Rozvody topení, vody a plynu v novostavbách i při rekonstrukcích Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Pojem obytný komfort je sice poměrně nový a nese s sebou technická řešení, která začala být samozřejmostí teprve před desítkami let. Voda, elektřina, funkční odpady, topení a případně i větrání a rozvody plynu, jsou dnes zcela samozřejmé. K tomu připočtěme pojmy jako centrální vysavač, chytrý či inteligentní dům a rozvody tv, hifi a internetu.

Vodovod a kanalizace

Instalace vnitřního vodovodu a domovní kanalizace začíná po dokončení hrubé stavby domu. Tyto instalace vychází z projektové dokumentace, ovšem je ještě možné upřesnit vyústění baterií a napojení konkrétních zařizovacích předmětů a kanalizace. V přízemí každého domu je samozřejmostí napojení kanalizace na připravené prostupy základovou deskou, v dalších poschodích lze ještě lehce pozměnit umístění odpadu u záchodu, vany či umyvadel. Zcela analogicky probíhá to samé i při rekonstrukcích budov.

Rozvody studené i teplé vody se zhotovují nejčastěji z plastových (případně i měděných) trubek obalených izolací a jsou vedené částečně v podlahové konstrukci a ve stěnách, případně stoupačkách. Rozvody kanalizace a napojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou dnes výhradně z plastových trubek. Odvětrání kanalizace se vyvádí na střechu domu, případně na půdu. Součástí dodávky vnitřního vodovodu může být i domovní filtrační stanice regulující obsah cizích částic ve vodě a chránící potrubí a připojené spotřebiče vůči poškození nadměrným tlakem. Po dokončení vnitřního vodovodu je třeba potrubí propláchnout a provést tlakovou zkoušku. Ta ověří, zda instalace vyhovuje a zda je ji možné připojit na veřejný vodovod.

Topení

Moderní topné systémy kombinují nízkoteplotní podlahové vytápění a trubní rozvody s instalací otopných těles. Zdrojem tepla (ohřevu teplonosného média) mohou být kotle na různá paliva, ale i tepelná čerpadla či solárně termické kolektory. Rozvody topení patří spolu s rozvody plynu a elektřiny k nejsložitějším instalacím v domě, ovšem nároky na precizní provedení a detailní zpracování si vyžadují veškeré rozvody v budovách včetně vzduchotechniky a dalších součástí tzb. Vytápění budov spolu s ohřevem užitkové vody dnes navíc vyžadují co nejvyšší úspory energií odpovídající standardům nízkoenergetického či pasivního bydlení (a důraz je v případě zdrojů tepla kladen i na emise). To samé se týká i elektrických spotřebičů, kde je preferována třída minimálně A+++.

Rozvody plynu

V případě rodinného domu a rozvodů plynu v něm hovoříme o takzvaných spotřebních plynovodech. Nejčastěji je do domu přiváděn spotřebním plynovodem zemní plyn (případně i propan-butan), kdysi často užívaný jedovatý svítiplyn, který byl do našich domácností zaváděn, se v České republice už nepoužívá. Zdaleka ne všechny lokality jsou však dosud plynovodem zasíťované, do některých odlehlých obcí by se pak rozvod plynu ani nevyplatil.

Rozvod plynu v domě začíná plynoměrem (to samé platí i pro rozvody elektřiny – elektroměr a vody- vodoměr). Plynoměr se osazuje do normované skříně hned za vstupem plynové přípojky na ná pozemek. Stejně tak hlavní uzávěr plynu (takzvaný HUP) a regulátor tlaku. Odsud je třeba plyn rozvést takzvaným domovním plynovodem až ke konkrétním spotřebičům, které plyn spotřebovávají (plynový kotel, kamna vyhřívající jen 1 místnost, sporák, průtokový ohřívač teplé vody). Před každým spotřebičem se přitom osazuje takzvaná uzavírací armatura. Jinak vypadá rozvod v rodinných domech, jinak v domech bytových, kde plynoměry najdeme na chodbách, u vstupů, nebo v bytových jádrech.

Plyn se nevyužívá jen k vytápění, lze jím ohřívat vodu a samozřejmě jej lze využít při vaření a proto se nám plynová přípojka v domě, je-li to v konkrétní lokalitě možné, určitě hodí i přesto, že zrovna pro vytápění i ohřev vody jsme zvolili jinou variantu.

Domovní rozvody plynu, plynové spotřebiče a další podobná zařízení vyžadují povinné kontroly, prováděné v pravidelných intervalech. Podceňovat práci revizních techniků se v tomto případě skutečně nevyplácí. Vystavujeme se tak nebezpečí ohrožení vlastního života nebo majetku. Hlavním rizikem je neprofesionální instalace, případně oprava plynových spotřebičů. 

Elektroinstalace

Elektroinstalační práce začínají již na začátku výstavby či rekonstrukce a probíhají průběžně až do ukončení všech prací montáží odpovídajících zásuvek, vypínačů, svítidel apod. Po dokončení všech elektroinstalačních prací musí být provedena řádná revize, kterou je následně třeba spolu s ostatními revizními zprávami doložit ke kolaudaci stavby. Největší objem elektroinstalačních prací spočívá v realizacích rozvodů po celé stavbě. V kvalitně provedeném projektu elektroinstalací je uvedeno vše potřebné, co musí elektrikáři provést. A právě s elektroinstalacemi se dnes pojí i rozvody pro automatické (chytré) řízení domu, tv, hifi a internet. Zásadní součástí elektrorozvodů však nadále zůstávají rozvody kabelů a rozmístění vypínačů, zásuvek a elektrických skříní.
Zdroj: www.flemonta.cz