Referenční stavby postavené z materiálů HELUZ

Rodinné domy postavené z cihelných materiálů HELUZ dnes najdeme po celé ČR a nejen na našem území. Přinášíme vám inspiraci výjimečně zdařilými projekty a stavbami rodinných domů, jejichž omítky přikryly záplavu log HELUZ. Možná vás právě tyto stavby osloví a pomohou vám při plánování svého vysněného domu.

Rodinný dům ve Zlivi

Ve Zlivi u Českých Budějovic byl z materiálů HELUZ postaven pasivní dům výjimečného vzhledu, provedení a vlastností. Projektantem domu byl Ing. Josef Vostracký (www.ateliervostracky.cz), dům postavila stavební firma STAKOplus (www.stakoplus.cz), je zařazen do kategorie A (mimořádně úsporné), s měrnou spotřebou tepla 19 kWh/m2.a. Na dům byly získány dotace z programu Zelená úsporám v roce 2013, jeho konstrukce je jednovrstvá, zděná, bez dodatečného zateplení. Použito bylo zateplené zdivo HELUZ FAMILY 2in1.

Tento dům moderního pojetí s fasádou tvořenou Cetris deskami měl při blower door testu naměřenu hodnotu n50 = 0,2 h-1. Roční vyúčtování za elektřinu činí v tomto domě cca 13 000 Kč. Dům je vybaven tepelným čerpadlem, doplněn solárními panely. Nechybí nucené větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Rodina si bydlení v novém domě pochvaluje.

Rodinný dům u Českých Budějovic

Rodinný dům u Českých Budějovic byl postaven v nízkoenergetickém standardu, navrhl jej Ing. Josef Vostracký (www.ateliervostracky.cz) a postavila stavební firma CB – STAV, spol. s r.o. (www.cbstav.cz). Jde o jednovrstvou zděnou konstrukci bez dodatečného zateplení s měrnou potřebou tepla 30 kWh/m2. Ke stavbě domu byly použity zateplené cihly HELUZ FAMILY 2in1.

Řadové domy v Michalovicích

Řadové domy v Michalovicích u Mladé Boleslavi jsou nízkoenergetické, navrhli je Ing. Jan Gregora a Ing. Jana Gregorová, postavila stavební firma Pepi Leas s.r.o. (www.pepileas.cz) a jsou zařazené do kategorie A (mimořádně úsporné). Použit zde byl komplexní cihelný systém HELUZ, čili obvodové zdivo, vnitřní zdivo a příčky, komín, překlady a strop. Tyto jednovrstvé zděné konstrukce bez dodatečného zateplení byly postaveny u golfového resortu pro privátního stavebníka, konkrétně v blízkosti dohrávky jezerní jamky číslo 17 místního golfového hřiště.

Kompozičně je většina domů situována v linii přímo podél hráze golfového jezera a promyšleně tak těží z vysoce nadstandardních parametrů tohoto unikátního místa pro bydlení. Domy jsou řešeny jako dvojpodlažní sestavy jednoduchých kubických tvarů zastřešených plochými střechami. Přízemí, jenž v hlavní obytné části bezprostředně navazuje na jezerní hráz nebo zahrady, je využito pro vstupní a garážové partie plus hlavní pobytovou zónu domů, která spolu s prostory v patře a nadstandardním rozsahem hygienických zařízení, umožňuje vysoce komfortní bydlení i pro početnější rodiny. Druhé nadzemní podlaží je navrženo částečně jako obytné podlaží a částečně jako kombinace střešních teras skýtajících nezapomenutelné výhledy na park golfového hřiště, jehož je většina domů přímou součástí.
Domy jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi – systém teplovodního podlahového vytápění a přípravy teplé vody je teplem zásobován z ekvitermně regulovaných tepelných čerpadel systému země/voda napojených na zemní vrty hluboké cca 75 m (realizované pro každý řadový dům zvlášť ). Systém vytápění je v domech doplněn chladícími jednotkami, rovněž napojenými na zemní vrty, které umožňují v letním období komfortní přichlazování interiérů domů prostřednictvím rozvodů podlahového topení. Samozřejmostí je rovněž centrální systém řízeného větrání s rekuperací. Součástí vybavení jsou také komínová tělesa umožňující instalaci krbových kamen. Pochopitelně zde nechybí kompletní datové rozvody napojené na místní vysokorychlostní optickou datovou síť, TV a AUDIO rozvody, elektronická zabezpečení a podobné technologické vychytávky, které jsou příjemné pro život v moderním stylu.

Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou

Rodinný dům ve Vraném nad Vltavou se stal výhercem soutěže Pasivní dům roku. Tuto jednovrstvou zděnou konstrukci bez dodatečného zateplení navrhl Ing. Arch. Jan Medek (www.kontinual.cz) jako průnik tradiční architektury lidového stavění na venkově a současných potřeb moderního bydlení. Ukázalo se, že převzaté principy chalup stavěné do konce 19. století jsou použitelné i dnes.

Jednoduchá figura domu je čitelná nejen zvenčí, ale i zevnitř. A to především díky otevřenému stropu ve střední části a vynecháním krajních polí stropní konstrukce obytného prostoru v přízemí. Vznikl tak velkorysý prostor, v jehož středu je “pec” soustřeďující zdroje veškerého tepla v domě. A tak jako se chodívalo na pec spát, tak i zde se stoupá po tělese pece do ložnic. Vizuální sjednocení povrchů exteriéru a interiéru posiluje celkový výraz domu.

Rodinný dům v Roudnici nad Labem

Rodinný dům v Roudnici nad Labem byl postaven v nízkoenergetickém standardu, navrhl jej Ing.arch. Michal Prášil a postavila stavební firma Progressproject s.r.o. Měrná spotřeba tepla tohoto domu je 41 kWh/m2, energetická náročnost A, vytápěn je tepelným čerpadlem země-voda Rehau, podlahovým topením Rehau a je vybaven inteligentní elektroinstalací INELS.

Jednovrstvá zděná konstrukce tohoto domu bez dodatečného zateplení je situována na rovinatý pozemek do nově vznikající lokality v Roudnici nad Labem – Zahradního města. Navržen byl jako jednoduchý kvádr zastřešený pultovou střechou s přesahem na jedné straně hmoty, který vytváří dojem zasunutí domu směrem dovnitř. K domu je připojena garáž, na které jsou aplikovány stejné principy. Hmota domu a garáže je spojena pomocí zastřešeného průchodu do zahrady. Jedná se o dispozici 5+kk rozdělenou na vstupní patro pro společný pobyt rodiny a případné návštěvy a na patro klidové s pokoji a ložnicí. Zahrada je z obytného prostoru přístupná posuvným francouzským oknem. Celý dům i garáž jsou obloženy fasádními deskami ze sibiřského modřínu. Jediné stěny bez obkladu jsou situovány do zahrady směrem k centru města a jsou provedeny ze světle šedé omítky. Střecha a ostatní plechové prvky jsou provedeny z plechu v barvě antracitově šedé.

Rodinný dům v Loděnici

Rodinný dům v Loděnici je nízkoenergetický, energetické náročnosti A, o měrné potřebě tepla do 20 kWh/m2. Navrhl jej Ing.arch. Michal Prášil, postavila stavební firma Progressproject s.r.o., je vytápěn tepelným čerpadlem země-voda Rehau a podlahovým topením Rehau.

Rodinný dům o dispozici 5+kk byl postaven na poměrně svažitém pozemku, avšak s krásným výhledem na město. Navržen byl základní archetyp domu se sedlovou střechou bez přesahu. Důraz byl při návrhu kladen na propojení interiéru obytného prostoru se zahradou prostřednictvím velkých prosklených ploch. Dispozice dělena na vstupní patro pro společný pobyt rodiny a případné návštěvy a na patro klidové s pokoji a ložnicí. Následně byla k objektu navržena lehká garáž ze dřeva spočívající na sklípku z pohledového betonu. Modelace terénu před domem a na zahradě je provedena pomocí opěrných zídek z pohledového betonu a gabionových košů. Finální materiálová podoba domu je kombinací přírodních materiálů (sibiřský modřín, kámen z nedalekého lomu) a základních barev (černá střecha, bílá fasáda, šedá barva betonu). Celý dům byl posléze doplněn čelním plotem z desek sibiřského modřínu navazujícím na dostavbu garáže.

Rodinný dům v Kralicích na Hané

Rodinný dům v Kralicích na Hané byl postaven v pasivním standardu. Navrhl jej Ing.arch. Michal Prášil a postavila stavební firma Progressproject s.r.o. Energetická náročnost domu je A, měrná spotřeba tepla 16 kWh/m2.rok, vytápění a chlazení zajišťuje tepelné čerpadlo země-voda IVT a podlahové topení Rehau, konstrukce domu je jednovrstvá zděná bez dodatečného zateplení.
Rodinný dům je na pozemku usazen tak, aby navázal na pozici vedlejšího rodinného domu a pokračoval tak v utváření průčelí domů nové ulice. Tvar domu přísně vychází z tvaru pozemku – především jeho malé šířky (cca 12 m) a jeho orientace ke světovým stranám. Objekt byl navrhován na pozemek, který má pro výstavbu rodinného domu velmi limitující šířku – cca 12 m. Při odečtu minimálních vzdáleností mezi sousedními objekty pak maximální možná šířka pro nový objekt vychází kolem 5 m. Bylo proto požádáno o udělení výjimky, aby šíře domu mohla být o jeden metr zvětšena. Vzhledem k záměru výstavby pasivního rodinného domu byl volen kompaktní a jednoduchý tvar nového objemu. Dispozičně je objekt orientován pobytovými místnostmi na jih a západ. Vnitřní komunikace probíhá v celé délce objektu při severní obvodové zdi. Hmota rodinného domu má obdélníkový půdorys a je zastřešena pultovou střechou s jednostranným přesahem na jižní fasádě objektu. Z půdorysu je částečně vyjmut prostor pro vytvoření severní terasy/atria. Tento prostor bude sloužit k částečnému ochlazování obytné místnosti v letních měsících.
Vstup do domu je navržen přes zádveří, ze kterého je navržen vstup do technické místnosti. Na zádveří bezprostředně navazuje chodba, která je hlavní spojovací tepnou mezi pokoji, hyg. zázemím a obytným prostorem. Chodba je záměrně navržena na severní stranu dispozice, aby se tím uvolnila jižní fasáda pro umístění obytných místností. Z chodby je přístup do 2 dětských pokojů, ložnice a hygienického zázemí domu. Na chodbu bezprostředně navazuje hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem. Kompozice oken vychází z dispozičního řešení objektu. Velké prosklené plochy jsou orientovány na jižní a západní stranu objektu (pokoje, ložnice a obytný prostor s kuch. Koutem).
Převážná část objektu je omítnuta bílou fasádní omítkou. Pro podpoření architektonického výrazu a oživení hmoty objektu bylo použito obkladového materiálu – fasádních prken ze sibiřského modřínu. Objekt je zastřešen plechovou krytinou v šedé barvě. Okapy jsou skryté. Proti nežádoucím tepelným ziskům v letních měsících je objekt chráněn elektrickými exteriérovými roletami v šedé barvě. Plot v přední části je řešen jako jednoduchý systém ocelových sloupků a dřevěné výplně z prken ze sibiřského modřínu kladených vodorovně a je v něm umístěna vstupní branka.
Zdroj: www.heluz.cz
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku