Zateplení a rekonstrukce fasády domu Rekonstrukce začala v polovině dubna. Původně byla plánovaná na 1 měsíc, velkým problémem se však ukázalo být počasí. Za střídavých prudkých lijáků nelze mnohé z prací vůbec provádět. Nakonec tedy byla rekonstrukce fasády objektu spojená s jeho vnějším zateplením ukončena na přelomu května a června.

1. Lešení
Na prvním místě samozřejmě bylo postavení lešení a jeho ukotvení k objektu v horních partiích. Bez lešení nelze takovou práci provádět.

2. Ochrana oken, kolemjdoucích a zaparkovaných vozů
Poté byla zakryta okna a část lešení směřující do ulice byla ochráněna speciální sítí (kvůli prašnosti a dalším nečistotám). Rekonstrukce byla prováděna co nejšetrněji a tedy i za plného pracovního provozu uvnitř objektu. Šlo totiž o firemní sídlo, nikoli rodinný či bytový dům.

3. Oklepání dutého zdiva
Práce byly zahájené oklepáním takzvaného dutého zdiva (staré a narušené omítky). Podklad pod upevněnou izolací totiž musí být pevný.
4. Umytí zdiva pomocí VAP
Poté bylo zdivo umyto vysokým tlakem vody, pomocí známého zařízení VAP. Z povrchu stávajícího zdiva a nenarušených částí staré omítky tak byl omyt prach a veškeré nečistoty. Tímto způsobem byl vytvořený základ pro aplikaci lepicí malty, na kterou se lepí izolační desky (kontaktní systém).

5. Výběr stavebního systému
Následně se firma, která rekonstrukci prováděla, musela společně s investorem rozhodnout pro konkrétní fasádní systém. Rozhodování probíhalo mezi fasádními systémy BAUMIT a CEMIX. V případě Cemixu není třeba penetrovat, u BAUMITU nemusíme penetrovat pouze při použití kvalitnějšího (a tedy i výrazně dražšího) lepidla. Nakonec padlo rozhodnutí použít systémy BAUMIT.

Realizační firma (Petr Pelda - P stavební) přitom disponuje certifikáty na veškeré na našem trhu dostupné fasádní systémy a je čekatelem pro zařazení do seznamu dodavatelů (SOD) dotačního programu Zelená úsporám.
6. První penetrace, nanesení lepicí malty a aplikace izolace
Umyté zdivo bylo penetrováno a poté na něj byla upevněna fasádní tepelná izolace z 5 cm silného polystyrenu, v případě soklů pak polystyrenu tvrzeného. Pro upevnění polystyrenových desek jakožto kontaktní izolace (upevňuje se přímo k obvodovému zdivu) byly použité plastové talířové kotvy s plastovým trnem (s krátkou rozpěrnou zónou BRAVOLL PTH 60/8 a s dlouhou rozpěrnou zónou PTH-KZL 60/8). Pro upevnění byly po aplikaci kotev do vyvrtaných otvorů použité šrouby EURO VR 15.

Je nutné dodat, že v je v rámci konkrétního fasádního systému doporučován a tedy i dodáván konkrétní typ polystyrenu. Polystyren byl ještě před kotvením lepen na Baumit lepicí maltu pro izolační desky. 1 balení lepicí malty je nabízené o hmotnosti 25 kg, na jedné paletě je celkem 1.350 kg směsi, tedy 54 pětadvaceti kilogramových pytlů lepidla. Spotřeba činila 3 až 4 kg malty na 1 m2.
7. Vystěrkování, aplikace sítě a profilů
Následně byl polystyren vystěrkován za současné aplikace sítě. Použita byla lepicí a stěrkovací hmota Baumit ProContact. Ta je dodávaná ve stejných baleních jako materiál používaný pro lepení izolačních desek. Kromě sítě byly použité i rohové profily LK, díky kterým jsou rohy nové fasády pevné a nelze je urazit. Celkem bylo třeba 350 metrů rohových profilů. Dále ukončovací soklové profily LU 23/1 (50 metrů profilu v jednom balení) a okenní profily s tkaninou 6 mm a přesahem tkaniny 100 mm (48 metru materiálu v jednom kartonu). Po aplikaci síťoviny do stěrky a jejím zaschnutí byl celý povrch nové fasády přestěrkován ještě jednou, do co nejrovnější plochy.

8. Druhá penetrace a nanesení škrábané omítky
Jako finální vrstva byla použita silikonová omítka a barva Baumit, aplikovaná jako škrábaná struktura o tloušťce vrstvy do 2 milimetrů. Spotřeba této hmoty byla cca 3,2 kg na 1 m2. Architekt předtím rozhodl o třech konkrétních odstínech (viz. obrazová dokumentace), které se navzájem nejen doplňují, ale zaroveň ladí s modrým tónem fasády sousedního domu a fasádami domů okolních. Kvalitní návrh nepočítá jen s vkusem investora, ale prvořadě rekonstruovaný objekt včleňuje do celku, v tomto případě do konkrétní ulice.
9. Klempířské práce
Součástí zateplení domu a rekonstrukce fasády pak byly i nezbytné klempířské práce (okapy, svody, okenní a soklové parapety). Použit byl pozinkovaný plech a aby nebylo nutné jeho povrch vyleptávat, investor počká cca alespoň ½ roku, než bude povrch ošetřen barvou.

10. Zábradlí, venkovní schodiště a rekonstrukce balkónu
Součástí rekonstrukce byla i oprava zděného balkonového zábradlí a soklů, stejně tak zábradlí u schodů při vstupu do budovy. Na původní betonové schody byla položena speciální dlažba s protiskluzným povrchem a podlaha balkónu byla oštřena bazénovou fólií. Tato úprava bazénovou fólií byla nezbytná, jelikož do konstrukce balkónu už velmi dlouho zatékalo a v budoucnu by pak hrozila jeho degradace.
11. Obložení soklů domu dlažbou
Celá rekonstrukce byla ukončena obložením soklů domu do výšky 10 mm stejným materiálem, jako byl použit pro obložení schodiště. Omítka a barva nebyly aplikované pouze v té části, kde bude navazovat nový betonový plot, který však nyní ještě není postaven. Důvodem je vyřizování stavebního povolení pro tyto práce a zaměření plotu.

12. Potíže a likvidace odpadu
Celou rekonstrukci samozřejmě protkávaly i drobné předělávky, největším nepřítelem však bylo počasí. Práce se kolikrát musely kvůli deštivému počasí až o 2, 3 dny odložit. Nakonec bylo rozebráno a odvezeno lešení a průběžně byl likvidován (odvážen k likvidaci) vznikající stavební odpad. Papírové pytle, prázdné plastové kbelíky od stěrkové omítky, oklepaná zemina s úlomky starého zdiva a podobně.
13. Ukončení prací předávacím protokolem
Majitelé objektu mohli být s výsledným dílem spokojeni na přelomu května a června, kdy byly práce ukončené a dílo předáno předávacím protokolem. Porovnáme-li původní a současný stav fasády, je nasnadě, nakolik zvedne nová fasáda nejen bydlení v rodinných a bytových domech, ale i firemní kulturu, pokud v objektu nebydlíme, ale sídlí zde podnikatelský subjekt.
Petr Pelda
Poslat poptávku