Sdílet
 

Dřevěný povrch s betonovým jádrem

Stavební systém VELOX

Datum vydání: 05.10.2009 | autor:
Základním stavebním prevkem stavebního systému VELOX jsou štěpkocementové desky. Při jejich výrobě se využívají přírodní materiály – dřevo a cement, výroba je energeticky nenáročná a nevznikají při ní žádné exhalace nebo nebezpečné odpady. Stavební systém VELOX přitom vyniká značnými tepelně izolačními schopnostmi a eliminací tepelných mostů.
Foto: AS servis VELOX, první řada desek
Foto: AS servis VELOX, první řada desek
Přednosti výstavby se systémem VELOX

Stavby realizované systémem VELOX jsou masivní a stabilní a dokonale kloubí tepelně izolační vlastnosti se schopnostmi tepelně akumulačními. Vysoký tepelný odpor vnější části stěny a tepelné akumulace betonového jádra způsobují, že je v místnostech v létě příjemný chládek a v zimě udržují teplo. Vnější strana stěn (s vysokým tepelným odporem R=3,536 až 6,314 m2KW-1 a součinitelem prostupu tepla U=0,270 až 0,154 Wm-1K-2) zabraňuje průchodu chladu do stěn (jejich prochlazování). Betonové jádro má přitom tepelnou akumulaci cca 7x vyšší než klasické materiály a cca 22x vyšší než plynosilikáty. Teplo, které se v jádru nashromáždí přes den, je v noci vydané zpět do místnosti.

Zajímat by nás měla i schopnost systému pohlcovat rušivý venkovní hluk a vysoká protipožární ochrana (WSD – třída A látky nehořlavé, WS – třída B nesnadno hořlavé). Cílem každého z nás je při výstavbě nového domu komfortní bydlení a velká trvanlivost stavby. Dům nestavíme na pouhých několik desítek let.

Podstata, náročnost a rychlost výstavby

Podstatou výstavby ze stavebního systému VELOX je vytvoření trvale zabudovaného bednění (tzv. ztraceného bednění) ze štěpkocementových desek pro nosnou betonovou výplň stěn a stropů. Montáž stavebního systému VELOX je přitom jednoduchá a přesná. S jednotlivými díly se snadno manipuluje (pouhých 20% celkové hmotnosti stavby tvoří ruční práce) a minimální je i použití mechanizace. Takovým vlastnostem odpovídá i značná rychlost výstavby. 80% hmotnosti konstrukce pak tvoří beton, který se do stavby ukládá čerpadlem. Tento mokrý technologický proces zabere pouze 15% z celkové doby výstavby. Stavět můžeme i při teplotách až do –8 oC (desky VELOX jsou účinnou izolací betonu proti mrazu).
Obr: AS servis VELOX, typový dům ABIES
Obr: AS servis VELOX, typový dům ABIES
Foto: AS servis VELOX, montáž stěn
Foto: AS servis VELOX, montáž stěn
Nízké jsou i přepravní náklady materiálu (pro střední dům o 160 m2 zastavěné plochy zajistí dopravu kompletního stavebního systému VELOX na stavbu 2 kamiony) a potřeba skladovacích ploch i stavebních dělníků. Díky přesnému stavění pak ušetříme i na množství omítky a ušetříme dokonce i za vytápění – stavba výborně izoluje i akumuluje teplo. Stavební systém VELOX nás nijak neomezuje a vystavět jím můžeme jakkoli originálně pojatou stavbu. S VELOXem postavíme nejen rodinný dům, ale i dům bytový, obchodní stavby, školy, administrativní budovy či stavby sportovní, průmyslové, zemědělské a jiné. Stejně tak nám vhodně poslouží jako stavební systém pro výstavbu protihlukových bariér podél rušných ulic či dálnic.

Tradice a současnost výroby systému VELOX

Výroba izolačních desek VELOX byla zahájena už v roce 1956 a postupně byl vyvinut současný propracovaný systém, vhodný pro libovolnou výstavbu. V České republice tato značka působí od roku 1995. Poprvé jsme se s ní však setkali už v roce 1970, kdy byly z VELOXu stavěné školy a školky pro děti. S VELOXem se nejhojněji setkáme v jeho domovském Rakousku, tento systém ale najdeme i v Japonsku, Bulharsku, Íránu, Rusku, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.

VELOX = systém ztraceného bednění

Stavební systém VELOX, zvaný také systém ztraceného bednění, je technologií výstavby takzvaných monolitických staveb. Stěny a stropy se betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX. Ty se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí.
Obr: AS servis VELOX, typový dům ANDROMEDA
Obr: AS servis VELOX, typový dům ANDROMEDA
Foto: AS servis VELOX, podpěry stropní konstrukce
Foto: AS servis VELOX, podpěry stropní konstrukce
Jak jsme již zmínili, výchozí surovinou pro výrobu desek je dřevo (89%). Dřevěná štěpka se ve výrobě smísí s cementem (9%) a s vodním sklem (2%). Vodní sklo stabilizuje desky proti vlhkosti a zajistí jejich odolnost proti plísním a hlodavcům. Cement přitom zajistí pevnost a soudržnost desek. Takto vzniklá směs se plní do forem a stlačuje vysokým tlakem. Dřevěná štěpka, cement a vodní sklo spolu nakonec vytvoří velmi pevný konstrukční materiál.

Snadná zpracovatelnost, architektonická přizpůsobivost, dlouhá životnost

Desky přitom přebírají vlastnosti dřeva a jsou tedy velmi dobře opracovatelné, můžeme je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, či šroubovat bez hmoždinek. Povrch desek je porézní, což zajišťuje vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a tedy pohlcování hluku.

Desky VELOX jsou hygienicky nezávadné a spojíme-li jejich tepelně izolační vlastnosti s dalším tepelně izolačním materiálem - polystyrenem PSB 20, mnohonásobně zvýšíme oproti jiným materiálům hodnoty tepelné izolace.

Stavební systém VELOX umožňuje značné prostorové ztvárnění budov. Snadno se totiž přizpůsobuje členitým půdorysům (např. oblouky, zalomené hrany) a tvarům (např. obloukové překlady otvorů). Snadno vytvoříme balkóny, lodžie, ustupující patra a jiné stavební prvky. U VELOXu neexistuje jakékoli omezení architektonického řešení dispozic a tvarů.
Obr: AS servis VELOX, typový dům BLUES
Obr: AS servis VELOX, typový dům BLUES
Foto: AS servis VELOX, stropní panely
Foto: AS servis VELOX, stropní panely
Navíc máme s VELOXem zajištěnu komplexní dodávku obvodových a vnitřních nosných stěn, příček a stropů z jednoho systému. Vyhneme se tím nevhodnému kombinování různých materiálů s odlišnými vlastnostmi, které je vždy problematické.

Vysoká životnost stavebního systému VELOX je dána 15 cm silným nosným betonovým jádrem obvodových a vnitřních nosných stěn. Masivní a stabilní monolitická konstrukce rozšiřuje možnosti použití i pro oblast se zakládáním v málo únosných zeminách, kde je zvýšené nebezpečí sedání, nebo s jinak geologicky náročnými podmínkami.

V základní nabídce VELOXu je tloušťka obvodové stěny pouhých 32 cm. Při zachování statických a stavebně fyzikálních vlastností konstrukce domu tak získáme větší obytnou nebo užitnou plochu domu. Snadná je i realizace dodatečných úprav v průběhu stavby (klenby, zvětšení oken, …) a realizace instalací (elektroinstalace, rozvody vody, instalace centrálního vysavače, …) drážkováním do vnitřní desky VELOX o síle 35mm.

Montáž stavebního systému VELOX

Montáž začíná na připravené základové desce. Na ní je nejprve provedena vodorovná hydroizolace, která se natavuje v pasech na penetrační podkladní nátěr pouze pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami VELOX. Na připravenou základovou konstrukci s provedenou vodorovnou izolací a s připravenými prostupy kanalizace a chrániček pro elektřinu a vodu poté přeneseme skutečný půdorys stavby. Montáž stavebního systému VELOX vždy začínáme od rohu objektu. Desky VELOX se sestavují vždy dvě proti sobě (deska s tepelnou izolací se ukládá na vnější stranu stěny) pomocí ocelových distančních spon.
Obr: AS servis VELOX, typový dům DIANA
Obr: AS servis VELOX, typový dům DIANA
Foto: AS servis VELOX, stropní výztuž
Foto: AS servis VELOX, stropní výztuž
Dilatační spony spojují jednotlivé řady desek a přitom slouží i jako rozpěrka pro vymezení tloušťky nosného betonového jádra. Po založení všech rohů provedeme kontrolu základních rozměrů (délek, šířek a úhlopříček). Následně budeme pokračovat se sestavováním obvodových a vnitřních nosných stěn stavby do výšky jedné desky (50 cm) a vynecháme otvory pro dveře. Ostění dveří i oken tvoří špaletové pásy, které mají tloušťku betonového jádra (pro vnitřní nosné stěny) a tloušťku betonového jádra + tepelné izolace (pro obvodové stěny). Špaletové pásy přibijeme do stěn hřebíky. Už při sestavování první řady přitom můžeme do stěn vkládat instalace.

Poté co sestavíme první řadu desek, ji zabetonujeme do 20 až 40 cm. Poté musíme u bednění první řady zkontrolovat, zda je dostatečně rovinné a zda je dostatečně svislé ostění. V montáži pak pokračujeme až další den. Druhou a další řady desek osazujeme do ocelových distančních spon a průběžně zajišťujeme hřebíky. Rohy zhotovujeme střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, které musíme v místě styku přibít.

V místě styku stěny a stropu musíme vnější bednící desku vytáhnout až po horní úroveň stropu bez horizontální spáry. Zajistíme ji stropními sponami v počtu 4 kusy/b.m. Stropní spony osazujeme v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní desku bednění a druhým do předvrtaných otvorů (cca 12 mm průměr) vnější desky s izolací.
Obr: AS servis VELOX, typový dům MONO
Obr: AS servis VELOX, typový dům MONO
Foto: AS servis VELOX, betonáž stěn podkroví
Foto: AS servis VELOX, betonáž stěn podkroví
Z vnější strany pak sponu zajistíme hřebíkem, který je zaražený do oka spony. Ještě než začneme stropy ukládat, překontrolujeme vyosení stěn, případně je vyrovnáme.

Podle kladečského výkresu pak rozmístíme jednoduché podpěry (dřevěné nebo univerzální kovové) s roznášecími fošnami, které přibijeme k vnitřní desce bednění stěny. Stropní tvarovky stavebního systému VELOX uložíme na roznášecí fošny, po obvodu stěn je přibijeme k vnitřním deskám bednění a do mezer mezi stropními tvarovkami je podložíme průběžnými stropními nosníky (s přesahem do nosných stěn).

Do obvodových a  nosných stěn vkládáme věncovou výztuž a na stropní nosníky v celé ploše stropu nakonec i kari síť. Vystavěné bednění stěn i stropů postupně zaléváme betonem a nad stropními tvarovkami poté vybetonujeme 50 mm silnou betonovou desku.

Na takto dokončené podlaží pak můžeme po vytvrdnutí betonu pokračovat sestavováním bednění stěn následujícího poschodí.
Obr: AS servis VELOX, řez stěnou VELOX
Obr: AS servis VELOX, řez stěnou VELOX
AS servis VELOX

AS servis VELOX

České Budějovice, Milady Horákové 12, 37005
Tel: 608 409 364
Web: http://www.volny.cz/velox
E-mail: velox@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

AS servis VELOX

České Budějovice, Milady Horákové 12, 37005
Tel: 608 409 364
Mobil: 777 792 779
Web: http://www.volny.cz/velox
E-mail: velox@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Dřevěný povrch s betonovým jádrem"

Buďte první a napište komentář k  "Dřevěný povrch s betonovým jádrem"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE