Střecha od profesionála  se zárukou kvality O tom, že střecha dělá dům, určitě není třeba nikoho přesvědčovat. Popovídejme si o tom s odborníkem, který kromě dlouholeté praxe v oboru realizace střech nasbíral řadu zkušeností. Na naše dotazy bude odpovídat pan Jan Seifert, jednatel společnosti Jan Seifert - Střešní systémy.

Pane Seiferte, o tom, že dům dělá střecha, nemůže být pochyb. Není však pouze ozdobou, ale také stavebním prvkem, který není radno podceňovat. Jaké jsou nejčastější omyly či chyby, kterých se dopouštíme při její realizaci svépomocí?

Největší chybou, které se dopouští většina stavebníků, je už v prvopočátku stavby výběr materiálu, na kterém se snaží ušetřit. To je nejčastější kámen úrazu. Při stavbách svépomocí sice zpočátku ušetří náklady, odborná neznalost se však brzy projeví. Bohužel existuje řada dodavatelů, kteří se snaží cenu stlačit na minimum - používají nekvalitní materiály nebo mnohdy nejsou ani odborně kvalifikovaní v dané problematice. Vznikají pak neúplné montované systémy, které naprosto neplní svou funkci.

Vaše firma se kromě kompletní realizace střech také zabývá jejich opravami. O jaké opravy se jedná nejčastěji? Můžete nás seznámit se zásadami, kterých je třeba se při realizaci držet, aby po dokončení stavby nemuselo dojít k opravám?

Většinou se jedná o opravy těch typů střech, kde se projevuje zatékání nebo poruchy v důsledku nedostatečné tepelné izolace či špatného konstrukčního provedení. Pokud nechcete záhy po stavbě střechy řešit její opravy, je třeba stávající střechu důsledně prohlédnout a eventuálně provést sondy. Na základě poznatků a výpočtu tepelných ztrát je při opravě nutné zvolit další postupy (zejména u plochých střech). Nebojte se využít návrhů a výpočtů autorizovaných osob v oboru střešních konstrukcí. Samotné provedení musí být kvalitní a detaily důsledně opracované, protože právě ty rozhodují o celkové kvalitě střechy.
Mohl byste nám říci, jaké jsou v současné době nejpoužívanější typy střech a z jakých jsou materiálů?

Podle mého názoru jsou v dnešní době používané všechny druhy střech s různými typy střešní krytiny. V nedávné minulosti jsme zaznamenali určitý odklon od plochých střech, kdy se opravy i návrhy nových střech prováděly za pomoci dřevěných spádových konstrukcí, nebo se zastřešení objektů s plochou střechou řešilo dřevěným krovem se spádem do 20o. Takto provedené střechy jsou poměrně drahé. V dnešní době jsou na našem trhu velmi dobré materiály od různých světových výrobců. Při správném zpracování těchto technologií je dána vysoká životnost i plochých střech.

Z vašich referencí je zřejmé, že máte za sebou celou řadu realizací střech, od sedlových až po ploché. Je známo, že u plochých střech mohou v budoucnu nastat problémy se špatnou vodotěsností. Můžete nám říci, na co si dát pozor, aby se tak nestalo?

Myslím si, že ploché střechy v dnešní době nepředstavují žádný problém. Podmínkou je však zvolení správné technologie a důsledné provedení všech detailů. Při zachování těchto zásad se dočkáme i dlouhé životnosti plochých střech.
Jaké máte při navrhování střech zkušenosti se sněhovým zatížením (staré a nové zatěžovací tabulky)?

V minulosti se tento problém často neřešil, protože k tomu nebyly prostředky a ani technologie. Je pravda, že v dnešní době jsou stavby daleko víc zatěžované extrémním počasím a přívalovými dešti, vichřicemi a vysokou pokrývkou sněhu. Z těchto důvodů jsou střechy systémově řešené jinak, než tomu bylo v minulosti. Zkušenosti při navrhování střech máme standardní a při výpočtu pro zátěže větrné a sněhové se obracíme na odborníky v daném oboru.

Společnost Jan Seifert - Střešní systémy se zabývá dodávkami komplexních služeb v oboru montáží a oprav střech a střešních systémů. Kromě dodávky kvalitní střešní krytiny provádí kompletní izolační práce včetně hydroizolace, tepelné izolace střech, montáže tesařských konstrukcí, montáže hromosvodů, střešních světlíků, prosvětlovacích systémů, klempířských konstrukcí, oprav a rekonstrukcí střech, zaměření, zhodnocení stavu a návrhu technického řešení.
Jan Seifert Střešní systémy Poslat poptávku