Jak zateplit strop

V dnešní době se při rostoucích cenách energií vyplatí zateplit strop mezi obytným prostorem a nevytápěnou půdou či sklepem. Existuje několik variant, kterými docílíme výrazného poklesu tepelných ztrát v našem bytě.

Při zateplení stropu pod půdou musíme znát stávající skladbu střechy, zvolit vhodnou tloušťku izolace a důkladně provést parozábranu, která musí být přelepena speciální oboustrannou lepenkou. Utěsnění parozábrany musí být provedeno na všech prostupech (např. světla) a v napojení na okolní stěny.

Tloušťku izolace stanovíme podle skladby a materiálu stávajícího stropu. Současné normy stanovují dvě hodnoty: požadovanou a doporučenou. Požadovaná je 0,3 W/m2.K a doporučená 0,2 W/m2.K. Čím nižší je hodnota, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Tloušťka dodatečné izolace se pohybuje od 20 do 24 cm.

Součástí tepelné izolace je parozábrana. Je to stavební hydroizolační fólie, která zabrání průniku vlhkosti do střešní konstrukce. Při montáži musíme správně postupovat, aby se nám neobjevily některé problémy.

Nafoukání tepelné izolace

Nafoukání tepelné izolace je způsob, který provádí odborná firma. Mezi trámy nafouká materiál na bázi buničiny, tedy stejných vlastností jako má dřevo. Je impregnován proti biologickému napadení a tím částečně chrání i okolní dřevěné konstrukce.

Podhled s tepelnou izolací

Složení tvoří v tomto případě vnitřní omítka, sádrokartonové desky, parozábrana a tepelná izolace. Tu mohou tvořit izolační desky z minerálních vláken či polystyrén. (Vhodnější kvůli požární bezpečnosti jsou minerální desky). Tyto desky jsou vloženy do dřevěného (kovového) roštu, na který je uchycena parozábrana a sádrokartonové desky. V případě špatně umístěné parozábrany dojde k vlhnutí tepelné izolace a tím k jejímu poškození, snížení funkčnosti a tvorbě plísní. Tato metoda je vhodná, pokud bychom chtěli snižovat strop.

Vnější zateplení

Tím rozumíme zateplení ze strany půdy. V tomto případě musí být izolace dobře paropropustná, aby nám skladbu stropu shora difúzně neuzavřela. Proto se nepoužívají polystyrénové desky. Vhodné jsou např. rohože nebo desky z minerální vaty nebo kamenné vlny, které mají velice dobré požární vlastnosti. Rohože či desky o tloušťce minimálně 20 cm volně položíme či připevníme na podlahu půdy. Pokryjeme je paropropustnou vrstvou, která nám ochrání izolaci před náhodným zatečením srážkové vody střechou. Ještě lepším způsobem je umístit paropropustnou fólii v rovině střechy než na izolaci na podlaze. Nevýhodou je, že po provedení tohoto zateplení se po podlaze nemůžeme procházet, pokud izolaci nezakryjeme pochozí vrstvou. Výhodou je však nezasahování do stávající stropní konstrukce.

Při zateplení stropu je třeba dobře zvážit, která metoda je pro nás nejvýhodnější. V každém případě pro nás zateplení stropu představuje úsporu 20 až 35% tepelných ztrát - teplo uniká v největší míře vzhůru, čili právě stropem.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com