Rok 2011 mění energetické štítky

Nová evropská legislativa měnící pravidla pro energetické štítky domácích elektrospotřebičů je v platnosti už od prosince 2010. Během roku 2011 se u nás setkáme s oběma typy štítků (starým i novým) a na konci roku 2011 už bude povinné užívání nových energetických štítků, upravených graficky i obsahově. Informace zde budou vyjádřené piktogramy, což zajistí jazykovou neutralitu. Navíc zde budou hodnocené ty nejúspornější energetické třídy: A+, A++ a A+++. Štítky budou obsahovat i další nové informace: třeba měření spotřeby energie u praček nejen za plný cyklus (60 stupňů Celsia), ale při praní na 40 i 60 stupňů Celsia s celou i poloviční náplní. 

Nové energetické štítky určují nová pravidla značení energetické náročnosti provozu domácích elektrospotřebičů (ledničky, mrazící boxy, pračky, sušičky, myčky, elektrické sporáky a trouby, klimatizační jednotky a světelné zdroje). Nově je sekce chladících zařízení doplněna o domácí vinotékypřenosné chladničky, které mohou být označené i písmeny B, C, případně i D v závislosti na využité technologii.

Lze předpokládat, že v budoucnu budou do výčtu spotřebičů označených energetickými štítky přibývat i další výrobky, například televizory. Bude se tak rozšiřovat legislativa a s ní související technologie měření. Především však právě nabídka energeticky úsporných spotřebičů.

Srovnání starých a nových energetických štítků

Písmena A až G na starých energetických štítcích vyjadřují energetickou třídu konkrétního spotřebiče. Ta je dána porovnáním pevně daných parametrů se skutečně naměřenými provozními hodnotami spotřebičů. Získáme tak koeficient energetické účinnosti elektrospotřebiče. Ve třídě A je písmeno nově doplněno ještě znaménky +, ++ a +++ (A+, A++ a A+++), jelikož samotná třída A již v praxi přestala stačit.

Nový energetický štítek poznáme už na první pohled, jelikož se podstatně mění jak jeho vizuální vzhled, tak obsah. Zásadní změnou jsou již zmíněné jazykově neutrální piktogramy. Především rozšíření o znaménka + v kategorii A pak bylo dáno faktem, že u mnohých spotřebičů se už dnes nesmí prodávat výrobky zařazené v kategorii B a horší. Dokonce se předpokládá, že legislativa bude nadále měněna i v nejbližší budoucnosti. Jde především o to, aby informace na energetickém štítku reflektovaly co nejreálněji spotřebu elektrické energie v domácnosti.

Navíc bude nutné uvádět energetickou třídu výrobku nejen na štítku, ale i při veškeré jeho inzerci, společně s cenou!

Partnerství Zelená úsporám

S cílem zjednodušit uživatelům orientaci v energeticky úsporných produktech navíc vznikl
program Partnerství Zelená úsporám, který zavedl logo „Top Kategorie.“ Toto logo budou nosit pouze energeticky neúspornější spotřebiče. Seznam „oceněných“ výrobků (označených logem Top Kategorie) je již nyní pravidelně aktualizován. Kritéria pro zařazení výrobku do „Top Kategorie“ stanovuje Kontrolní komise programu Partnerství Zelená úsporám a najdete je ZDE.

Program Partnerství Zelená úsporám je součástí programu Zelená úsporám a je nedotační. Zaměřuje se na problematiku elektrospotřebičů, respektive jejich energetické náročnosti. V žádném případě neposkytuje finanční podporu na nákup domácích elektrospotřebičů. Přináší však spotřebitelům informace, respektive radí, které spotřebiče mohou být nejúspornější, jak je můžeme správně provozovat a jak je třeba spotřebiče recyklovat po jejich vyřazení z provozu. 
Kritéria programu mohou splnit pouze energeticky nejúspornější výrobky dostupné na českém trhu. Přitom platí, že účast v programu si výrobci a prodejci spotřebičů nemohou jakkoli koupit. Ani formou reklamy či sponzorství. Více informací najdete ZDE.