Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Prováděcí vyhláška k PENB dosud chybí

Datum vydání: 29.01.2013 | autor:

Veškeré povinnosti majitelů nemovitostí související od 1.1. 2013 s novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (§ 7a) se posouvají až k datu 1.4.2013 a ani to ještě není zcela jisté. Není totiž stále k dispozici prováděcí vyhláška a proto platí minimálně první 3 měsíce roku 2013 požadavky a podoba průkazu energetické náročnosti budov podle stávající vyhlášky č. 148/2007 Sb. Oproti roku 2012 tedy v praxi zatím nedošlo k žádné změně. Proč?

Zateplování novostavby Zateplování novostavby
Zateplování novostavby
Zateplení šikmé střechy při výstavbě podkrovního bytu Zateplení šikmé střechy při výstavbě podkrovního bytu
Zateplení šikmé střechy při výstavbě podkrovního bytu

Nová prováděcí vyhláška se zatím odkládá

Povinnost plnit nové požadavky na energetickou náročnost novostaveb a staveb po větší renovaci, kdy je zasaženo do více než 25% obálky budovy, se odkládá. Především jde o novou povinnost pořídit si nový průkaz energetické náročnosti budovy při jejím prodeji či pronájmu. Účinnost nové prováděcí vyhlášky, bez které je novela zákona de facto neproveditelná, se odkládá na 1.4. 2013.

Odkládají se i kontroly a sankce

Respektive bude Státní energetická inspekce po tuto přechodnou dobu jen poskytovat poradenství a nebude kontrolovat či udělovat sankce, jelikož chyba (prodlení) není na straně vlastníků nemovitostí, nýbrž státní správy. Čili povinnost zpracování PENB (nesprávně se též uvádí „energetických štítků,“ v praxi však jde o něco zcela jiného) při prodeji či pronájmu nemovitostí požadována až od 1.4.2013.

Vyčkejte na zveřejnění nové vyhlášky

Proto doporučujeme vyčkat až na skutečné zveřejnění nové prováděcí vyhlášky o energetické náročnosti budov a PENB nechat zpracovat až podle ní. Mohlo by se totiž stát, že bude majitel nemovitosti muset nechat průkaz vypracovat dvakrát.

V žádném případě nejsou zneplatněny kupní či nájemní smlouvy, k nimž by nebyl PENB přiložen. Stejně tak není dotčeno právo kupujícího nebo nájemce PENB získat. Prodávající či pronajímatel je nyní povinen předložit PENB zpracovaný podle aktuální vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Sankce

Jestliže vlastník bytové jednotky či domu nedoloží PENB ke kupní smlouvě, riskuje pokutu ve výši dle zákona. Ovšem právě do konce letošního března nebudou tyto sankce uplatňovány. To však vlastníky nemovitostí nezbavuje povinnosti předložit PENB ke kupní smlouvě či smlouvě o pronájmu. Nový vlastník nemovitosti má právo žádat od původního vlastníka zpracování PENB až tři roky zpětně ode dne, kdy byla kupní smlouva uzavřena. Jinak se opět vystavuje riziku sankcí a také případných sporů o neúplnost kupní smlouvy. Smlouva je dokonce napadnutelná soudně.

Zateplení soklu novostavby Zateplení soklu novostavby
Zateplení soklu novostavby
Zateplený bytový dům s vyměněnými okny Zateplený bytový dům s vyměněnými okny
Zateplený bytový dům s vyměněnými okny

Proč právě PENB?

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je obdobou uváděné energetické třídy třeba na ledničce či uváděné normované spotřeby u automobilu. PENB tedy slouží k ochraně spotřebitele, konkrétně informuje účastníky realitního trhu o „kvalitě prodávaného či pronajímaného domu nebo bytu a jeho dobrém fungování.“ Kupující tedy budou předem vědět, zda se provoz nemovitosti prodraží či nikoli, respektive bude možné odvodit z údajů uvedených v PENB roční náklady na energie. PENB doloží, že novostavba či zrekonstruovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost.

Liší se však povinnosti týkající se novostaveb a renovací rodinných a bytových domů, veřejných a kancelářských komerčních budov a existují i konkrétní výjimky.

Výjimky

Výjimku z povinnosti zpracovat PENB získaly budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, budovy určené pro náboženské účely (kostely, mešity, chrámy) a také chaty a chalupy. Respektive budovy, které nejsou určené k trvalému bydlení a nebo jsou využívané k rodinné rekreaci. Poté získaly výjimku také průmyslové a zemědělské budovy s roční spotřebou tepla do 700 GJ. PENB nepotřebujeme také v případě získání nemovitosti dědictvím či darem.

Co je energeticky vztažná plocha

Energeticky vztažná plocha je nový pojem. Jde o vnější podlahovou plochu, která je sečtena po  jednotlivých podlažích. Energeticky vztažná plocha je číselně větší až o desítky procent oproti součtu užitných ploch (např. bytů v bytovém domě či kanceláří v kancelářské budově).

Veřejné (budovy užívané orgány veřejné moci) a kancelářské komerční budovy

Všechny veřejné budovy se vztažnou plochou nad 500 m2 musí mít zpracován PENB do poloviny roku 2013. Budovy s energeticky vztažnou plochou nad 250 m2 pak do poloviny roku 2015. PENB musí mít tyto budovy vystaven u vchodu nebo ve vstupním prostoru. Pro kancelářské komerční budovy platí stejné požadavky jako u bytových domů. Čili i na prodej nebo nový pronájem jednotlivé kanceláře či celého podlaží se vztahují požadavky jako na byt v bytovém domě.
Zateplená a nezateplená část rodinného domu Zateplená a nezateplená část rodinného domu
Zateplená a nezateplená část rodinného domu

PENB pro rodinné domy

Pro novostavby se od roku 2013 vztahuje povinnost opatřit si nový PENB ke dni žádosti o stavební povolení (tak je tomu již dosud). Průkaz nechá nejčastěji vypracovat projektant zpracovávající stavební dokumentaci u autorizovaného energetického specialisty.

Povinnost pořídit si nový PENB vzniká i v případě renovací, kdy je renovováno více jak 25% obálky domu. Jestliže se však majitel nemovitosti rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky, nikoli na celý dům, může využít platný PENB, který budova již má (třeba z předchozí koupě domu či z předchozí fáze renovace). Nová povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení či ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

A pozor, pokud povinnost u RD vzniká, musí být v inzerci na prodávanou či pronajímanou nemovitost uveden údaj o energetické třídě a také hodnota měrné dodané energie.
Zateplování bytového domu Zateplování bytového domu
Zateplování bytového domu

PENB pro bytové domy

I novostavby bytových domů musí disponovat novým PENB. Tato povinnost je vztažena ke dni žádosti o stavební povolení. Průkaz nechá opět vypracovat projektant u autorizovaného energetického specialisty.

V případě renovací jsou pravidla opět obdobná jako u RD. Stejně tak je třeba uvádět v inzerci na nemovitost údaj o energetické třídě a hodnotu měrné dodané energie.

Pokud však jde o jednotlivé byty, musí majitel nemovitosti předložit zájemci PENB. Jestliže jej majitel bytu nezíská na písemnou žádost od společenství vlastníků bytových jednotek, může místo PENB vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. Pokud předkládá PENB, musí být v inzerci indikována energetická třída. Uvedená povinnost se však nevztahuje na družstevní byty, kde nejde o prodej, ale o převod práva k užívání.

Povinnost předložit PENB zájemci při pronájmu jednotlivého bytu platí od roku 2016. A pozor: PENB se zpracovává pouze na celý bytový dům a průkaz pak využívají všichni majitelé bytů.

V povinnosti předkládat PENB navíc udělá do roku 2019 pořádek právě energeticky vztažná plocha. Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2 musí mít zpracovaný PENB do 1. 1. 2015, nad 1000 m2 do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019, a to včetně bytových domů vlastněných bytovými družstvy.

Zdroje: prukaznadum.cz, energeticky-prukaz.cz, bydleni.cz, asb-portal.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com

Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Prováděcí vyhláška k PENB dosud chybí"

Buďte první a napište komentář k  "Prováděcí vyhláška k PENB dosud chybí"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE