Jak odstranit závady domácích spotřebičů

Spotřebiče, které delší čas používáme, většinou vykazují bezporuchovou činnost. Tu považujeme za samozřejmost a ve chvíli, kdy se objeví nějaká závada, jsme samozřejmě nespokojeni. Některé poruchy, jako například odpojené přívody, přepálené pojistky a další, jsme schopni v několika minutách odstranit sami. Stačí jen vědět jakým způsobem.

Kontrola připojení vidlice

Ve chvíli, kdy spotřebič přestane fungovat, musíme nejdříve zkontrolovat vidlici (zástrčku do zásuvky). Otevřeme ji a zkontrolujeme, jestli jsou vodiče pevně připevněny ke svorkám (hnědá na fázi, modrá na nulu a zelenožlutá na svorku zemnícího kolíku). Dále je třeba zkusit, jestli je přívodní kabel pevně utažen příchytkou, která brání vytržení vodičů. Závada může být i ve staré, popraskané vidlici. Tu vyhodíme a namontujeme novou.

Kontrola pojistky

Pojistka se v přístroji může přepálit při poruše, ale také samovolně. Zkusíme ji tedy vyměnit. V tomto případě je nutné použít pojistku stejné hodnoty. Při nižší hodnotě se pojistka přepálí, i když je přístroj v pořádku a při použití vyšší hodnoty nám hrozí, že se v přístroji zničí další části, které by v případě použití správné hodnoty zůstaly v pořádku. Pokud na první pohled nepoznáme, je-li pojistka přepálená, můžeme použít kovovou bateriovou svítilnu. Odšroubujeme závěr a pojistku umístíme jedním koncem na kovové pouzdro a druhým koncem na spodek baterie. Pokud se svítilna rozsvítí, je pojistka v pořádku.
Když neznáme přesnou hodnotu pojistky, použijeme pro spotřebiče do 1.400 W nebo světelné obvody do 1 kW hodnotu pojistky 6A. Pro spotřebiče jako například starší televizní přijímače, žehličky, konvice na vaření, ohřívače a pračky, kde je odběr do 3 kW, zvolíme 16 A pojistku. 

Kontrola přívodního kabelu

Nejdříve prověříme známky vnějšího poškození. Pokud není kabel přelomen, jednotlivé žíly naříznuty či jinak poškozeny, zkusíme otevřít spotřebič a zkontrolujeme připevnění kabelu uvnitř. Musíme mít samozřejmě kabel vytažený ze zásuvky. 
Opotřebovaný kabel neopravujeme (např. izolační páskou), ale koupíme nový a vyměníme jej. Nový musí mít stejný průřez žil jako původní. Pokud byl starý kabel krátký, můžeme pořídit delší. Pokud by nám délka ani tak nestačila, použijeme prodlužovací přívod. Ve venkovním prostředí je vhodné použít jasně zbarvených přívodů. Můžeme též zakoupit stáčené prodlužovací kabely na bubnu. Ty jsou velice vhodné ke spotřebičům mimo byt a manipuluje se s nimi lépe než s rovnými „prodlužovačkami“.

Každé elektrické zařízení musíme před jakýmkoli prověřováním vypnout ze zásuvky. Mohli bychom jej nechtěně uvést do provozu nebo by nás mohl zasáhnou elektrický proud. Vypínání spotřebiče provádíme před vytažením vidlice ze zásuvky. Nebezpečí hrozí v případě, že je vadná vidlice nebo spotřebič. Pokud nepřijdeme na závadu, nesmíme se pouštět do složitějších oprav. V těchto případech je nutné zavolat odborníka. Se spotřebičem je nutné zacházet podle přiloženého návodu. Jen tak máme jistotu, že bude dlouho a spolehlivě sloužit.