Sdílet
 

Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR®

Základ zvukové pohody v interiéru

Datum vydání: 10.09.2008 | autor:
Rychlý a suchý způsobem montáže lehké plovoucí podlahy zkracuje dobu výstavby z několika týdnů na několik dnů. Na začátku vývoje podlahy AKUFLOOR® stála myšlenka zkombinovat takové materiály, které by se svými vlastnostmi vhodně doplňovaly a zároveň by i odstranily současné problémy výstavby a provozu lehkých plovoucích podlah. Proto vznikla spolupráce mezi společností Kronospan Jihlava (výrobce desek OSB SUPERFINISH) a společností Rockwool (výrobce zvukoizolačních desek STEPROCK HD) ve snaze vytvořit kvalitní systém lehké plovoucí podlahy.
Obr: Rockwool
Obr: Rockwool
Za teoretické a experimentální podpory Centra stavebního inženýrství, a.s. – akustické zkušebny ve Zlíně byly v minulém roce a v prvním čtvrtletí tohoto roku položené základy nového systému tlumícího zdroje kročejového hluku a to jak na nosných masivních stropech, tak i na dřevěných trámových stropech. Během vývoje byly sledované dvě základní myšlenky - navrhnout systém s deklarovanými parametry zvukového útlumu a současně spolehlivě a kvalitně zajistit jeho statické vlastnosti.

Co to je AKUFLOOR®? AKUFLOOR® je systém lehké plovoucí podlahy s certifikovanými akustickými a statickými vlastnostmi, který sestává z předem definovaných prvků. Základními prvky jsou tedy desky Steprock HD a desky OSB SUPERFINISH, které jsou vhodně doplněné o dilatační a okrajový pásek. Tyto pásky zlepšují zejména akustické a statické vlastnosti podlahy v místech nespojitosti (okraje, dilatační spáry apod.) a vyrovnávají tak rozdílné vlastnosti podlahy ve pojité ploše i nespojitých okrajích. Dvojitou vrstvou desek OSB SUPERFINISH se vzájemným střídavým skládáním a jejich následným propojením lepením, šroubováním nebo sponkováním se docílí kompaktní tuhé desky s velkou rovinností povrchu. Roznášecí vrstva je tak schopna přenášet zatížení rovnoměrně ve všech směrech.
Pro systém AKUFLOOR® lze jako nášlapnou vrstvu využít roznášecí desku OSB SUPERFINISH upravenou lakováním nebo olejováním apod. Lze použít i  nášlapnou vrstvu tvořenou dalším materiálem např. laminátovou plovoucí podlahou (viz obr.1), kobercem, linoleem, dřevěnými parketami, dlažbou apod., je nutné poznamenat, že tato vrstva již není součástí tohoto systému.

Základní materiály podlahy AKUFLOOR®

Akusticky izolační desky STEPROCK HD Výrobky značky Rockwool určené pro akustiku jsou vyráběné (s vysokou objemovou hmotností) z minerálních vláken, která svými vlastnostmi dokážou pohlcovat široké spektrum zvukových frekvencí, snížit odraz zvuku a přeměnit jeho energii na teplo. Zkušenosti společnosti Rockwool dokazují, že vlákna z kamenné vlny jsou materiálem, který optimálně spojuje nároky na tepelné, požární a zvukové izolace. Jsou tedy i ideálním materiálem pro aplikace, kde je potřeba absorbovat zvuky a šumy přicházející z okolních bytů, ulic a podobně.

Roznášecí desky OSB SUPERFINISH Desky KRONOSPAN OSB SUPERFINISH jsou vyráběné z tenkých velkoplošných orientovaných třísek, kde dřevo (převážně smrk) tvoří 95% objemu. Princip orientace třísek zajišťuje deskám výbornou tvarovou stabilitu a vysoké hodnoty pevnosti a pružnosti. Pro podlahy používáme desky typu OSB/3 4P&D, tedy vhodné do vlhkého prostředí s vyfrézovaným perem nebo drážkou po všech čtyřech stranách (4P&D). Tyto desky lépe přenášejí dilatační změny vytvořením mezery právě ve styku pera a drážky.

Vytvoření dilatačního a okrajového pásku Dilatační pásek Steprock tl. 12 mm je z důvodů dilatace přenosu hluku osazen z roznášecí vrstvy podlahy do okolních stěn a vyvýšenin. Okrajový pásek se pak pokládá za dilatační pásek. Sestává ze dvou materiálů obvykle šířky 100 mm. Podkladní část je z měkké dřevovláknité desky (hobra), která plní funkci přenosu lokálního bodového zatížení bez výraznějšího stlačení podlahy, aniž by v podlaze vytvářela zvukový most. Horní vrstvou je pak pásek z desky OSB SUPERFINISH, který dorovnává tloušťku celého pásku na úroveň zvukoizolační desky a zároveň ztužuje i okraj podlahy.

Poznámka: Pro běžnou skladbu podlahy 30+2x15 mm se použije hobra tloušťky 15 mm. Položení pásků z OSB tloušťky 15 mm je pak možné vytvořit z odřezků jednotlivých desek roznášecí vrstvy, pokud si formáty desek předem připravíme.
Obr: Rockwool
Obr: Rockwool
Systém skládání desek a jejich spojování:

Skládání desek Důležitým pojmem je při montáži podlahy vzájemné překrytí (přeplátování) vrstev tak, aby se zatížení do podlahy rovnoměrně roznášelo ve všech možných směrech a nedocházelo tím k nerovnoměrnému stlačení podlahy a následnému vytváření nežádoucích zlomů nebo vyrýsovaných hran na povrchu podlahy. Proto se při pokládání vždy následující vrstvy snažíme tuto vrstvu orientovat kolmo na vrstvu předcházející, abychom se vyhnuli průběžným spárám ve více vrstvách nad sebou.

Zvukoizolační vrstva Akusticky izolační desky Steprock HD je nutné pokládat na rovný povrch, nejlépe s maximální nerovností podkladu 2 mm / 2 m. Tyto desky klademe těsně k sobě tak, aby nevznikaly žádné spáry (tazvané akustické a tepelné mosty).

Roznášecí vrstva Roznášecí desky OSB SUPERFINISH je nutné pokládat střídavě na vazbu, kde především rozdíly v únosnosti v desce ve dvou na sebe kolmých směrech, tj. hlavní a vedlejší ose, jsou poté eliminované na sebe kolmými směry vrstev desek. Tento postup skládání desek - na první pohled asi jasný, je dobré si nejprve dobře promyslet, abyste plochu desky využili maximálně a bez zbytečného řezání. Opravdu zde platí přísloví ´Dvakrát měř a jednou řež.´
Obr: Rockwool
Obr: Rockwool
Spojování desek Desky OSB SUPERFINISH pokládáme na izolační vrstvu volně, naopak je spojení desek OSB mezi sebou nutné provést pro zajištění tuhosti této vrstvy podlahy. Spojovat lze pevnostními vruty průměru min. 5 mm, sponkami nebo vzájemným slepením desek vhodným lepidlem.

Vlhkost a voda Tento systém suché podlahy musí být pro zachování své dlouhé životnosti chráněn proti průniku vlhkosti či náhodné vodě. V případě, že bude tato skladba použita na vlhkém podkladu, je nutné nejprve aplikovat parozábranu (například PE folii slepenou v přesazích pásů) a po stranách ji vytáhnout nad úroveň vrchní podlahy, ještě než začneme pokládat podlahové souvrství.
Obr: Rockwool
Obr: Rockwool
Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR® je jednoduchý systém, kde při instalaci odbornou firmu zastoupí i ´zručný kutil,´ aniž by musel slevovat z vysokých nároků kladených na plovoucí podlahy. Výhodou lehkých plovoucích podlah je přitom rychlá a snadná montáž suchým způsobem, při které není nutné, nebo je dokonce nežádoucí používat mokré procesy. Systém AKUFLOOR® zároveň eliminuje nevýhodu některých lehkých plovoucích podlah s větším průhybem po okraji podlahy (díky použití okrajového pásku).

Přednosti systému AKUFLOOR®

- vynikající akustické vlastnosti
- zlepšení kročejové neprůzvučnosti stropů až o 30 dB
- lehká, staticky únosná podlaha
- optimální spojení požadavků na akustiku a statiku
- ideální spojení špičkových materiálů
- zkoušky provedeny akreditovanou zkušebnou
- skladby podlahy v rozmezí 50 - 86 mm
Autoři: Ing. Jan Kníže (Kronospan OSB, spol. s r.o.), Ing. Pavel Matoušek, Ing. arch. Luděk Kovář (oba Rockwool, a.s.); s využitím obrazového materiálu firem Kronospan OSB, spol. s r.o. a Rockwool a.s.
ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL, a.s.

Bohumín, Skřečoň, Cihelní 769, 73531
Tel: 800 161 161
Web: http://www.rockwool.cz
E-mail: info@rockwool.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ROCKWOOL, a.s.

Bohumín, Skřečoň, Cihelní 769, 73531
Tel: 800 161 161
Tel: 596 094 111
Web: http://www.rockwool.cz
E-mail: info@rockwool.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR®"

Buďte první a napište komentář k  "Lehká plovoucí podlaha AKUFLOOR®"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE