Stavební veletrh - letošní absolutní novinka na Výstavišti v Českých Budějovicích

Pětidenní výstava HOBBY proběhne letos poprvé zároveň se Stavebním veletrhem. Přijďte si užít 2 jarní výstavy za cenu 1 vstupenky od 8. do 12.5. 2019.

Absolutní novinkou je STAVEBNÍ VELETRH s podtitulem „Stavba od A do Z“. Prezentovat se bude vše pro dům od stavby po rekonstrukci včetně nových a moderních technologií. Součástí veletrhu budou i odborné přednášky pro veřejnost. Celý veletrh proběhne v pavilonu T a na přilehlých venkovních plochách. Vystavovatelé budou prezentovat novinky z architektury, bydlení a stavebnictví jako jsou stavební materiály, výrobky, technologie apod.  

Návštěvníci se seznámí se světově unikátním systémem dřevěných montovaných staveb. Bezkonkurenční izolační vlastnosti řadí stavby mezi nejúspornější ekologické stavby na světě. Samotný dům se vyrábí 2–3 měsíce, přičemž samotná stavba je hotová maximálně do  5 dnů. Životnost takových domů je až 250 let.  

Expozici bude mít Český ostrovní dům, což je název architektonického projektu, jehož cílem je urychlovat rozšíření staveb v různé míře energetické soběstačnosti a vývoj čistších technologií pro domácnosti. Český ostrovní dům je určený pro všechny, kteří touží po energii, na jejíž výrobu nejsou použity neobnovitelné zdroje energie, jako je třeba uhlí, a zároveň jim není lhostejný stav životního prostředí.  

Pro všechny, kteří chtějí žít v domě s nízkými náklady na energii a mít vždy čerstvý vzduch, je určen tzv. Pasivní dům. Zařízení v domech pracuje i v noci, filtruje vzduch a tím ho zbavuje škodlivých nečistot a prachu. Zástupci Centra uspořádají na pódiu 3 hodinový blok přednášek na téma: „Základní principy úsporných budov, řízené větrání technologií, téměř nulové budovy a obecný přehled, jak v současné době stavět“.  

V rámci doprovodného programu vystoupí poradci a odborníci z oblasti energií, kteří předají klíčové informace o tom, jak získat dotace na bydlení. Přednášet budou i zástupci Jihočeského muzea na téma: „Co přinesla dálnice aneb archeologické výzkumy v trase D3 na Českobudějovicku“. Seznámí návštěvníky s archeologickým průzkumem ze staveniště dálnice D3, která propojí hlavní město Praha a oblast středních i jižních Čech, napojí Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť. Archeologickému výzkumu byla věnována mimořádná pozornost. Dalším z témat v rámci přednáškového programu bude ochrana majetku od specialistů z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 

ČKAIT - Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví organizují již 10. ročník soutěžní přehlídky stavebních realizací „PRESTA jižní Čechy 20162018“. Putovní výstava PRESTA bude v pavilonu T1 po celou dobu Stavebního veletrhu, ČKAIT připravuje i přednášky a prezentaci pro veřejnost. Účast přislíbily i cechy – například Cech instalatérů nebo Cech malířů a lakýrníků s poradenským centrem. Jihočeský kraj doplní svoji expozici výstavními panely nejvýznamnějších staveb, které Kraj financuje. 

Stavební veletrh bude doprovázet panelová výstava budějovického patriota, fotografa, autora cca dvaceti knih o Českých Budějovicích a sběratele českobudějovických pohlednic, držitele Ceny města za rok 2015 Milana Bindera.  

Nejmenším návštěvníkům bude věnován pavilon T2 s výstavou Leonardium společnosti Objevárium a víkendovými workshopy. Jedinečná zážitková výstava Leonardo, inspirující děti i dospělé, dává návštěvníkům příležitost seznámit se s Leonardovými vynálezy, uměním a vědeckou prací hravou a poutavou formou. Pro dospělé budou zajištěny testovací jízdy elektromobilů a to hned na úvod výstavy, ve středu 8. května.   

Předprodej vstupenek probíhá již teď přes prodejní síť Ticketstream a vstupenky platí i pro výstavu HOBBY.

Výstaviště České Budějovice a.s. Poslat poptávku