Střecha FILKO bude korunou vašeho domu

Ať už stavíte dům zcela nový, nebo rekonstruujete dům starší, budete vždy postaveni před volbu materiálu, který použijete na jeho střechu. Střecha je z hlediska ochrany vašeho domu před nepříznivými vlivy počasí tím nejdůležitějším článkem. Po celou dobu její životnosti od ní budete vyžadovat, aby chránila vaše bydlení. Za deště před pronikáním vody, v zimě před sněhem, v létě před horkem a po celý rok před větrem. Zcela určitě bude jednou z nejlepších voleb střecha vyrobená z kvalitní betonové střešní krytiny. Tato krytina splňuje veškeré dříve vyjmenované požadavky a díky svojí životnosti bude spolehlivě sloužit ještě vašim dětem.

I střecha, která běžně nemá žádné dveře, vám může být dodána takzvaně "na klíč". Od vypracování cenového návrhu až po konečnou realizaci můžete mít kompletní střechu s betonovou střešní krytinou vlastní výroby od společnosti FILKO - Zdeněk Filipský. Technologie výroby betonových střešních tašek FILKO® je ojedinělá tím, že stroj na lisování tašek pod tlakem uhlazuje ještě živou, ale již vytvarovanou tašku. Tašky FILKO® tak získávají oproti ostatním betonovým taškám dokonale uzavřený a hladký povrch Takto vyrobené střešní tašky mají minimální nasákavost a tudíž vysokou mrazuvzdornost a na jejich hladkém povrchu se nezachycují nečistoty, které mohou jinak přinést problémy v podobě růstu mechu na střeše. Tašky jsou také v celé své hmotě probarveny práškovými pigmenty kysličníku železa. Před opuštěním výrobní dráhy je krytina FILKO® opatřena dvojitým matným nebo lesklým akrylátovým nástřikem ve čtyřech základních odstínech. Všechny materiály použité k výrobě tašek jsou ekologicky zcela nezávadné: křemičitý písek, jakostní portlandský cement, barevné pigmenty kysličníku železa a vodou ředitelná akrylátová barva. Pro zachování dokonalé mrazuvzdornosti krytiny je nezbytné odvětrání střechy, které je zajištěno systémem bezmaltového hřebene a větracími taškami. Betonové střešní tašky jsou použitelné pro veškeré střechy, jednoduché sedlové i tvarově rozmanitější, se sklonem 22 až 90°. Na betonové střešní tašky vyrobené společností FILKO je poskytována záruka v délce 30 let.
Služby společnosti FILKO však výrobou betonové střešní krytiny pouze začínají. Firma je velmi dobře připravena na dodání nové střechy opravdu "na klíč." Díky tomu, že společnost provozuje vlastní pilu FILKO - Pila Lesonice, je schopna vám také dodat veškeré stavební řezivo. Pila, která se nachází v obci Lesonice (okr. Třebíč), byla v letech 2007 až 2008 vybavena novou pořezovou linkou zajišťující vysokou kvalitu vyráběného řeziva a střešních latí. Zákazníkovi je zaručeno, že v koncové ceně zaplatí pouze řezivo, které bude při stavbě nebo rekonstrukci opravdu spotřebováno. Cokoli bude v průběhu stavby chybět, firma operativně dodá a cokoli bude přebývat, naopak odveze. Zákazník si tak může být zcela jist, že jeho finanční prostředky budou využity maximálně účelně a navíc nezůstanou vázány v nadbytečném materiálu, který mu bude ležet bez užitku vedle domu.

Rozhodnete-li se využít služeb společnosti FILKO, bude vaši střechu stavět nebo rekonstruovat montážní parta složená z kmenových zaměstnanců. Firma je na každou takovouto zakázku velmi dobře vybavena nejen personálně, ale také technicky. Pro dopravu veškerého materiálu firma využívá vlastní dopravní techniku - nákladní automobil s hydraulickou rukou s velkým dosahem. Materiál nejen přiveze, ale také složí na nejvhodnější místo přímo na stavbě, nebo přímo na střechu nižších budov. Pro dopravu materiálu na střechy vícepatrových domů firma využívá hydraulické šikmé výtahy s výškou 18 m, nebo 26 m. Klempířské a drobné zednické práce pracovníci firmy provádějí z hydraulické pracovní plošiny s dosahem 17 metrů. Použití této techniky přináší zákazníkovi úsporu jeho výdajů, protože odpadá nutnost stavby lešení, což je záležitost, která každou stavbu a rekonstrukci prodlužuje a prodražuje.
Společnost FILKO nabízí svým zákazníkům kromě betonových střešních tašek z vlastní produkce, které patří svými rozměry mezi tzv. maloformátové tašky (15,5 ks na m2), také velkoformátové betonové střešní tašky vyrobené společností BETONPRES (10 ks na m2). V případě zájmu zákazníka však může firma FILKO položit na střechu jakoukoli střešní krytinu. Má k tomu technické vybavení i zkušený a pracovitý kolektiv zaměstnanců.

V průběhu kompletní rekonstrukce střechy obývaného domu vždy hrozí nebezpečí, že v době, kdy je dům zbaven své hlavní ochrany proti dešti, přijde prudký liják, který promáčí stavbu a způsobí škodu přímo na ní a na vnitřním vybavení. Řada zákazníků se tohoto momentu zcela oprávněně děsí. Společnost FILKO sice svým zákazníkům nezaručuje, že k takové situaci nedojde, taková záruka patří do oboru "obchodníků s deštěm," ale v případě, že k tomu už dojde, je připravena postiženého plně odškodnit. Proto má společnost FILKO sjednanou pojistku podnikatelských rizik u pojišťovny UNIQA, která chrání ji, ale hlavně její zákazníky před mnohdy fatálními finančními dopady takové nepředvídatelné události.
Společnost FILKO nabízí svým zákazníkům také zateplení střechy špičkovým systémem nadkrokevní izolace THERMO-LINE, která skýtá pro uživatele mnoho významných výhod. Izolace THERMO-LINE je pokládána zvenčí a bez tepelných mostů, výška krokví nehraje při montáži žádnou roli, střecha musí splňovat pouze statické požadavky. Prezentovaná izolace je naprosto nepřekonatelná v ochraně před chladem a má lepší izolační hodnoty než minerální vlna nebo pěna PUR/PIR. Stejně dobře jako před chladem dokáže ochránit podkroví domu také před letním teplem a brání tím přehřívání interiéru. Izolace THERMO-LINE je ideálním řešením pro rekonstrukce bez nutnosti zásahu do stávajícího interiéru. Nadkrokevní izolaci THERMO-LINE lze kombinovat se stávající tepelnou izolací. Všechny tyto výhody a ještě řadu dalších nabízí nadkrokevní systém THERMO-LINE při vynikající hodnotě součinitele tepelné vodivosti Lambda = 0,021 W/mK a mimořádně dobré paropropustnosti 35 mikronů.

Společnost FILKO Vám nabízí zcela komplexní přístup při stavbě nebo rekonstrukci vaší střechy. Vaši střechu zaměří a zdarma vypracuje nezávazný cenový návrh. Veškerý materiál přiveze a složí. Vaši starou střešní krytinu sundá a zajistí její odvoz. Střechu zafóliuje, zalaťuje a položí krytinu. Provede také klempířské, tesařské a drobné zednické práce. Přitom dodá veškeré stavební řezivo z vlastní pily. Veškerý materiál, který zbude, odveze a vy jej nebudete muset platit. Dodá také podstřešní fólie, střešní okna, žlaby a svody, klempířské prvky a hromosvod. Bezplatný cenový návrh získáte na základě zaměření přímo na místě, nebo podle vámi dodané projektové dokumentace. Můžete také využít stránku "Cenová kalkulace střechy".

Objednáte-li si střechu FILKO®, jedinou vaší starostí bude výběr její barvy.
FILKO - Zdeněk Filipský Poslat poptávku