Soutěž STAVBA ROKU 2016 udělila ceny

V letošním 24. ročníku soutěže STAVBA ROKU se hodnotilo 65 přihlášených staveb, ze kterých bylo vybráno 29 děl do druhého kola. Všechny postupující stavby navštívila odborná porota a z nich nominovala 15 staveb na českém území a 3 v zahraničí. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury dne 13. 10.2016 proběhlo vyhlášení 6 titulů Stavby roku, 12 Zvláštních cen, soutěže Zahraniční stavba roku, titulu Urbanistický projekt a také Ceny veřejnosti. Vyhlášením výsledků se otevřel další ročník, nově s oslavou stavby čtvrtstoletí.

Soutěžící stavby byly různorodé nejen velikostí, ale i svou typologií. Nejvíce přihlášených staveb bylo určeno pro bydlení a komerční využití, dále pro vzdělávání, stejným poměrem se účastnila muzea a kulturní instituce, silně zastoupeny byly i dopravní stavby. Porotci hodnotili i inženýrské stavby, sportoviště, vinařství a budovu pro výzkum. Pestrost skladby letošních soutěžních děl byla pro hodnotitele výzvou. Jak se může vedle sebe poměřovat moderní velká kancelářská budova a drobná kaple nebo zvonička? V soutěži Stavba roku může - kvalitou. 
Odborná porota, a nově i Sbor expertů, věnovali pozornost jejich estetickému a prostorovému ztvárnění a umístění do konkrétního prostředí, architektonickému vyznění. Stejná péče při hodnocení byla věnována i konstrukčnímu řešení, inovativnosti a provedení stavby. 
„Letošní přehlídka dosáhla v celkové hodnotě stavebních prací výše 50 miliard 227 milionu Kč a o 7 miliard překonala loňský rekord. To představuje cca 1/5 hodnoty všech dokončených stavebních prací v České republice v uplynulém roce“, doplňuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Již od loňského ročníku je vidět významný nástup nových technologií. Jednou z nich je BIM (Building Information Modeling), metoda racionalizace návrhu a realizace stavby pro všechny účastníky stavebního procesu s využitelnou komplexní dokumentací i při vlastní výstavbě. Letos bylo zpracováno 14 staveb s metodou BIM, což je téměř 22% z přihlášených děl a dvakrát více než vloni. Nová cena Nadace architektury a stavitelství a CZ BIM je proto prvním veřejným oceněním nastupující změny. Je potřeba konstatovat, že tento trend je zatím posouván především soukromou sférou.“

Zvláštní ceny hodnotí kritéria zdůrazňující hlediska ekologická, energetická, urbanistická, materiálová, ekonomická a podnikatelská, technologická, typologická a společenská a jsou vždy ovlivněny i rozhodnutím partnera soutěže, jenž s danou cenou spojil své jméno.
Předsedkyně poroty, Doc. Ing. Arch. Radomíra Sedláková, CSc., komentuje: „Porotci se ve výběru staveb do druhého kola se Sborem expertů lišili ve třech stavbách – ale bylo skoro s podivem, že jen ve třech, a ne více. Vždyť porota má za úkol hodnotit všechny stránky staveb, experti jednotlivých oborů mohou sledovat jen svá hlediska, a tak k rozdílům dojít téměř musí. Nicméně se dá takový soulad považovat za důkaz, že kvalita vybraných staveb není ani subjektivní, ani náhodná.“

Novinkou spojenou se soutěží Stavba roku je také to, že soutěžící letošního ročníku a tří předchozích, mohou přihlásit výrobky, které použili na svých stavbách do ZNÁMKY KVALITY 2017.

„V roce 2017 se bude konat nejen další ročník soutěže, ale i oslava stavby čtvrtstoletí. Při přípravách čerpáme z celého archivu soutěže Stavba roku, ale budou se moct přihlásit i jiné stavby“, komentuje novinky MgA. Petra Miškejová, manažerka soutěže, a doplňuje: „Představíme tu nejvyšší kvalitu českého stavebnictví, která bude reprezentovat naší republiku i v zahraničí.“

Kvalita staveb, kvalita architektury a schopnost každoročně takové stavby dokončovat se stala základem programu Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). „Pětiletá integrovaná reference firem a osob, kterou rating představuje, si klade za cíl být doporučením do dalších zakázek a výběrových řízení. Od platnosti nového zákona o veřejných zakázkách se RABF nabízí jako možné nefinanční hodnocení účastníků veřejných soutěží“, nabízí řešení hodnocení kvality Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Celkové hodnocení již zahrnulo posouzení výsledků činnosti 669 firem a 755 osob. 
Přehled k dispozici na www.rabf.cz.

Vyhlašovatelé Stavby roku: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF-organizátor soutěže) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) chtějí poděkovat všem účastníkům soutěže a také porotcům a Sboru expertů za jejich usilovnou a náročnou práci.

Díla oceněná titulem STAVBA ROKU 2016

(umístění bez pořadí)

9. Městský okruh - Tunelový komplex Blanka, Praha

Autor: METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s. 
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.

24. Archeologický park Pavlov

Autor: Ing. arch. Radko Květ
Dodavatel: OHL ŽS, a.s., SKR stav, s.r.o.
Investor: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření ojedinělého prostoru muzea se zřetelem k využití a zpracování železobetonu a k ohleduplnému a přitom výraznému zapojení do přírodního prostředí.

30. Modernizace trati Tábor – Sudoměřice

Autor: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření železniční trati, zajišťující větší rychlost, bezpečnost a pohodlnost dopravy se zřetelem k citlivému vstupu do krajiny.

40. Stezka v oblacích, Dolní Morava

Autor: Fránek ARCHITECTS s.r.o.
Projektant: TAROS NOVA s.r.o.
Dodavatel: TAROS NOVA s.r.o.
Investor: Sněžník, a.s.
Přihlašovatel: TAROS NOVA s.r.o.
Titul Stavba roku 2016 udělen: za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení.

55. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

Autor: David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal
Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Ostrava
Titul Stavba roku 2016 udělen:
za vytvoření uceleného moderního víceúčelového sportoviště se zřetelem k architektonickému ztvárnění a památkové citlivosti provedení.

61. Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

Projektant: Atelier 4, s. r. o.
Dodavatel: Granátové jablko - sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group
Investor: Národní památkový ústav
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Titul Stavba roku 2016 udělen: za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.

Titul ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2016

72. Modernizace rychlostní komunikace S8, tvořící průtah Varšavy

Místo: Varšava, Polsko
Autor: Transprojekt Warszawa: Witold Doboszyńsky. Mosty Gdańsk: Adam Nadolny
Projektant: Tadeusz Suwara; Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.; Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dodavatel: Metrostav a. s.
Přihlašovatel: Metrostav a. s.
Titul Zahraniční stavba roku 2016 udělen:
za rozsáhlou 4,65 km dlouhou rekonstrukci páteřní Varšavské komunikace se 46. mosty, pěti mimoúrovňovými křižovatkami a protihlukovým tunelem, realizovanou s velkým uznáním Varšavanů.

ZVLAŠTNÍ CENY SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2016

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

9. Městský okruh - Tunelový komplex Blanka, Praha

Autor: METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r. o., PUDIS a.s. 
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Zvláštní cena udělena: za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k překonávání složitých podmínek geologických, ekonomických i společenských.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel

40. Stezka v oblacích, Dolní Morava

Autor: Fránek ARCHITECTS s.r.o.
Projektant: TAROS NOVA s.r.o.
Dodavatel: TAROS NOVA s.r.o.
Investor: Sněžník, a.s.
Přihlašovatel: TAROS NOVA s.r.o.
Zvláštní cena udělena: za vytvoření netradiční zážitkové a přitom pohodlné konstrukce nového typu se zřetelem k originálnímu statickému řešení.

Cena Ministerstva kultury ČR

61. Granátové jablko – rekonstrukce areálu Kuksu

Projektant: Atelier 4, s. r. o.
Dodavatel: Granátové jablko - sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a Gemma Art Group
Investor: Národní památkový ústav
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Zvláštní cena udělena: za rekonstrukci a revitalizaci výjimečné kulturní památky se zřetelem k vytvoření nového edukačního centra a provozního zázemí.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

8. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI, Dolní Břežany

Autor: Ian Bogle
Projektant: Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP, PBA International Prague, s.r.o. 
Dodavatel: Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.
Investor: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. 
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Zvláštní cena udělena: za vytvoření ojedinělé, technicky náročné stavby se zřetelem k výrazně inovativnímu zpracování železobetonových konstrukcí.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

51. Rekonstrukce zámku ve Svijanech

Autor: APRIS 3MP, s.r.o.
Projektant: APRIS 3MP, s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: PIVOVAR SVIJANY, a.s.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Zvláštní cena udělena: za rekonstrukci zapomenuté památky se zřetelem k citlivě provedeným restaurátorským pracím a nápaditému začlenění nového komunikačního objektu.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

65. Elektrizace trati Šumperk – Kouty nad Desnou

Autor: SUDOP BRNO s.r.o.
Projektant: SUDOP BRNO s.r.o.
Dodavatel: EŽ a EUROVIA - Železnice Desná
Investor: Svazek obcí údolí Desné
Přihlašovatel: Svazek obcí údolí Desné
Zvláštní cena udělena:
za vytvoření všeobecně společensky prospěšné stavby se zřetelem k ohleduplnému osazení do krajiny.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a CZ BIM za rozsah využití technologie BIM

60. Corso Court v Praze

Autor: Taller de arquitectura - Ricardo Bofill
Projektant: EBM Prague s.r.o., CASUA s.r.o.
Investor: Corso Court a.s.
Dodavatel: Skanska a.s.
Investor: Corso Court a.s.
Přihlašovatel: Skanska a.s.
Zvláštní cena udělena:
za celkově nejvyšší komplexnost využití BIM modelu celé stavby. BIM model byl zpracován jak pro hlavní nosnou konstrukci objektu, tak pro jeho stavební část i pro všechny hlavní rozvody TZB a to včetně jednotlivých koncových prvků a dále pak pro některé vybrané části interiérů.

Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky

49. Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov

Autor: BFB - studio, s.r.o., CODE, s.r.o.
Projektant: CODE, s.r.o.
Investor: Městská sportovní Turnov, s.r.o.
Dodavatel: sdružení SYNER + BAK
Přihlašovatel: sdružení SYNER + BAK
Zvláštní cena udělena: za významné přispění k posílení sektoru služeb v regionu ideálním prostředím pro zdravé trávení volného času všech generací. To vše je zde architektonicky a stavebně pojednáno atraktivně, moderně a přitom vkusně.

Cena Státního fondu životního prostředí ČR a Centra pasivního domu

3. NATURA PARK v Pardubicích

Autor: Med Pavlík architekti
Projektant: PK- projekt s.r.o.
Investor: Ekocentrum PALETA, z. s.
Dodavatel: STAKO s.r.o.
Přihlašovatel: STAKO s.r.o.
Zvláštní cena udělena: za použité unikátní materiály a technologie, které byly vybrány s důrazem na ohleduplnost domu vůči životnímu prostředí. Další hlavní přínos vidíme v účelu využití budovy. Originální architektonické řešení, nízkoenergetický standard a citlivé začlenění do okolní přírody, to vše dělá stavbu výjimečnou.

Cena Státního fondu rozvoje bydlení

64. Bytový dům Silvie v Luhačovicích

Autor: Lukáš Peniaško, Jaroslav Habarta, Petr Zámečník, Alena Maňáková
Projektant: LP projekce s.r.o.
Investor: H&B Stavreal s.r.o.
Dodavatel: Zlínské stavby a.s.
Přihlašovatel: H&B Stavreal s.r.o.
Zvláštní cena udělena: za zdařilé architektonické řešení, které podporuje funkčnost a účelné využití jednotlivých prostor domu a bytů. Důraz na detail provedení a vhodný výběr materiálů jsou všude patrné. 

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

14. Park u Rakováčku v Rokycanech

Autor: Zdeňka Zymáková, Petr Hlaváček
Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Investor: Město Rokycany
Dodavatel: STAVMONTA s.r.o.
Přihlašovatel: Město Rokycany
Zvláštní cena udělena:
v zastavěném území plní plocha parku smysluplně vícero funkcí, které přinášejí městu synergické efekty. Nabízí možnost krátkodobé rekreace a relaxace, je součástí protipovodňové ochrany, zvyšuje biodiverzitu v území a příznivě ovlivňuje mikroklimatické podmínky v sídle. Oceněná stavba je dobrým příkladem skloubení vodohospodářského, krajinářského a architektonického řešení.

Cena poroty

19. Rekonstrukce Volmanovy vily v Čelákovicích

Autor: Marek Tichý, Magdalena Kürfurstová, Jan Tomeš
Projektant: Tichý & Kolářová s.r.o.
Investor: Vila Volman k.s.
Dodavatel: SP Stavební s.r.o.
Přihlašovatel: Tichý & Kolářová s.r.o.
Zvláštní cena udělena: za citlivou rekonstrukci zdevastované ojedinělé památky funkcionalistické architektury nejen v Česku.

Zvláštní cena ZAHRANIČNÍ STAVBY ROKU 2016

70. Terminál mezinárodního letiště Strigino

Místo: Nižnij Novgorod, Ruská federace
Architektonický návrh: HINTAN ASSOCIATES
Projektant: SIGNY GROUP RUSSIA (ZAO), AED Project, a.s.
Investor:“ Airports of Regions” JSC
Dodavatel: PSJ, a.s.
Přihlašovatel: PSJ, a.s. 
Zvláštní cena udělena: za kompletní dodavatelské zajištění náročného projektu ve vysoké kvalitě stavebních prací.

Zvláštní cena ZAHRANIČNÍ STAVBY ROKU 2016

71. Muzeum dějin polských Židů

Místo: Varšava, Polsko
Architektonický návrh: Prof. Reiner Mahlamäki, M.Sc architekt
Projektant: Architects Lahdelma & Mahlamäki Ltd., Finsko; dílna Kuryłowicz & Associates, Polsko
Investor: Město Varšava a Ministerstvo kultury, Polsko
Dodavatel: Polimex-Mostostal SA, Polsko
Přihlašovatel: AGC FLAT Glass Czech a.s., člen AGC group
Zvláštní cena udělena: za vysoce inovativní využití v česku vyráběných skel pro špičkovou architekturu.

Titul URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2016

Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary

Zadavatel: Město Karlovy Vary
Zpracovatel: Casua spol. s r.o.,
Autor: Oleg Haman, Aleš Poděbrad GEMO OLOMOUC, s.r.o.
Přihlašovatel: Casua spol. s r.o.
Titul udělen:
za metodicky příkladný způsob dokumentace, stanovící regulaci v terénně náročném a historicky i společensky cenném městském útvaru, který dbá o zachování unikátního Genia loci, ale stanoví i jasné podmínky na nezbytný stavební a urbanistický rozvoj celého území.

Cena veřejnosti

Od 8. září do 13. října do 12 hodin hlasovala veřejnost o Cenu veřejnosti. A vítězem se stala Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích s počtem 24 676 hlasů.

55. Rekonstrukce a dostavba městského stadionu ve Vítkovicích

Autor: David Kotek, Zuzana Sýkorová, Josef Zlámal
Projektant: Hutní projekt Ostrava a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 1, HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Statutární město Ostrava, VÍTKOVICE ARÉNA a.s.
Přihlašovatel: Statutární město Ostrava

Více informací o soutěži Stavba roku 2016 najdete na www.stavbaroku.cz 

O soutěži Stavba roku 2016

24. ročník soutěže Stavba roku 2016 je celorepublikovou veřejnou neanonymní soutěží staveb. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku