Jak montovat a opravit podlahové lišty

Při zařizování nového bytu či při rekonstrukci se může stát, že v místě styku podlahy se stěnou, a to zejména v rozích není přesný pravý úhel, je vidět malé poškození nebo dochází k určitým deformacím například od bývalého kabelového upevnění. Všechny tyto chyby odstraníme pomocí podlahových lišt.

Ve starší zástavbě se můžeme setkat s připevněním lišt pomocí hmoždinek. Pokud bychom se jich násilně zbavili, může se stát, že budeme muset nově vyštukovat stěnu po celé délce. Při montování nových lišt je třeba dobře rozmyslet jejich šířku. Při užších lištách by nám mohl chybět například kus tapety. U plovoucích podlah necháváme okrajovou (dilatační) spáru v šířce 10 až 15mm, aby se mohla rozpínat nosná vrstva podlahové krytiny. Podlahová lišta musí být proto široká alespoň 20mm, aby vyhovovala svému účelu za všech teplotních podmínek a ve všech ročních obdobích.

Odstranění lištování

Poškozené lištování odstraníme či obnovíme. Odstranění lišt proběhne také při obnově sádrových desek nebo při obkládání.
Jednotlivé díly lištování odstraňujeme ocelovým páčidlem (vhodné je např. silné dláto) zasunutým mezi stěnu a lištu. Pokud chceme lišty zachovat, musíme postupovat opatrně a pomalu, aby se nám lišta nerozštípla. Do vzniklé mezery vložíme dřevěný klín a pokračujeme. Vkládáme další klíny, až se nám podaří celý díl odstranit. Stejným způsobem pokračujeme kolem celé podlahy.

Zkracování nových lišt

Po odstranění starých dílů přesně změříme potřebné délky nových a ty potom zkrátíme nejlépe pilkou čepovkou. Čepovací pilka je vhodná k rovnému, hladkému zařezávání prken a lišt. 
Lišty vnitřních a vnějších rohů by měly být zkoseny. Přesný úhel vytvoříme pomocí pokosníku. Zejména v místech, kde stěny nejsou přesně kolmé, musíme odměřování věnovat náležitou pozornost. Ke zkosení hran použijeme opět čepovací pilku.

Montáž nového lištování

Připevnění nových lišt by mělo být stejné jako u původních. Na zeď z plných cihel se lišty přibíjejí hřebíky přímo do zdi nebo do dřevěných špalíků. Ty jsou ke stěně přišroubovány do hmoždinek umístěných v maltě mezi cihlami. Hřebíky musí mít správnou délku pro průnik do zdi (alespoň 20 mm). U dutých příček lišty upevňujeme v místech vnitřních stojin.

Utěsnění mezer pod lištami

K zaplnění mezer mezi lištou a podlahou se většinou používá papírová hmota nebo tmel na dřevo. Teplotními změnami se však tyto látky uvolňují. Proto je nejlepší metodou přibít těsnění kolem lišt, které nám zakryje mezeru a nebrání pohybu při změnách teploty.

Kvalitní podlahové lišty nám přispějí k hezkému přechodu mezi stěnami a podlahou. Jejich pokládání není složité, jen musíme přesně měřit a nechvátat s odstraňováním starých lišt.