Jak zateplit luxfery

Luxfera je skleněná tvárnice (sklobetonka) vyrobená ze dvou shodných skleněných částí. Tyto části jsou k sobě za tepla přiloženy a mezi nimi se vytvoří vzduchotěsná kapsa s mírným podtlakem. Luxfery se používají jako součást sklobetonu. Můžeme je podle umístění rozdělit na vertikální a horizontální. V dnešní době již však mnohé instalace luxfer nevyhovují požadavkům na zateplení budov. Izolují pouze o trochu lépe než okno s jednoduchým zasklením. Zateplení v místě osazeném luxferami lze řešit několika způsoby.

Luxferové stěny je možné vybourat a na jejich místo vložit neotevíravé okno o ploše přibližně třetiny až poloviny původní stěny. Zbytek zazdíme například plynosilikátovými tvárnicemi (ideálně však materiálem, kterým byl dům zděn) a zateplíme. Vzhledem k lepší světelné propustnosti skla oproti luxferům nedochází k snížení osvětlení interiéru, ba naopak a navíc se snižují ztráty tepla.

V garážích nebo technických místnostech můžeme luxferovou stěnu z jedné strany natřít barvou či překrýt obkladem. Z druhé strany přímo nalepíme zateplení. Náklady této, pro umístění v běžných prostorách esteticky nevhodné varianty, jsou přibližně 3.200,- Kč/m2.

Další možností je předsadit před celou plochu luxferové stěny stěnu z dutinkového polykarbonátu (obchodní název například Makrolon, Lexan a podobně). Nejvhodnější je použití čiré dvouvrstvé desky o tloušťce 10 mm. Nedojde tak k zásahu do interiéru a stávající vzhled budovy zůstane zachován. Touto úpravou se zvýší odolnost vůči rozbití. Méně vhodné je využití v chodbách bytových domů kvůli požární bezpečnosti. Tato metoda je nejlevnější, přijde zhruba na 2.100,- Kč/m2.
Pokud by nebylo možné do konstrukce zasáhnout (požadavek státní památkové péče a podobně), lze před ni umístit další luxferovou stěnu současně se zateplením obvodových stěn. Obě konstrukce pak budou lícovat stejně jako původní. Je to však naprosto nehodné řešení z hlediska tepelně technického.

Luxfery lze osadit i zevnitř, v konstrukci však zůstanou tepelné mosty a opět půjde o energeticky méně vhodné řešení. Poslední možností je prosklení z interiéru předsadit k luxferové stěně, čímž zůstane zachována původní konstrukce.