Co dělat, když střecha zlobí ? Zatékání není zdaleka jediný problém, který nám může stará střešní krytina přichystat. Části starých krytin se mohou uvolňovat a sjíždět ze střechy, rezaté plechové střechy vytvářejí korozivní prostředí, které může napadat další přilehlé, kovové části budovy, stejně tak nám rez může nehezky obarvit fasádu. Otvory a spárami v krytině se nám do podstřeší dostávají ptáci, hlodavci, kuny, nebo zafukuje sníh. Častými problémy jsou také prostupy, komínové lemování, antény, a podobně.

V Čechách a zejména v horských a podhorských oblastech mají tradici plechové drážkové (falcované) krytiny. Mnohdy jde o historické budovy a při jejich rekonstrukci je třeba volit opět stejný vzhled střechy. Máte-li takovou střechu, nebo spravujete budovu s takovou střechou, jsou následující řádky určeny právě vám.

Plechové krytiny dosahují extrémní životnosti, pokud je o ně správně pečováno – i tak základní materiál jako je pozinkovaný plech může vydržet desetiletí, pokud je pravidelně natírán. Takových střech jsou u nás tisíce. Může se ovšem stát, že je natírání opomenuto a do krytiny se zakousne zub času. Někteří prozíraví majitelé si také spočítají, že pravidelné natírání je z dlouhodobého hlediska méně výhodné, než pořízení nové bezúdržbové krytiny z předlakovaného plechu. V obou případech přichází na pořad dne výměna krytiny.

Pozor na výběr firmy!

„Rozhodnutí o načasování a způsobu provedení opravy střechy si musí každý udělat sám a zhodnotit veškeré okolnosti. Je na místě věnovat pozornost výběru krytiny, ale také firmy, která práce provede. I sebelepší materiál může vzít za své pod rukama neproškoleného pracovníka. Zejména u drážkových krytin je to důležité, poněvadž opětovná montáž nesprávně použitých plechů není prakticky možná,“ říká Štěpán Lášek ze společnosti Lindab, která vyrábí střešní krytiny a ochranné střešní prvky ze švédské pozinkované oceli, určené i do extrémních podmínek.
Když měníme střechu

Pokud se majitel plechové střechy rozhodne pro stejný typ krytiny, může většinou zachovat stejný podklad a skladbu, pokud jsou její vrstvy v pořádku. Technologie drážkové krytiny je natolik vyzrálá a komplexní, že i po letech se střechy montují téměř identicky jako kdysi. Pozinkované tabule jsou v současnosti nahrazeny nepřerušenými pásy kladenými v celé délce od hřebenu až po okapovou hranu. Odpadávají nám tak podélné spoje, což je výhodné z hlediska pracnosti a celistvosti krytiny. Naproti tomu je ale dlouhý pás více vystavený působení dilatace (roztažnosti), než tomu bylo u tabulí. Proto se nyní používají takzvané kluzné příponky, které kotví krytinu k podkladu. Pás se tak může libovolně roztahovat a smršťovat podle rozdílů ročních i denních teplot.

Všechny krytiny Lindab, včetně drážkové krytiny Seamline, využívají jako svůj základ ocel. Jedna z předností oceli je velmi nízká teplotní roztažnost, v porovnání s ostatními kovy používanými na pokrytí střech. Nemusíme tak mít obavy ani z celistvých pasů dlouhých až 15 metrů. Ocelové pasy jsou již v ocelárnách opatřeny vrstvou zinku a především vysoce trvanlivým polyesterovým lakem. Laková vrstva (dříve používané PVC plasty) chrání ocel a dodává krytině požadovaný barevný odstín. Na takovou bezúdržbovou střechu nemusí řadu let vylézat nikdo kromě kominíka.

Laková vrstva je natolik ohebná a pružná, že jí nečiní potíže kopírovat ohyby plechu. Všechny ohyby plechu a drážky samotné se vyrábí již s povrchovou úpravou. Při dnešních cenách nátěrových hmot a lidské práce se nová krytina zaplatí již po druhém či třetím nátěru klasické pozinkované střechy, což představuje zhruba desetileté období. Povrch krytiny Lindab Seamline má životnost 40 let. Je proto patrné, že k úspoře dochází velmi záhy.

RADA ODBORNÍKA: POZOR NA STAV PODKLADU!

Při rekonstrukci plechové střechy je třeba počítat s tím, že po rozkrytí střechy se zhodnotí stav podkladu (obvykle prkenného záklopu), shnilá prkna se vymění a položí nová separační vrstva. V případě Krytiny Lindab Seamline je ideální separační vrstvou 3 mm silná nepískovaná lepenka. Lepenka se pod drážkové krytiny používala historicky a při současných rekonstrukcích se můžeme přesvědčit, že svůj úkol většinou splnila na výbornou.
Dřevo podkladu a krovů bývá často neporušené, i když krytina zkorodovala a zatéká do ní. Lepenka navíc není nijak nákladný materiál, který by nám rekonstrukci neúměrně prodražoval. Samotnou montáž krytiny Seamline zvládne kterýkoli klempíř, který má s drážkovými krytinami obecnou zkušenost. Velkým pomocníkem při montáži jsou speciální falcovací stroje, které vyrábí drážku v perfektní kvalitě a bezkonkurenční rychlostí. I u relativně malých střech se vyplatí stroje si zapůjčit a pro pokládku použít.

Stroje i speciální nářadí je možné si zapůjčit v Lindab Seamline centrech (seznam center na www.lindab.cz). Zde jsou zákazníkům k dispozici odborní pracovníci proškolení v oblasti zpracování falcové krytiny, kteří mohou díky profesionálnímu software střechu navrhnout a spočítat, ale také poradí při zpracování krytiny. V Lindab Seamline centru jsou samozřejmě k dispozici veškeré vzorky krytiny, katalogy a montážní návody

Více informací získáte, www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz
Popis obrázků původní budovy školy v Ledči nad Sázavou a ukázek vizualizace nové střechy:

Škola jako ze škatulky. Střecha původní školy v Ledči nad Sázavou byla vytvořena zatím pouze na počítači. Představte si k novému klobouku také krásný barevný kabát a sami posuďte rozdíl. Falcová (čili drážková) krytina Lindab Seamline je lehká, trvanlivá a díky moderním povrchovým úpravám téměř bezúdržbová. Pokládá se z nepřerušeného pásu svitkového plechu dlouhého až 15 m. Kromě podélného spoje dvojitou stojatou drážkou není tedy na střeše žádná spára. Mimořádná těsnost krytiny ji předurčuje do těch nejextrémnějších podmínek horských oblastí. Střešní krytina Lindab Seamline je neobyčejně flexibilní a dává tak architektům absolutní volnost. Lze jí ohýbat a překládat, kopíruje všechny tvary a úhly střešních rovin se sklonem již od 3,6o, využívá se dokonce i na opláštění stěn a fasád. Nabízí výběr z 15 barev a životnost nejméně 40 let bez natírání nebo jiné zvláštní údržby.