Sdílet
 

Renovací kamenné schody prokouknou

Datum vydání: 26.03.2009 | autor:
´Z kamenných výrobků se nejčastěji renovují schody. Jak vnitřní, tak venkovní. Jedinou zásadní nevýhodou je velká hlučnost této práce, jde však o zákrok, který je nezbytný jednou za mnoho desítek let, přitom kamenné schody mají tisíceletou trvanlivost. Důležité při renovaci také je neomezovat pohyb v domě, schody vždy musí být alespoň z půlky pochozí a stejně se tedy při práci i postupuje. Hotová polovina schodiště se posléze přikryje (například starým kobercem), jelikož by nám obyvatelé a návštěvníci domu mohli do renovovaného povrchu opět vnést nečistoty. K plnému užívání se schodiště uvolní až po nanesení povrchové olejofobní vrstvy.´ Řekl nám pan Pokorný, odborník na renovace starých kamenných schodů a jiných kamenných objektů.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště před renovací
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště před renovací
Jaká zařízení k renovaci kamenných schodišť užíváte?
Pro renovace kamenných schodišť se používá pneumatické zařízení s výkonným kompresorem (v domě tedy musí být silnější jistič). Technologie tohoto zařízení je postavena na tlakovém vzduchu. Tyto pneumatické stroje oklepávají silným tlakem vzduchu povrch schodů, aniž by ho jakkoli zbrušovali a navrátí ho do téměř původní pórovitosti.

Povrch renovovaných schodů tedy bude hrubý?
Za 30, 40 let se schody ošlapou a jsou hladké. Povrch schodů však má být hrubý. Pneumatický stroj tlakem vzduchu nejprve odstraní veškeré nečistoty (žvýkačky, barvy, vápno, skvrny od jiných materiálů), až se teprve dostane na kámen. Ten na povrchu silným tlakem vzduchu oklepává, pouze však kopíruje povrch schodů (schody tak nebrousíme, ale pouze jim vracíme původní hrubost - pórovitost). Výsledkem je téměř původní schodiště s pórovitým a tedy hrubým povrchem, který neklouže.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště před renovací
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště před renovací
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště po renovaci
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště po renovaci
Je možné na zařízení nějak nastavit velikost budoucích pórů renovovaného schodiště?
Velikost pórů na povrchu kamene nelze nastavit. Každý materiál má určitou charakteristiku a rozdílné jsou i velikosti pórů jednotlivých žul. Záleží na původu žuly, čili kde byl kámen těžen. Povrchy kamenných schodů se pak liší i odstíny barev a kresbami.

Je renovace kamenných schodů hodně prašná?
Při práci v interiéru se nelze vyhnout prašnosti. Prach navíc víří i tlak vzduchu, který vychází z pistole (trysky) stroje. Proto si řemeslníci pomáhají odsáváním. Odstraní se tak cca 90% prachu. V interiéru se zásadně používá suchá cesta, bez účasti vody a písku. Venkovní povrchy se zase nejčastěji pískují. Z hadice zařízení tak jde nejen silný tlak vzduchu, ale i písek. Písek na upravovaný povrch materiálu v podstatě nastřelujeme. Tryskán je v takové rychlosti, že se při nárazu promění na prach. Kdybychom tento postup použili třeba uvnitř činžovního domu pro sloupy prachu by po chvíli nebylo vidět. Venku to však není žádný problém, vítr prach hned odnese.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště po renovaci
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, schodiště po renovaci
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, porovnání renovované a ještě nerenovované části schodiště
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, porovnání renovované a ještě nerenovované části schodiště
Kolik času renovace schodišť zabere?
Jeden kompresor a dva řemeslníci ošetří za jeden den průměrně 18 schodů. Absolutně nejhůř se přitom ošetřují silně znečištěné schody. Velmi špatně se odstraňuje třeba chemopren a vůbec nelze odstranit barvu, kterou se majitelé domu snažili rozpustit ředidlem a setřít. Ředidlo barvu rozpustí a následně se dostane hluboko do kamene. V takovém případě se barvy v kameni nelze zbavit. Platí pravidlo, že čím znečištěnější schody, tím déle trvá jejich renovace a o to je i dražší.

Můžeme po schodech chodit hned po renovaci?
Je nutné, aby po čerstvě vyčištěných schodech nikdo nechodil. Obzvláště za deště, při plískanicích. Špína by pak do kamene zavzlínala. Proto se renovovaná, ale ještě na povrchu neošetřená část schodiště nejprve zakryje. Po ní lze chodit, zatímco renovujeme druhou polovinu.

Opravujete i spáry, praskliny a ulomené kusy kamene?
Opravují se i narušené spáry směsí spárovací hmoty a písku. Nelze dosáhnout toho, aby spárované místo vyloženě nebylo vidět, v zásadě však opět dosáhneme monolitu. Schodiště je tedy neporušené.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, porovnání renovované a ještě nerenovované části schodiště
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ, porovnání renovované a ještě nerenovované části schodiště
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Opravit ale nelze jen spáry. Opravujeme i vyložená poškození kamene. Vyvrtané otvory, ulomené kusy, … Přibližně dokonce lze trefit i odstín, vždy záleží na původu kamene. Upravit můžeme i uražený nos schodu. Buď speciální hmotou, nebo se přilepí zachovaný ulomený kus. Můžeme však i najít lom, kde byl kámen vytěžen a konkrétní chybějící kus opracovat (znova vyrobit) a instalovat.

Když schody zrenovujete, napouštíte jejich povrch nějakým roztokem?
Nakonec se kámen včetně opravených spár a úlomků napustí olejofobní impregnací. Ta na krystalech kamene vytvoří lakovou vrstvu (jako bychom schod potáhli igelitem). Trvanlivost této vrstvy je závislá na provozu. V budovách s velkou frekvencí se ochranná vrstva rychle opotřebuje. Impregnace by se zde proto měla pravidelně obnovovat. 1/3 impregnace je v kamenu a 2/3 na povrchu. Pokud se povrchová vrstva ošlape, opět nám nečistoty do kamene vzlínají. Bez povrchové úpravy by renovované schody vydržely mnohem kratší dobu.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Je renovace schodů opravdu velmi hlučná?
Bohužel ano. Hlučnost pneumatického čištění kamenných schodů je opravdu velká. Je to však jistá cena za to, že chceme pěkné renovované schody. Prostě je nutné obětovat pár hlučných dní. Sice existují chemické přípravky, ale s mnohými nečistotami si neporadí. Když použijeme ředidlo, barva se nám dostane hlouběji do kamene, zatímco když použijeme silný proud vzduchu, nejprve barvu mechanicky oštípeme, aniž by se mohla dostat hlouběji a poté až upravujeme povrch kamene.

Jak dlouho renovované schody vydrží?
Jednou renovované schody vydrží (s výjimkou povrchové olejofobní vrstvy) mnoho desítek let. Renovují se však třeba i jen 15 let stará schodiště, jelikož jejich povrch je prostě už zašlý. Taková renovace je však velmi rychlá. A důvod renovace i mladších schodů? Při mytí vypadají kamenné schody dobře, jsou-li mokré (zvýrazní se nám kresba kamene), jakmile však uschnou, opět se jejich vzhled vrátí do původního stavu. Tedy sešlého, což se renovovaným schodům nestává.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Jaké jsou nejčastější důvody objednané renovace, vzhled schodů nebo bezpečnost?
Proč schody hlavně renovujeme? Hlavně kvůli vzhledu. Z důvodu bezpečnosti tak jen z 10%. Lidé si nebezpečí plynoucí z kluzkých ušlapaných schodů příliš nepřipouštějí. S výjimkou snad jen škol a jiných veřejných budov.

Nebývá vhodným řešením i obložení schodů?
Vždy je lepší staré kamenné schody renovovat. PVC na schodech po čase praská, keramika zase schody poškodí, jelikož musíme dlaždice ukotvit. Tmely na kámen chytají špatně a navíc by bylo třeba urazit nos každého schodu. Pokud urazíme nos schodu, máme z něj patník a pokud schod obkládáme keramikou, musíme do něj vrtat, jinak dlaždice neukotvíme. Tak jako tak schodiště nevratně poškodíme.

Jsou nezbytné protiskluzné pásky?
Při renovaci kamenných schodů úplně postačí povrchová úprava. Pouze u leštěných schodů je nutné nakonec použít protiskluzné pásky. Zde známe dva způsoby. Pásku buď nalepujeme, nebo naneseme hmotu, která vytvrdne a spojí se s podkladem (ta je pevná a tedy trvalá). Protiskluzné pásky snadno poškodíme podpatky a po čase se strhnou. Zatímco druhou cestou nejprve vymezíme páskami šířku protiskluzných pruhů a prostor mezi vymezovacími páskami nakonec vylijeme speciální hmotou. Musí to ale cca 24 hodin schnout, proto se nejprve dělá jedna polovina schodů a s denní přestávkou druhá. Schody musí být při práci pochozí. Napojení pruhů však není vůbec žádným problémem.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Jaké veškeré nečistoty ze schodů silným tlakem vzduchu odstraníme?
Tlak vzduchu snadno odstraní jakékoli nečistoty. Barvy, vápno, žvýkačky, našlapanou špínu. Olejofobní povrch nakonec schody probarví do takového stavu, jako by byly stále mokré (všimněte si toho efektu při mytí jakéhokoli kamene). Krásně nám tak vynikne struktura kamene. Žula má různé barevné pecky, může být nazrzlá, v některých místech měnit odstíny, … Je to přírodní materiál a každý kus kamene je tedy úplně jiný.

Jsou dnes kamenné schody běžně instalované i do novostaveb?
Kamenné schody jsou dnes velmi drahé. Obzvlášť náročné je opracování do toho stavu, aby měl každý schod nos. Je zásadní rozdíl mezi schodem a patníkem s ostrými hranami. Tyto schody se zabudovávají do zdi a jsou tedy samonosné. Při pokládce se začíná od prvního schodu a pokračuje výš. Náročná je samozřejmě i instalace.

Které povrchy jsou po schodech těmi nejčastějšími, co čistíte?
Kromě schodů se ještě často čistí sokly na domech. Tam je tlak vzduchu opět velmi výhodný. Pokud by nám z trysky měl vylétávat i písek, byla by práce nejen velmi prašná, ale bylo by i velké riziko porušení omítky, rozbití sklepních oken, … Nastřelovaný písek má ohromnou rychlost a je to, jako bychom na povrch fasády či sklo okna hodili velký kámen. Zatímco pneumatická pistole tlačící pouze vzduch má rozsah jehel cca 1 až 1,5 cm. Kopírujeme jí povrch a kámen neobrušujeme, opět jen obnovujeme póry.

Můžete schody zrenovovat kdekoli na našem území?
Pracujeme po celé ČR. Zařízení se snadno převáží. Navíc si účtujeme pouze dopravu, ubytování je zahrnuto v ceně práce. Cena je vždy stanovena dohodou, je totiž nejprve nutné vidět materiál (alespoň na fotkách), v jakém je stavu, … Lidé si však často myslí, že mají kamenné schody, ale nemají. Narazíme pak třeba na beton, který se čistí chemicky. Jiné materiály se zase přebrušují.
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Foto: RENOVACE KAMENE POKORNÝ
Je cena za renovaci kamenných schodů vysoká?
Někomu se zdá cena za vyčištění schodů vysoká a řekne si, že ušetří, když položí dlažbu. V tu chvíli však schody poškodí, keramická dlažba navíc tolik nevydrží, snadno praskne, uštípně se, .. Pokud pak nemáme v zásobě nastřádaný materiál, nemáme jak porušenou dlaždici vyspravit a náhradní už po letech neseženeme.

Přitom je na druhou stranu možné i po 200 letech sehnat původní kámen, ze kterého byly schody vyrobené. Udělá se jednoduchá analýza materiálu a vyhledá starý lom. I když už je lom zavřený, nezmizí z povrchu zemského, prostě najdeme lidskou činností vytvořenou skálu – zářez do kopce.

Renovujete i schody v památkově chráněných objektech?
V památkových objektech nepracujeme, na to musí být navíc ještě osvědčení, na základě kterého se renovacemi vzácných schodů v památkově chráněných objektech můžete zabývat. Nejčastěji se kamenné schody renovují v rodinných a bytových (činžovních domech), ve školách, úřadech a vůbec administrativních budovách, ale i zdravotnických zařízeních a podobně.

Jak renovované schodiště mýt?
Povrch renovovaných schodů je nakonec hrubý. Není tedy možné vytřít s jedním vědrem vody několik poschodí. Vodu je nutné často měnit. A pokud se vám před renovací schodů vzbouří uklízečka, nešetřete obkládáním schodů dlažbou či položením lina a raději vyměňte právě tu uklízečku. Mytí velkých ploch jedním vědrem totiž navíc ztrácí jakýkoli význam a je nehygienické.
RENOVACE KAMENE - PETR POKORNÝ

RENOVACE KAMENE - PETR POKORNÝ

Lišov, Dolní Miletín, Dolní Miletín 18, 37373
Tel: 608 773 535
Web: http://www.renovacekamene.cz
E-mail: renovace@centrum.cz
Facebook: renovacekamene
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

RENOVACE KAMENE - PETR POKORNÝ

Lišov, Dolní Miletín, Dolní Miletín 18, 37373
Tel: 608 773 535
Web: http://www.renovacekamene.cz
E-mail: renovace@centrum.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Renovací kamenné schody prokouknou"

Buďte první a napište komentář k  "Renovací kamenné schody prokouknou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE