RD Rýmařov slaví již 50 let své existence! Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Společnost RD Rýmařov s.r.o. je od svého založení spojena s rozvojem moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Přitom již postavila více jak 24 000 staveb – rodinných, ale i bytových domů a též developerských projektů.

Know-how firmy OKAL

Pro založení společnosti RD Rýmařov s.r.o. bylo klíčové know-how tehdejší západoněmecké firmy OKAL. A skutečně na původní „okály“ narazíme ještě i dnes, ovšem současná výstavba již s nimi nemá prakticky nic společného.

Více jak 30 typových projektů

Základní nabídka produkce RD Rýmařov zahrnuje více jak 30 typových projektů domů včetně mnoha jejich variant a různých architektonických doplňků. Zároveň je samozřejmostí vyhovět individuálním požadavkům zákazníků, načež se každý dům stává neopakovatelným originálem, byť vychází z typového projektu. Kladen je přitom důraz na zdravotní nezávadnost používaných materiálů a splnění tuzemských norem i přísných norem tradičních zemí Evropské unie.

Certifikáty

Společnost RD Rýmařov může užívat znak kvality RAL, propůjčovaný Společností pro jakost německých montovaných staveb. Získala však také certifikáty ISO 9001, ETA podle ETAG 007 (tento certifikát získala jako první v ČR) a také energetický certifikát, kterým se stavěné domy řadí do kategorie energeticky úsporných budov.

Historie začíná v roce 1968

Historie společnosti RD Rýmařov s.r.o. začíná v roce 1968, kdy tehdejší Rudné doly Jeseník řešily, jak zaměstnat pracovníky z postupně uzavíraných dolů na Rýmařovsku. A jelikož je na tomto území dostatek dřeva, zrodil se nápad, který mohl zároveň pomoci vyřešit také nedostatek nových bytů v tehdejší ČSSR. V Rýmařově tedy začali stavět dřevěné domky.

Soutěž na licenci

Tomu však ještě předcházelo vyhlášení soutěže na licenci k výrobě rodinných domů z lehkého prefabrikovaného dřeva. A komise nakonec vybrala německou společnost OKAL – Otto Kreinbaum. Rýmařovští získali od této firmy licenci na výrobní a montážní systém a také projektovou dokumentaci k několika typům domů. Vítězná firma navíc byla jedním z hlavních dodavatelů výrobní technologie.

Zlidovělé slovo „okál“

Takzvané „okály“ si rychle získaly popularitu, což dokazuje právě i zlidovění slova „okál.“ Platnost licence však vypršela na konci 70. let a tudíž již nebylo možné toto označení používat oficiálně, ovšem mezi lidmi se používá dosud.

Rychlý rozvoj

Základní kámen rýmařovské továrny na výrobu dřevěných rodinných domků byl položen v polovině roku 1969, ale již za krátkou dobu zde pracovalo okolo tisícovky lidí. Domy z lehkého prefabrikovaného dřeva byly určené především pro domácí trh, přičemž byly stavěné pro soukromé osoby i družstva, státní statky a průmyslové podniky. Kromě rodinných domků se v Rýmařově vyráběly také ubytovny, prodejní stánky, rekreační chaty a přístřešky určené na staveniště.

Osamostatnění až po roce 1989

Ale k osamostatnění rýmařovského podniku a oddělení od Rudných dolů došlo až 1. ledna roku 1990, kdy vznikl samostatný státní podnik RD Rýmařov. Poměrně rychle se tehdy podařilo najít odběratele v SRN, úspěch na německém trhu však byl podmíněn řadou inovací, rozšířením nabídky a zvýšením kvality, přičemž všechny změny probíhaly za plného provozu.

Privatizace

V únoru roku 1993 pak prošla společnost privatizací, kdy ve veřejné soutěži RD Rýmařov s.r.o. odkoupila společnost Rodinné domky s.r.o. Poté následovaly další změny a rozšiřování sortimentu až do současného stavu.
RD Rýmařov s.r.o. v současné době vyrábí špičkové domky, které svou kvalitou, architektonickou variabilitou a splněním ekologických požadavků plně vyhovují všem mezinárodním normám.

Oceňovaný stavební systém Lord

V roce 2000 došlo k dalšímu historickému zlomu, kdy společnost RD Rýmařov s.r.o. představila nový stavební systém Lord. Začala se tak stavět nová generace montovaných rodinných domů. Projektantům a konstruktérům se tehdy podařilo skoro nemožné – na menším půdorysu zvětšili obytnou plochu, lépe bylo například využité podkroví.

Dlouho na sebe nenechala čekat ani ocenění, již v roce 2000 získala firma za svůj dům Lord Premio 2000 zvláštní cenu v anketě Dům roku, kterou pořádal časopis Můj dům, o tři roky později pak získala ve stejné anketě ocenění odborné poroty, tentokrát se Domem roku stala novinková řada KUBIS.

Pozice společnosti

Společnost RD Rýmařov s.r.o. je dnes největším výrobcem staveb na bázi lehké prefabrikace dřeva v České republice, ale i jedním z největších výrobců montovaných rodinných domů v EU. Úspěšně dnes expanduje do zahraničí, dlouhodobě například podniká na nejnáročnějším trhu v Evropě, na trhu německém, ale i řeckém, rakouském, švýcarském a slovenském.

Moderní domy = moderní bydlení

Moderní dřevěné domky z Rýmařova splňují všechny požadavky na moderní bydlení. Jsou lehké a přitom velmi odolné, jejich předností je trvanlivost, nevznikají praskliny a neškodí jim ani agresivní kyselé prostředí. Dřevěné domky jsou navíc ekologicky nezávadné, jelikož jejich výroba nezatěžuje životní prostředí.

Úspory a záruka

Vytvořením tzv. sendvičového systému lze přitom docílit vysokých energetických parametrů bez nároků na zvětšování zastavěného prostoru nebo na úkor bytových ploch. Lehkost konstrukce pro změnu umožňuje snížit spotřebu materiálu na založení stavby, a tím snížit náklady na realizaci.

Garancí kvality je navíc mimořádně dlouhá záruka ve výši 30 let na konstrukci každého domu!
Zdroj: www.rdrymarov.cz
RD Rýmařov s. r. o. Poslat poptávku