Promyšlený koncept řízení vrat v atraktivním provedení Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

S produktovou řadou BDC-i440 v segmentu řízení vrat uvádí na trh německá značka Becker novou generaci řízení. Cílem vývoje byla co nejjednodušší obsluha pro montážní techniky i uživatele. U všech řízení z této produktové řady lze provést kompletní nastavení libovolných parametrů pomocí multifunkčního tlačítka na krytu řízení.

BDC-i440 F1 až F3 jsou první řízení této nové generace produktů značky Becker. Firma se specializuje na výrobu pohonů a řízení vrat, rolet a systémů sluneční techniky. Tři výše uvedené modely představují řízení s frekvenčním měničem pro automatizovaná sekční a rychloběžná fóliová vrata. Model F1 je koncipován pro elektrický proud o síle 5 A bez brzdného odporu, model F2 pro stejný elektrický proud, ale s brzdným odporem. Model F3 je určen pro proud 10 A s brzdným odporem.

Startovní výstřel pro celou novou generaci

„Tato tři řízení jsou však jen prvními zástupci nové generace řízení značky Becker,“ říká Jens Hederer, produktový manažer pro pohony vrat ve společnosti Becker-Antriebe. „Plánujeme a částečně již také připravujeme k výrobě další varianty řízení.“ Řízení BDC-i440 budou brzy k dostání pro všechny oblasti využití v rámci průmyslové techniky.

Promyšlená konstrukce

Nová řízení mají také nový vzhled, který vyvinul výrobce zcela ve vlastní režii. „Vývoj vlastní konstrukce byl nutný, abychom i v budoucnu mohli dodávat další varianty řízení se stejným vzhledem,“ vysvětluje Jens Hederer. Všechna řízení řady BDC-i440 budou mít tuto podobu. V horní polovině se nachází polotransparentní část se čtyřmístným sedmisegmentovým displejem, na kterém se zobrazuje momentální stav řízení. Jsou to buď parametry nastavení, nebo hlášení „diagnózy“, stavu či poruch.

Srdce řízení

Spodní polovinu řízení tvoří ovládací panel. Zvláštním prvkem je tlačítko uprostřed, které lze ovládat stiskem a zároveň se dá otáčet oběma směry. „Toto centrální tlačítko umožňuje kompletní nastavení parametrů řízení,“ objasňuje výhody tohoto konstrukčního řešení produktový manažer Hederer.

Všechny varianty řízení mají integrované podsvícené 3-tlačítko. Samozřejmě je také možné provedení s jedním hlavním spínačem a volitelně dalšími přídavnými tlačítky či spínači. Tuto změnu lze provést buď přímo u výrobce, nebo také dodatečně při montáži.

Jeden jako druhý – naprostý komfort při ovládání

S novou generací řízení značky Becker dosáhl výrobce dalšího cíle: „Všechna řízení z této produktové řady se nastavují naprosto stejně. Jednotlivá řízení se sice i nadále liší oblastmi užití, provedením a volitelnými možnostmi, ale pokud zná montážní technik jeden produkt z této řady, může bez jakýchkoli problémů nastavit parametry i u všech ostatních.“

Libovolné nastavení parametrů

Základní deska je vybavena mnoha funkčními vstupy a výstupy, kterým jsou samozřejmě již z výroby přiděleny konkrétní funkce, například připojení světelné závory nebo připojení varovného světla. Revoluční novinkou produktů BDC-i440 je ale to, že u všech vstupů a výstupů lze libovolně nastavit parametry. „Díky této mimořádné flexibilitě lze produkty BDCi440 využít opravdu kdekoli,“ podotýká Jens Hederer.

Nepovolaným vstup zakázán

Důležité je však i to, že nelze omylem změnit korektní nastavení, což by mohlo vést k nesprávnému fungování systému. Produkty BDC-i440 nabízejí několik úrovní přístupů pro různé uživatelské skupiny. Koncoví uživatelé mohou samozřejmě využívat všechny funkce řízení. Pro vstup do úrovně změny nastavení parametrů je ale třeba zadat heslo. I to se zadává pomocí centrálního tlačítka a čtyřmístného displeje. Nad základní deskou je pod svrchním pláštěm ještě dost místa, aby se dalo řízení vybavit dalšími přídavnými moduly. „Například přídavnými základovými deskami, přes které lze řízení  prostřednictvím systému BUS zapojit do řídicí techniky budov v rámci firmy,“ dodává Hederer.

Snadná montáž na stěnu

Také připevnění řízení na stěnu je vyřešeno velice komfortně. Na stěnu se nejprve uchytí montážní deska a řízení už se pak jen zacvakne – spojení je možné díky čtyřem montážním sponkám a zacvakávacímu mechanismu. Díky montážním sponkám je možné přímo přišroubovat na stěnu i zařízení samotné. Záměrně je konstruováno tak, aby ke stěně nepřiléhalo a vzniklým prostorem mohly být vedeny kabely.

S plány do budoucna

Zkratka BDC v názvu nové produktové řady je odvozena ze slov „Becker Door Control. „A ‚i‘ v názvu záměrně ponechává prostor pro interpretace,“ podotýká Hederer. „Každopádně je lze spojovat s pojmy individuální, inovativní a inteligentní.“ S produkty BDC-i440 je totiž každý zákazník báječně vybaven také do budoucna – již dnes tato řízení odpovídají běžným požadavkům trhu. Ovšem díky vstupům a výstupům, u kterých lze libovolně nastavit parametry, nebude ani v budoucnu, až se nároky promění, potřeba pořizovat další nový přístroj.

Zdroj: www.becker-motory.cz