Posuvné stěny Patio Life jsou ideálním řešením například pro vstup na terasu. Vynikají snadnou obsluhou, dokonalou těsností křídel, svou předurčeností pro bezbariérové přístupy a nosností každého křídla 250 kg. Práh navíc mají z tvrzeného plastu s přerušeným tepelným mostem, což je oproti HS portálům podstatná změna. Vyráběné jsou v sestavách od jednokřídlových až po vícekřídlové a ovládáme je třípolohovou klikou (třetí poloha = mikroventilace). Šířka posuvného křídla může být až 3 metry!

Provedení ve všech nabízených profilech

Okna a dveře otevírají prostory a zároveň nabízí ochranu. Cílem kvalitní značky by mělo být zvyšování kvality inovací a odstraňování bariér, spojené s usnadněním života všem lidem, včetně těch postižených. Vytváříme tak bezpečnější bydlení a výrobky, které zákazníkům přinášejí viditelné a zřejmé výhody.

Kování Roto Patio Life

Toto kování je přesvědčivým důkazem snahy o komfortní bydlení. Patio Life nově definuje pojem zdvižně - posuvné dveře. Nové posuvné kování uživatelům usnadňuje dosavadní namáhavé nadzvedávání dveří. Velkoplošné zdvižně posuvné prvky do váhy křídla až 300 kg, je nyní možné ovládat velmi snadno. Patio Life umožňuje použití velkoplošných oken a dveří se šířkou křídla 760 a 3235 mm a výškou křídla 690 až 2670 mm. Výjimečný je i fakt, že všechny prvky těsnění jsou ovládané klikou a umožňují tak plnohodnotné utěsnění dveří.
Na základě této inovace vznikají zcela nové perspektivy, především nové pocity z bydlení. Kování Patio Life osloví především svou precizní technikou. Ruku v ruce s ní jde ušlechtilý design, očekávající náročný vkus svého klienta. Nejlepším řešením bude přesvědčit se o uživatelské hodnotě, kterou toto kování nabízí.

Končíme s nadzvedáváním posuvných dveří

Nadzvedáváno je u Patio Life pouze těsnění. Obvyklá technika kování vyžaduje při otevírání velkých zdvižně posuvných prvků poměrně značnou sílu. Dříve, než se dveře (případně okno) nechají posunout do strany, musí být celé křídlo nadzvednuto. Jedinečná technika kování Patio Life ale tuto námahu odstraňuje, neboť místo nadzvednutí křídla jsou při otevírání nadzvednuta pouze těsnění, která při zavírání opět jednoduše klesnou. A to přímo prostřednictvím kliky. S takovým komfortem ovládání je značka patio Life daleko před svou konkurencí.
Spárové větrání ano, vedlejší efekty ne!

Skryté spárové větrání je rafinované, nanejvýš pohodlné a komfortní. Otočením kliky o 180 oC se otevře horní těsnění posuvných dveří a vytvoří se tak pozice pro spárové větrání. Tak zabráníme vnikání deště, hmyzu nebo nečistot. A to je jednoznačná výhoda výrobku, zvyšující jeho komfortní vlastnosti, zejména při delší nepřítomnosti.

Snížení spotřeby energie, bezbariérové bydlení

Úspora energie je spojena s novým komfortním podlahovým prahem. Zvláštní směs tepelně izolačních látek zajišťuje optimální isotermický průběh a zamezuje vzniku tepelných mostů. Přestože venkovní teplota dosahuje v chladných měsících až – 15 oC, teplota prahu v interiéru se stále ještě pohybuje nad 10 oC. Výhodou je, že se pak nevytváří kondenzát.
Sériově a bez nebezpečí zakopnutí

Obvyklý podlahový práh je potenciálním nebezpečím pro zakopnutí, zejména pro malé děti a starší lidi. Pro vozíčkáře je pak vůbec těžko překonatelnou bariérou. Práh posuvných dveří Patio Life tento nedostatek přesvědčivě řeší svým novým komfortním podlahovým prahem. Plochá vodící kolejnice svým provedením zamezuje možnému zakopnutí a zároveň tak umožňuje elegantní realizaci bezbariérového bydlení. Tuto výhodu zákazník nemusí ocenit hned, ale až v pozdnějším věku, stejně tak ji zajisté ocení maminky, které se svým kočárkem z bytu na terasu prostě jen vyjedou.
Vysoká odolnost proti vloupání

Výškově seříditelné střední závěry s korekcí přítlaku maximálně zabezpečují srazové partie křídel a v kombinaci se čtyřmi standardně použitými bezpečnostními čepy na převodové straně tak značně ztěžují vypáčení! Vznikne tak další překážka nenechavým zlodějům. Kování Patio Life však nabízí ještě mnohem víc.

Už zmíněná funkce spárového větrání není zvenčí viditelná. Posuvné dveře a okna přitom zůstávají zcela uzavřené. Další předností je, že Patio Life lze snadno vybavit elektronickými prvky, které mohou sloužit jak ke kontrole otevření a uzavření, tak i ke komunikaci se zabezpečovacím, respektive nebezpečí monitorujícím zařízením. Zabezpečení v takovém rozsahu naleznete pouze u značky patio Life.