Jak se instalují asfaltové šindele

Asfaltové (kanadské) šindele jsou oblíbené pro svou nízkou hmotnost, rychlou pokládku a širokou nabídku povrchů. Mnohdy je uváděna i odolnost a dlouhá životnost, soudě však podle poměrně časté potřeby lokálních oprav šindelových střech jde jen o reklamní tah. V některých zemích jsou však oblíbené „tradičně“ - například právě v Kanadě nebo USA. V našich podmínkách je asfaltový šindel upřednostňován při rekonstrukcích starších střech. Umožní nižší nosnost konstrukce krovu a my ušetříme, jelikož není třeba krov měnit za nový. Vystačíme s pouhou výměnou nejvíce poškozených částí, nebo jejich zpevněním. Samozřejmě pouze v případě, že neplánujeme podkrovní byt, kdy by se nám špatný stav krovu v budoucnu vymstil. I zde ale můžeme ušetřit – konstrukcí nového méně masivního krovu nižší hmotnosti a únosnosti.

Šindele pokládáme na střechy o sklonu 15 až 85o, s výjimkou samolepivých typů šindelů, kde je povolen i sklon 90o. Při nižších sklonech než 15o může do střechy zatékat, při velkých sklonech hrozí naopak odtržení šindele větrem, proto přitloukáme šablony dvojitě a lepíme je k podkladu bitumenovým tmelem.

Příprava střechy před pokládkou šindele

1.) Střešní konstrukce musí být opatřena dostatečně únosným, rovnýma suchým záklopem – bedněním. Používají se vyzrálá prkna nebo OSB desky silné minimálně 1,5 cm (záleží na rozteči krokví, sněhové oblasti a sklonu střechy).

2.) Následuje oplechování spodní hrany bednění, aby zde nedocházelo k pronikání vody do podkladu.

3.) Poté instalujeme na záklop pojistnou hydroizolaci, tedy podkladní pás. Pojistná hydroizolace ochrání střešní konstrukci před a při pokládce asfaltového šindele, navíc vyrovnává menší nerovnosti v bednění. A pozor, nesmí se používat papírová lepenka ani asfaltové pásy, které mají nosnou vložku z papíru. Papírová lepenka nasaje vzdušnou vlhkost a šindele se zvlní. Použijte pouze materiál, který je čistě na bázi asfaltu, nejlépe lehké podkladní asfaltové pásy. V úžlabí je třeba instalovat podkladní pás svisle, na ostatní ploše střechy vodorovně. Běžně stačí přesah jednotlivých pásů 8 až 10 cm, při sklonech nad 20o až o 50% více. Pro sklony nad 85o není podkladní pás vyžadován. Podkladní pásy kotvíme k záklopu (bednění) hřebíky každých 40 cm ve všech směrech podél okrajů pásů.

4.) Nezapomeňte, že úžlabí může být opatřeno asfaltovými pásy, ale také oplechováno. Pokud budete úžlabí oplechovávat, opatřete podkladním pásem nejprve je. Poté úžlabí oplechujte a následně oplechujte střechu kolem závětrných hran jejích okrajů, a to od okapů k hřebeni.

5.) Stejně tak nezapomeňte oplechovat veškeré prostupy střešním pláštěm včetně komínů a zkontrolujte, zda jsou správně instalovány prvky, které oplechování nevyžadují.

Pokládáme střešní šindel - postup

1.) Šindel pokládáme, pokud jsou na kvalitně provedený záklop (bednění) položené hydroizolační pásy a okraje střechy jsou oplechované. Střešní šindel pokládáme od jara do podzimu, aby se k sobě šablony za příznivé teploty vzduchu dobře přilepily – samolepící body šindele jsou ze silně lepivého asfaltu, některé druhy šablon mají samolepicí úpravu i na spodním límci.

2.) Šindele pokládáme po řadách, od spodního okraje střechy nahoru, kdy výše položená řada vždy překrývá tu spodní. Spodní (startovací) řadu realizujeme tak, že zkrátíme výšku každého šindele odříznutím tabule o téměř polovinu. Určitě šindele spodní řady neotáčíme. U startovací řady nezáleží na barvě šindele – nebude vidět. Spodní část spodní řady navíc podlepíme bitumenovým tmelem. Startovací řadu přibíjíme na okraj střechy přes oplechování, a to měděnými, poniklovanými či nerezovými hřebíky s hlavičkou průměru 8 až 10 mm. Tyto hřebíky by měly být tak dlouhé, aby neprošly záklopem (bedněním) a jsou opatřeny vroubky, aby nedocházelo k jejich vylézání ze záklopu. U všech šablon zatloukáme hřebíky v místě, kde začíná výřez zubů.

3.) Šindele začínáme pokládat na zadní straně střechy. Získáte tak zručnost a zkušenost a vaše první krůčky nebudou tolik vidět, určitě to ze začátku nepůjde až tak snadno. Postupuje se pak směrem dopředu a po dokončení celé řady nahoru. U střešních detailů (prostupů střešním pláštěm) pokládáme šindele od závětrné hrany směrem k prostupu. Pokud má střecha nároží, začínáme s pokládkou uprostřed střechy pomocí křídové linky. Od ní pak pokračujeme na obě strany. Začínáme od dolní hrany střechy a postupujeme diagonálně vzhůru. Pokládku hřebenu a nároží lze realizovat pouze z tabulových šindelů, nikoli z „bobrovek.“
4.) Po položení startovací řady se pokládá první řada z celých šindelů. Pokud pokládáte šindele s výřezy, je třeba každou vyšší řadu (čili druhou, čtvrtou, …) pokládat šindele zkrácené na polovinu. Ve zcela stejné pozici se nad sebou objeví každá osmá řada. Díky tomu dosáhne střecha ideální tuhosti. K zatloukání do bednění použijte zásadně hřebíky, nikoli spony - nejsou dostatečně odolné a navíc se tak vzdáte záruční lhůty od dodavatele šindelů. Šindele pokládáme tak, abychom zakryli tmavé části šindelů položených o řadu níž. Každou další řadu posuneme o půl tabule, aby byla krytina položena celistvě.

5.) Až nakonec se pokládají hřebenáče, nejprve je třeba položit šindele na obou stranách šikmé střechy až k hřebenu – k hornímu okraji střechy. Hřebenáče jsou vlastně ze zbytků či nových šablon nařezané tvary lichoběžníku. Ty se skládají přes sebe a přitloukají po obou stranách.

6.) Po pokládce je třeba zkontrolovat, zda jsou šablony dobře slepené. Šablony se slepí sami působením slunečního záření. Pokud některé šablony nedrží dostatečně, je třeba použít bitumenový tmel a hřebíky zatloukáme dvojitě. Tento postup použijeme i při sklonu střechy nad 60o a také u posledních pěti řad pod hřebenem.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com