Střešní šindele jako fotovoltaické solární články? Věděli jste, že na trhu existuje střešní krytina, která dokáže ze slunce nahromadit energii? V současné době se stále zvyšují ceny energií, jejich cena je tedy nejistá a nestálá. Je proto dobré podniknout patřičné kroky k tomu, abychom nebyli úplně závislí na dodavatelích energií. Proto stále častěji hledáme alternativní řešení, ať už jde o topení v kamnech či krbu či využití alternativních zdrojů energií, kterými pro nás jsou voda, vzduch a slunce. A jak lze fotovoltaickými panely využít hřejivé slunečné paprsky ve svůj prospěch?

Na jakém principu fotovoltaické panely pracují?

Celý systém je v podstatě založen na přeměně sluneční energie na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků, které jsou buď polykrystalické, monokrystalické nebo jsou vyrobené z amorfního křemíku. Základem článku z amorfního křemíku je napařovaná křemíková vrstva. Díky tomuto materiálu je tato speciální krytina méně citlivá na vertikální a horizontální umístění. Narozdíl od systémů z krystalického křemíku je také méně náročná na povrchovou teplotu střechy a na zastínění. Každý článek je složen ze tří vrstev, což umožňuje široké možnosti využití slunečního záření. První vrstva využívá infračervenou a červenou složku světla, zatímco druhá vrstva složku zelenou a poslední vrstva ultrafialovou a fialovou složku světla. Celý systém je účinný i při malém slunečním svitu. Polykrystalické články jsou složené z křemíkové podložky a z mnoha malých polokrystalů. Jejich výroba je rychlejší a levnější, než u monokrystalických panelů, jejichž základem je stejně jako u polykrystalických článků křemíková podložka. Jejich krystaly jsou však větší. Panely, které jsou složené z výše uvedených článků, jsou mezi sebou spojené letovanými spoji. Zatímco jsou články ze spodní strany chráněné pevnou deskou, horní stranu chrání tvrzené sklo.

Montáž fotovoltaických panelů

Mohlo by se zdát, že půjde o složitou montáž, opak je však pravdou. Protože jsou panely velice pružné a ohebné, velice snadno se s nimi manipuluje. Výhodou je, že narozdíl od slunečních kolektorů nevyžadují žádnou speciální nosnou konstrukci. Je možné je místo střešní krytiny snadno namontovat na záklop střechy, čímž ušetříte právě náklady za střešní krytinu. Šindele jsou lehké a ploché, je po nich tedy možné v případě nutnosti přejít. Díky speciální povrchové úpravě si získaly speciální vlastnost – jsou samočistící, takže vám odpadá starost s jejich údržbou. Ideálním umístěním je pro fotovoltaické šindele střešní strana obrácená směrem na jih. Dále je důležité šindele umístit tak, aby jejich rozložení bylo pokud možno co nejpravidelnější. Pro jejich upevnění se používají hřebíky, pokud to umožňuje záklop a při sklonu střechy vyšším než 35 % (tj. 19o). Hřebíky by měly mít zvýšenou výtažnost, širší hlavu a samozřejmostí by měla být jejich protikorozní úprava. Fotovoltaické šindele na střechy se sklonem vyšším než 10 % (tj. 5o) mohou být pokládané na živičnou modifikovanou membránu pomocí plamene.

Výhody a nevýhody

Využitím fotovoltaických panelů získáte řadu výhod. Jednou z nich je nezávislost na dodavatelích energií a nulový provoz. Dá se říct, že sluneční paprsky vám fakturu za své služby nikdy nepošlou. Celý systém je bezúdržbový, takže si nemusíte lámat hlavu s nějakým pravidelným čištěním, navíc má také dlouhou životnost a je odolný. Někteří výrobci garantují životnost panelů až 25 let. Celý systém je pochopitelně ekologický, máte jistotu, že nevyrábí žádný odpad, který by škodil prostředí, ve kterém žijete. Navíc je bezhlučný. Nevýhodou je poměrně vyšší investice do pořízení, která se vrací zhruba za 10 let, vždy v závislosti na náročnosti celého systému. Je však dobré vědět, že na obnovitelné zdroje stát přispívá státními dotacemi.