Soutěž STAVBA ROKU 2018 odstartovala hlasování o Cenu veřejnosti Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Od srpna až do 25. září 2018 může každý dát hlas jakékoliv stavbě, která se prezentuje ve 26. ročníku prestižní celorepublikové soutěže. Hlasujte o nejlepší stavbu v ČR i VY – do 25. září!

Na www.stavbaroku.cz může široká veřejnost hlasovat pro každou ze 42 přihlášených staveb. Letošní novinkou je, že hlasování o Cenu veřejnosti předbíhá výběru nominovaných staveb porotou. Do uvedeného data se o Cenu veřejnosti utkají všechny stavby.  
Bude se názor veřejnosti na nejlepší stavbu v ČR shodovat s názorem odborné sedmičlenné poroty a Sboru expertů s 27 specialisty? 
Jaký bude pohled porotců na kvalitu stavebního provedení, architektonického návrhu a na uživatelský komfort? Tedy na hlavní hodnotící kritéria, která budou porotci posuzovat u všech staveb bez rozdílu jejich velikosti a druhu?
První výsledky hodnocení, tedy nominace staveb na tituly, budou vyhlášeny dopoledne 6. září 2018 v sídle Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze.  
Finální výsledky soutěžní přehlídky budou odtajněny na slavnostním udělení 5 titulů a zvláštních cen soutěže STAVBA ROKU 2018 dne 3. října v Betlémské kapli v Praze.
Tradičně soutěž získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR - prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, primátorky hlavního města Prahy, starosty MČ Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěžní díla budou také prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby.
Soutěž organizuje Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Více informací najdete na www.stavbaroku.cz
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku