Sdílet
 

Základová deska, pak až dům

Datum vydání: 05.03.2010 | autor:
Stavba každého domu vyžaduje zvládnout všechny jednotlivé postupné kroky výstavby. Jinak konečného díla podle našich představ nedosáhneme. Jednotlivé fáze stavby na sebe časově navazují a kvalita každé provedené práce usnadňuje další kroky. A právě na prvním místě je nutné vybudovat jednu z nejdůležitějších částí celé stavby – základovou desku. Základová deska vyžaduje především precizní realizaci.
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Stavba a legislativa

Pokud vlastníte parcelu a rozhodnete se stavět, čeká vás možná až několika měsíční vyřizování všech nutných záležitostí (výpis z katastru, projekt, smlouvy o vlastnictví, souhlas vlastníků okolních pozemků a nakonec podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení). Až poté můžeme přejít k samotné výstavbě. Pokud k realizaci stavby využijete odborné pomoci, může firma tyto záležitosti vyřešit za vás, nebo vám alespoň poradí.

Zahájení výstavby

Stavba vždy začíná vyměřením nulového bodu. Ten charakterizuje vertikální výšku budoucí podlahy vůči okolnímu terénu. Tento bod je nutné zvolit uváženě. Jedná se o kompromis mezi estetikou a praktičností. Z hlediska estetiky jde o to, aby budoucí vchod do domu nebyl například příliš vysoko či naopak pod úrovní terénu. Praktické požadavky nulového bodu se týkají i zamezení proniknutí spodní či povrchové vody do stavby.

Zarovnání terénu

Po vymezení nulového bodu následuje zarovnání terénu pod úroveň nuly. V praxi se doporučuje vzdálenost minimálně 15 cm. Součástí terénu je i budoucí podloží stavby. Ideální je pevná půda s vysokou nosností (skála, písčitá nebo jílovitá suchá půda). Nevhodným podložím jsou pak jakékoli měkké či bahnité a tedy extrémně vlhké půdy.
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Výkopové práce

V místech budoucího nosného zdiva je třeba vyhloubit výkop pro základové pasy a základové patky. Výkopy se zaplní betonem do určité výšky. Po zatvrdnutí tohoto betonu se na jejich plochu později uloží konstrukční betonové tvárnice. Ty se následně opět zalijí betonem a vytvoří tak základní konstrukci pro základovou desku. Veškeré rozměry (hloubky výkopu, šířky i délky) pasů a patek určuje projektant nebo statik v projektu na základě průzkumu podloží. Samozřejmě nesmíme před vyléváním základových pasů zapomenout na prostupy pro sítě.

Dokončení desky

Svrchní část podloží vysypeme před vylitím štěrkopískem nebo kamenivem. Po utužení podkladu se v celém prostoru mezi obvodem stavby vybetonuje betonová nebo železobetonová deska. Celý proces se děje v několika krocích, které musí být bezpodmínečně dodržené.

Beton

Z hlediska použité materiálu jsou základové desky velice náročné na kvalitu betonu. Deska je zatížena celou vahou stavby a tomu musí odpovídat i kvalita betonu. V praxi se používají lehce zpracovatelné betony. Jejich druh určuje projektant nebo statik v projektové dokumentaci. Beton musí mít ideální konzistenci a viskozitu. Důležité je i pravidelné a rovnoměrné vylívání do objemu desky včetně doby jeho zrání. Všechny tyto požadavky mají vliv na finální kvalitu.
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Především nám jde o vytvoření kompaktní a homogenní desky s dlouhou životností a bez vnitřních bublin či trhlin. Pro vyztužení desek se používají kari sítě. Eventuelní vzniklé nedostatky a vady by později mohly mít negativní vliv na statiku domu.

Ve finální fázi se beton zarovná a vyhladí a následuje už jen fáze ošetřování betonu (například kropení). To zaručuje optimální zrání desky a zamezí vzniku vad následkem uvolňování hydratačního tepla při tvrdnutí betonové směsi.

Přibližně týden po dokončení základové desky (záleží na počasí) můžete bez obav začít s následnými pracemi, jako je položení izolací a stavba nosného zdiva. Spokojeně tak můžeme od základové desky pokračovat ve výstavbě svého budoucího rodinného zázemí.
Foto: Základové desky
Foto: Základové desky
Základové desky s.r.o.

Základové desky s.r.o.

Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 47, 53343
Tel: 604 989 529
Web: http://www.zakladovedesky.eu
E-mail: info@zakladovedesky.eu
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Základové desky s.r.o.

Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá, Rohovládova Bělá 47, 53343
Tel: 604 989 529
Web: http://www.zakladovedesky.eu
E-mail: info@zakladovedesky.eu

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Základová deska, pak až dům"

Celkem komentářů: 2

základová deska 25.01.2016, 10:10:52

Mám dotaz.Firma nám postavila základovou desku dřív než bylo vydáno stavební povolení.Hrozí nějaká sankce?

základová deska 25.01.2016, 10:09:29

Mámdotaz.Firma nám postavila základovou desku dřív než bylo vydáno stavební povolení.Hrozí nějaká sankce?

Přidat nový komentář k  "Základová deska, pak až dům"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE