Vytápějte a chlaďte vzduch chytře pomocí rekuperace Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Rekuperace je již poměrně známý pojem a instalace rekuperačních jednotek a rozvodů vzduchu v budovách dnes rostou periodicky. Co je rekuperace, čím se liší rekuperační jednotky od běžných větracích a klimatizačních zařízení a proč do rekuperace investovat?

Pojem rekuperace představuje účinné větrání se zpětným ziskem tepla. Při rekuperaci prochází přiváděný venkovní čerstvý vzduch přes rekuperační výměník, do něhož z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch, který ohřívá vzduch příchozí. Obě „vzdušniny“ jsou od sebe oddělené soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. A právě přes stěny těchto kanálků je teplo odpadního vzduchu předáváno vzduchu příchozímu, čerstvému. Účinnost současných rekuperačních jednotek je přitom až 90 %, tedy až 90% tepla odpadního vzduchu je předáno vzduchu příchozímu.

Obecně pak platí, že se účinnost rekuperace musí pohybovat mezi 0 a 100 %. Nulová účinnost představuje běžně otevřené okno, čili větrání otevřeným oknem, kdy spolu s odpadním vzduchem uniká i veškeré jeho teplo. Na druhou stranu je 100% účinnost rekuperace nereálná (technicky nerealizovatelná), prostě nelze interiér větrat bez jakékoli ztráty tepla. Ovšem výše uvedených až 90% je též „ohromné“ číslo. Účinnost 60% je považována za dobrou, 80% za špičkovou. A právě větrací jednotky DUPLEX od společnosti ATREA dosahují účinnosti od 75 do 95% v závislosti na velikosti rekuperační jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku.
Rekuperační výměníky tepla jsou nejčastěji osazovány přímo do větracích jednotek, přičemž je možné rekuperaci využít prakticky ve všech typech budov při hygienicky nutném větrání. Rekuperační výměníky lze navíc využít i v klimatizovaných objektech, kdy dochází v létě k 'rekuperaci chladu' (přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem) a po zbytek roku k „rekuperaci tepla.“

Praktický příklad: Pokud má odpadní vzduch teplotu 22 °C, pak dovede v rekuperačním výměníku předehřát venkovní přiváděný vzduch z teploty např. -5 °C až na 20 °C. Rekuperace je tedy důležitá součást celého vzduchotechnického systému, sama o sobě však nedovede dům vytápět ani chladit. Čili potřebujeme jak zdroj tepla, tak klimatizaci. Ovšem v nízkoenergetických a pasivních domech právě rekuperace zcela minimalizuje náklady na spotřebu energií. Pokrytí tepelných ztrát budovy prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu tedy musí zajistit topná soustava a pasivní solární a jiné tepelné zisky (lidské teplo, teplo vydávané spotřebiči apod.).

Jaký rekuperační systém zvolit?

Ideálním řešením jsou větrací jednotky s cirkulací firmy ATREA, které jsou souhrnně označené DUPLEX R5. Tyto jednotky jsou přímo uzpůsobené pro tepelné úpravy vnitřního prostředí, navíc zcela nezávisle na větracím vzduchu. Mohou být přitom provozované v různých pracovních režimech. Tyto rekuperační jednotky mají oproti standardním rekuperačním jednotkám o čtyřech hrdlech navíc jedno hrdlo cirkulační. To se využívá pro sání z objektu při vytápění či chlazení. Při vytápění touto jednotkou je nasáván pobytový vzduch o teplotě např. cca 21 °C zevnitř objektu (např. z chodeb) a ten je v jednotce dohříván na požadovanou teplotu např. 35 °C. Po ohřevu je vracen zpět do interiéru. Díky tomu nedochází k vysoušení vzduchu v interiéru stálým větráním s výměnou tepla (zvenčí příchozí mrazivý vzduch je velmi suchý), na druhou stranu ale nedochází ani k přílišné vzdušné vlhkosti v interiéru, jelikož 80% odpadního vzduchu odchází skrz rekuperační jednotku ven. Relativní vlhkost vzduchu v místnostech je tak udržována na úrovni 30 až 40%. Je to vlastně velmi podobné jako u běžných způsobů vytápění (podlahového topení, otopná tělesa).

Další možností jsou systémy řízeného rovnotlakého větrání s rekuperací s použitím vzduchotechnických větracích jednotek DUPLEX EASY, DUPLEX EC5 nebo DUPLEX ECV5. Tyto jednotky lze doplnit o samostatnou otopnou soustavu (otopná tělesa, podlahové vytápění, …), možnost letního chlazení pomocí klimatizační jednotky, cirkulaci tepla od krbu, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch apod.

Dynamická odezva systémů ATREA

Předností teplovzdušných systémů je rychlost změny teploty na přání obyvatel domu či vlivem změny vnitřních tepelných zisků (např. oslunění objektu, vaření, krb). Z hlediska flexibility vnitřní teploty hraje nejvyšší roli akumulační složka v jednotlivých místnostech. Jelikož je hlavní zdroj tepla mimo temperované prostory, zvýší se či naopak sníží teplota v interiéru během několika desítek minut bez nutnosti energetických ztrát, čili bez potřeby otevření oken.

Nízkoenergetické a pasivní domy pak mají velmi nízkou spotřebu energie, načež je velké množství této energie uloženo v hmotě, která ztrácí uložený výkon jen pozvolna. A právě změny teploty teplovzdušnými systémy jsou pro tyto typy budov ideální.

Nezmínili jsme však dosud ještě jeden důležitý aspekt a tím je hlučnost. Pokud si necháme zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci, především jde o správné dispoziční řešení vyústek, jejich počet a umístění v prostoru, neexistuje důvod, proč se hlučnosti rekuperace obávat. Rekuperační jednotka navíc reaguje na teplotu v domě rovnoměrně a nespouští se na plný výkon. Ten je určen pouze pro rychlý zátop nebo intenzivní chlazení. Výměna vzduchu a vytápění tedy probíhají pomaleji. Konkrétně u jednotek DUPLEX R5 je pak vyloženě předností enormně nízká hlučnost při větrání, která je dána větší dimenzí pro vytápění.
KSK spol. s r.o. - Technické zařízení budov Poslat poptávku