Sdílet
 

Regenerujte TZB v panelovém domě

Datum vydání: 22.10.2009 | autor:
Jak vytvořit z bytů ve stárnoucích panelových domech lepší domovy? Určitě nestačí jen nové izolace plochých střech a tepelná izolace plášťů budov spojená s výměnou oken. Bez kvalitně rekonstruovaného jádra a modernizovaných technických zařízení budov luxusnějšího bydlení nedosáhneme. Izolovaný plášť domu a střechy zamezí společně s výměnou oken únikům tepla, teprve nové rozvody instalací však udělají byty obyvatelnými, rozdýchají je.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
V dobách výstavby těchto panelových domů byla jejich technická zařízení prováděna konstrukčně v souladu s tehdy platnými normami a předpisy. Ty pak odpovídaly tehdejší úrovni technického poznání, ale i tehdejším nárokům na uniformní bydlení. Do těchto bytových domů navíc investoval stát a přísně tedy hlídal i ekonomická hlediska. Snahou bylo unifikovat montážní procesy a vznikala tak typizovaná řešení (například umakartová bytová jádra).

V panelovém domě představuje hlavní uzel technických zařízení takzvaná instalační šachta (lidově stoupačka). Zde bylo ustáleno uspořádání rozvodů dílčích médií, a to na miniaturní ploše. Špatná přitom byla často kvalita provedení těchto rozvodů. Prasklá vedení například vody byla naprosto běžnou záležitostí. Přitom je dnes velkou chybou opravovat jen to, co se právě ukázalo být problémem.

Bez komplexní výměny instalací ve stoupačkách a následných rozvodů po bytech moderního, kvalitního a bezpečného bydlení nedosáhneme. Přitom je nutné dbát i na nové provedení požárních předělů, a to v souladu s požadavky současných požárních norem (jinak hrozí riziko rychlého rozšíření případného požáru právě stoupačkami).
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Elektroinstalace

Technicky i esteticky jsou ve starých panelových bytových domech zastaralé i elektroinstalace. Největší problém představují nevyhovující hliníkové rozvody, uložené většinou v dutinách stropních panelů, případně zalité betonovou mazaninou. Tyto vodiče jsou vyhřáté a křehké a jsou tedy náchylné k zlomení při minimálním pohybu. Nefungují pak zásuvkové okruhy a špatná eletroinstalace může způsobit i požár. Se zastaralými rozvody se často pojí i nedostatek zásuvek pro domácí spotřebiče. V době, kdy byly elektrické rozvody dimenzované, jsme nepoužívali zdaleka tolik elektrospotřebičů jako dnes. Nejjednodušším řešením je rozvést nové eletrorozvody v soklových lištách, instalovat dostatek zásuvek a vypínačů světel a staré rozvody prostě jen odstřihnout. Uložení nových měděných rozvodů pod omítku totiž není u panelových domů možné. Proto používáme povrchové úložné systémy a tedy právě soklové lišty.

Speciálně pro panelové domy byly vyvinuté systémy vodicích soklových kanálů SL a SL-T. Ty jsou určeně k uložení elektrických rozvodů při podlaze. Tyto systémy doplňují minikanály a rohové lišty, určené k horizontálnímu a vertikálnímu vedení kabelů na stěnách. Montáž systémů je rychlá a nenáročná, není přitom nutné vystěhovat z bytů jejich obyvatele po dobu rekonstrukce.

Do přístrojových tanků přitom můžeme montovat převážnou většinu přístrojů, záleží jen na vlastnících či nájemnících bytů a jejich potřebách a požadavcích. Takový systém je navíc variabilní, kdykoli snadno posuneme zásuvky i vypínače, rozhodneme-li se změnit dispozice bytu (například při rekonstrukci bytového jádra).
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Foto: CB - MONTPLAST
Foto: CB - MONTPLAST
Vedle toho však musíme řešit i páteřní stoupačku rozvodů k elektroměrům bytů. Tyto rozvody většinou najdeme na chodbách se schodišti a jelikož jsou tyto chodby i únikovými cestami, je nutné dodržet při instalaci nových rozvodů ve stoupačkách požárně technické požadavky. Svislé kabelové rozvody se tedy ukládají do samostatné šachty a mají konkrétní určenou požární odolnost. Zároveň se pro přístup k bytovým jističům a elektroměru osazují speciální dvířka.

Rozvody vytápění

Staré rozvody vytápění odpovídaly tehdejším cenám energií, nebyla tedy nutná úsporná řešení vedoucí k eliminaci tepelných ztrát. Svislé rozvody proto byly vedené stoupačkami a na ně byly napojené radiátory. Dnes je ale kromě nutné izolace rozvodů tepla ve stoupačkách třeba i odečítat spotřebu tepla v jednotlivých bytech.

Instalujeme-li tedy nový otopný systém, musíme jej nastavit a vyvážit. To se ale provádí až po zateplení celého objektu, jinak je taková činnost zbytečná. I pro vytápění můžeme použít systémy soklových lišt, kterými zamaskujeme nevzhledné trubky. Opět je přitom výhodou montáž za plného provozu domu, nemusíme kvůli přílišné hlučnosti vystěhovat nájemníky.

Topenářské trubky se instalují pod soklovou lištu pomocí několika tvarovek a bez jakýchkoli dalších stavebních úprav pak lze realizovat napojení otopných těles (vyhneme se tak veškerým stavebním pracím včetně zednických). Topné trubky jsou v soklové liště upevněné klipy, využít přitom můžeme společné soklové lišty pro topenářské trubky a elektroinstalace. K dispozici je celá řada dekorů soklových lišt, systém soklových lišt je doplněn o rohy, spojky, koncové kusy a jiné.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Odhlučnění vnitřní kanalizace

Kdo kdy bydlel ve starém panelovém domě, zná hluk vnitřní kanalizace, šířící se stoupačkami do ostatních bytů. Když jeden spláchne WC v šestém poschodí, slyší to obyvatelé osmého i prvého. Tento hluk (zvuk) se šíří buď vzduchem nebo hmotou. Při proudění splaškové vody v kanalizaci se rozkmitají trubky a hluk způsobí i vlastní průtok vody.

Proto je nutné při rekonstrukci instalací vnitřní kanalizaci odhlučnit, respektive zredukovat hladinu hluku. Pokud pak použijeme kvalitní systém odhlučnění, můžeme hluk odpadní vody a kmitajících trubek eliminovat až o 50%. Pro eliminaci hluku šířícího se vzduchem použijeme speciální materiály, které hluk pohlcují – třeba potrubí z minerálně zesíleného polypropylenu. Šíření hluku hmotou pak eliminujeme kvalitním upevněním potrubí. Kombinujeme pevné objímky, které jsou upevněné ke stěně a objímky volné. Hluk, který vznikne vibrací trubek, se nepřenáší na stěnu instalační šachty. V prostupech požárně dělící konstrukcí je navíc třeba použít požární manžetu.

Nové rozvody vody

Pro rozvody vody se dnes už standardně používají systémy z trubek ze síťovaného polyethylenu. Tyto trubky nekorodují a nezanášejí se, mají výborné mechanicko fyzikální vlastnosti (jsou odolné vůči vysokým teplotám i tlaku) a velmi snadno a rychle se montují včetně realizace spojů. Využít též můžeme tvarovky z mosazi, které oceníme v oblastech s velmi agresivní pitnou vodou, jelikož jsou odolné vůči odzinkování. Pozinkované trubky už pro rozvody vody spojovat určitě nebudeme. V každém případě nás ale čeká odstranění starých rozvodů a jejich komplexní náhrada novými.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
CB - MONTPLAST - vodoinstalace, topení

CB - MONTPLAST - vodoinstalace, topení

Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 12, 37316
Tel: 603 749 031
Web: http://www.cb-montplast.cz
E-mail: info@cb-montplast.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

CB - MONTPLAST - vodoinstalace, topení

Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 12, 37316
Tel: 603 749 031
Tel: 387 200 483
Mobil: 607 118 019
Web: http://www.cb-montplast.cz
E-mail: info@cb-montplast.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Regenerujte TZB v panelovém domě"

Buďte první a napište komentář k  "Regenerujte TZB v panelovém domě"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE