Sdílet
 
Zabezpečení bytu, domu

Seznamte se s unikátním elektromechanickým zabezpečením

Datum vydání: 28.02.2015 | autor:

Elektromechanické zábranné systémy jsou velkým přínosem pro prevenci proti nedovoleným vstupům do objektů při ochraně majetku a osob. Řadu elektromechanických systémů zabezpečení nové generace též doplňují takzvané bezpečnostní mříže. Nejenže jde o pevné mříže, které fungují jako účinná mechanická zábrana, ale též umožňují trvale sledovat a signalizovat stav zabezpečení, jakoukoli nedovolenou manipulaci a pokusy o proniknutí tímto systémem pasivní ochrany. 

Elektromechanické zábrany Elektromechanické zábrany
Elektromechanické zábrany
Otevíravá elektromechanická zábrana Otevíravá elektromechanická zábrana
Otevíravá elektromechanická zábrana

Elektromechanické zábranné systémy

Elektromechanické zábranné systémy slouží především k zabezpečení stavebních otvorů, čili oken, dveří, vrat, přístupů, přístupových cest a podobně. Zabezpečovací konstrukce a mříže různého provedení jsou používány jako otevírací i neotevírací (pevné). Prvky detekce přitom mohou být u těchto zábran viditelné a nebo skryté, kdy není na povrchu konstrukcí vidět jakékoli vybavení zabezpečovacími prvky. Svou konstrukcí navíc tato zařízení ve značné míře eliminují falešné poplachy.

Pokud je nedovolené otevření či poškození mechanické zábrany zaznamenáváno doplňujícími zabezpečovacími prostředky (např. kontrolním kamerovým systémem) vně i uvnitř zabezpečeného objektu, je tento fakt zaznamenán s určitým zpožděním. A právě toto zpoždění může umožnit pachateli provedení trestné činnosti a uprchnutí z místa ještě před příjezdem ostrahy (PCO) či přivolané policie. Kombinace více zabezpečovacích prostředků navíc způsobuje častější plané poplachy, což snižuje pozornost ostrahy i majitele objektu. Ovšem elektromechanické zábranné systémy nové generace umožňují trvale sledovat a signalizovat stav zabezpečení, jakoukoli nedovolenou manipulaci s mechanickými částmi zabezpečení a pokusy o proniknutí skrz ně či přes ně.

Další úžasnou možností elektromechanických zábran je připojení pulzního vysokého napětí. Zařízení pak působí preventivně jako bariéra, která odradí pachatele před vloupáním či vandalismem opticky, psychicky a případně bolestivými, ale nezraňujícími elektrickými výboji.

Použité prostředky elektromechanických zábranných prostředků podléhají certifikacím příslušných akreditovaných zkušeben a musí splňovat požadavky norem ČSN EN 50131-1, ČSN P ENV 1627, ČSN EN 60335-2-76, ČSN CLC / TS 50131-7 a dalších návazných norem a předpisů.

Mezi mechanickou a elektromechanickou ochranu řadíme mechanické zábranné systémy určené k vnějšímu i vnitřnímu zabezpečení objektů, prvky akční perimetrické ochrany, elektrické bezpečnostní oplocení, pasivní a aktivní bezpečnostní mříže, elektromechanické mříže a další technické prostředky určené k ochraně jakéhokoli objektu a proti veřejnému ohrožení.
Elektromechanické mříže Elektromechanické mříže
Elektromechanické mříže
Elektromechanické mříže Elektromechanické mříže
Elektromechanické mříže

Elektromechanické mříže

Elektromechanické mříže mohou být připojené na pult centralizované ochrany PCO a též kompatibilně k ústřednám EZS (Elektrické zabezpečovací signalizace). Toto zařízení též lze použít u svislých i horizontálně situovaných důležitých průmyslových konstrukcí, a to z bezpečnostních, technologických, i provozních důvodů.

Předností elektromechanických bezpečnostních mříží je právě výše zmíněné skryté detekování a signalizace narušení – na povrchu konstrukce není vidět jakékoli vybavení elektrickými (resp. elektronickými) prvky. Zařízení navíc svou konstrukcí značně eliminuje falešné poplachy. Mříže mohou být v provedení pevném i otevíracím, přičemž se mohou svým tvarem, pevností a vzhledem podobat jakýmkoli běžným mřížím, které se jinak používají pouze k mechanické ochraně. I povrchová úprava mříží může být libovolná.

Bezpečnostní mříže jsou chráněné jako užitný vzor Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Přednosti elektromechanických bezpečnostních mříží

  • účinný preventivní prostředek zabezpečení
  • vysoká odolnost i proti odborně způsobilým narušitelům
  • při nízkých nákladech spojuje výhody více zabezpečovacích prostředků
  • vysoká spolehlivost bez planých poplachů
  • mnohostranné použití pro zabezpečení osob a majetku
  • detekce a signalizace poplachových i provozních stavů
Elektromechanické mříže Elektromechanické mříže
Elektromechanické mříže
Elektromechanické mříže Elektromechanické mříže
Elektromechanické mříže
Elektrické bezpečnostní oplocení Elektrické bezpečnostní oplocení
Elektrické bezpečnostní oplocení
Elektrické bezpečnostní oplocení Elektrické bezpečnostní oplocení
Elektrické bezpečnostní oplocení
Elektrické bezpečnostní oplocení Elektrické bezpečnostní oplocení
Elektrické bezpečnostní oplocení

Elektrické bezpečnostní oplocení

Elektromechanické zábranné systémy, konkrétně zabezpečení vstupních otvorů do objektů, mohou přímo navazovat na systémy akční obvodové ochrany - elektrické bezpečnostní oplocení. Oba uvedené systémy jsou navíc plně kompatibilní s dalšími systémy zabezpečení a mají výstupy pro připojení na pult centralizované ochrany PCO.

Maximální energie systému zdroje pulzního vysokého napětí je limitována nejvyšší možnou hodnotou 5 Joule při zátěži 500 Ohm, což je obvyklý odpor lidského těla. Zdroj pulzů je přitom konstruován tak, aby byl bezpečný. Elektrické bezpečnostní oplocení ignoruje na rozdíl od perimetrických systémů zásahy způsobující falešný poplach - silný déšť, mlhu, sníh, námrazu, silný vítr, nálety padajícího listí či plastových a papírových sáčků a také náhodné kontakty s lidmi a zvířaty. Zdroj je zkonstruován tak, aby zajistil požadované výstupy i za abnormálních podmínek, čili při závadách a narušení systému. Náhodný dotek přitom není detekován jako poplach, jelikož je odražen krátkým, ostrým a bolestivým, ale řízeným a bezpečným elektrickým výbojem. Pouze při narušení ochrany a pokusu o proniknutí je do činnosti uveden poplachový systém. Při výpadku hlavního síťového napětí zůstanou všechny systémy plně funkční díky náhradnímu akumulátorovému zdroji. Při plném zatížení má systém spotřebu pouze do 40 W, což je spotřeba jedné malé žárovky. Elektrické bezpečnostní oplocení funguje stejně dobře při provozním režimu vysokého pulzního napětí i napětí malého. Například na veřejných místech, kde mohou lidé přicházet do kontaktu s elektrickým bezpečnostním oplocením, lze oplocení během dne monitorovat provozním režimem malého napětí a jakmile je prostranství prázdné (čili především v noci), je zapnut režim vysokého pulzního napětí se svými odrazujícími a obrannými funkcemi.

To samé, co platí z hlediska ochrany pulzním napětím pro bezpečnostní oplocení, platí i pro elektromechanické mříže, pokud jsou takto vybaveny.
SECO BOHEMIA, s.r.o.

SECO BOHEMIA, s.r.o.

Dubičné, Dubičné, Dubičné 67, 373 71
Tel: 603 482 315
Web: http://www.seco-bohemia.cz
E-mail: info@seco-bohemia.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

SECO BOHEMIA, s.r.o.

Dubičné, Dubičné, Dubičné 67, 373 71
Tel: 603 482 315
Web: http://www.seco-bohemia.cz
E-mail: info@seco-bohemia.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Seznamte se s unikátním elektromechanickým zabezpečením"

Buďte první a napište komentář k  "Seznamte se s unikátním elektromechanickým zabezpečením"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE