperace vyčíslit stejně snadno jako je tomu například u tepelného čerpadla.

Rekuperace centrální a decentrální

Rekuperace může být řešena centrálně jako ucelený systém, kdy je vzduch z dostatečně výkonné rekuperační jednotky rozváděn po celém domě. Toto řešení je spojené s potřebou instalovat právě rozvody vzduchu, čili potrubí, kterým bude vzduch proudit. Pokud tedy neplánujeme dům kompletně rekonstruovat, nebo jsme dostavěli dům nový a rekuperaci jsme neřešili, nelze o centrálním řešení rekuperace uvažovat. Pro takové případy se nabízí rekuperace decentrální, kdy nástěnná jednotka řídí výměnu vzduchu pouze v konkrétní místnosti.

Kvalitní rekuperační systém od společnosti PEDOTHERM MORAVIA spol. s r.o.

PEDOTHERM MORAVIA spol. s r.o. provádí kompletní instalace rekuperačních systémů na klíč. Cenová nabídka a technická konzultace jsou zdarma, přičemž můžete kromě systému větrání získat od jednoho dodavatele zároveň i systém vytápění. Zdarma též firma poskytuje i projektovou dokumentaci. Věnujte svůj drahocenný čas rodině, zdraví, práci a koníčkům a realizaci vytápění a větrání svěře profesionálům s dlouholetou tradicí.

Komfortní způsob větrání s rekuperací odpadního tepla PEDOTHERM Multibreeze zajistí čerstvý vzduch v celém domě, úsporu energií za vytápění, kvalitní a hygienicky čisté materiály a kvalitní design. Teplem, které byste vypustili při větrání oknem ven, se předehřeje čerstvý vzduch, který větrací jednotka vhání do interiéru. Úspora nákladů na vytápění je značná, činí až 40 až 80%. Rekuperační systém nám větrá efektivně a průběžně v celém domě a zároveň nám zachová vnitřní teplo domu. V domě pak máte neustále čerstvý vzduch bez pachů, přebytečné vlhkosti a s minimálním obsahem CO2.

Zdroj: www.pedotherm.cz
PEDOTHERM MORAVIA spol. s r.o. Poslat poptávku