Jak opravit otlučeniny a trhliny na porcelánu

Okraje šálků, hrnečků a jiných porcelánových předmětů se velice snadno otlučou. Jsou pak nevzhledné a zanášejí se špínou. Kousky, které se odštíply, je mnohdy nemožné slepit, protože jsou z nich malé úlomky a ne všechny nalezneme. Otvory musíme vyplnit a opravit dekor. 

Pokud jsou otlučeniny hluboké, musíme výplň vytvořit z několika vrstev a ty postupně nechat zaschnout. Při opravách malovaného porcelánu je nutné použít odpovídající odstín barvy. Poškozené místo očistíme denaturovaným lihem nebo technickým benzinem a potom smícháme epoxidové lepidlo s oxidem titaničitým (bílý prášek, který zakoupíme v prodejně uměleckých potřeb). Podle potřeby přidáme barvu v prášku. Opravíme místo a na závěr naneseme vrstvu naředěného laku, který odpovídá originální glazuře.

Někdy musíme prohlubně, které vznikly ulomením křehkých okrajů vyplnit. Použijeme kousek plastikové nebo lepenkové destičky a její tvar přizpůsobíme prohlubni a pevně okraj přilepíme. Destičku poprášíme talkem, aby se na ni nepřichytlo lepidlo a vyjmeme po zatvrdnutí lepidla. Vždy bychom měli mít připraven kousek hadříku a aceton, pro případ, že bychom potřebovali utřít lepidlo z nástrojů a opravovaných předmětů. Výplň tuhne 6-10 hodin podle teploty místnosti. 

Vyplňování spár

Po zatuhnutí lepidla ve spáře seškrábneme jeho přebytek ostrým nožem. Uhladíme povrch kouskem jemného smirkového papíru a podíváme se, jestli nezůstaly podél spáry drobné trhlinky. Pokud ano, vmáčkneme do nich střenkou nože či malířskou škrabkou výplň. Pracujeme po celé délce spáry v obou směrech. Poté navlhčíme nástroj denaturovaným lihem nebo vodou a přejedeme podél spáry. Přitom vtlačujeme výplň, aby pronikla do skulin. Po zatvrdnutí zarovnáme povrch. Rovné plochy zarovnáváme žiletkou, zaoblené nožem se zakulacenou špičkou. Na závěr opět použijeme jemný smirkový papír nasazený na konci prstu a vše dokonale uhladíme. Celý proces je nutno v některých případech opakovat několikrát, až je povrch na dotek prstu úplně hladký. Na závěr předmět naleštíme chromovou leštěnkou, která dokonale zamaskuje a ochrání opravené místo.

Vyplňování trhlin

Trhliny procházející celým předmětem oblepíme lepicí páskou, aby nám výplň nevypadla, dokud je ještě měkká. Zakřivené plochy podepřeme modelovací hlínou a tu poprášíme talkem, aby se na ni výplň nepřilepila. Přes trhlinu nalepíme několik vrstev lepicí pásky a pomalu vtlačujeme výplň do prohlubně. Začínáme od krajů, jemně roztíráme a postupně vyplníme otvor až po okraj nebo ještě mírně nad něj. Navlhčíme prst denaturovaným lihem či vodou a zarovnáme povrch výplně. Po zatvrdnutí uhladíme povrch smirkovým papírem a naleštíme chromovou leštěnkou.

Druhy výplní

K výše popisovaným opravám je vhodné používat jako výplně epoxidový tmel. Prodává se ve dvou tubách a ty se míchají ve stejném poměru. Dá se dobře brousit a ohlazovat. Zatvrdne za 45 až 60 minut. Můžeme si vyrobit i vlastní tmel smícháním epoxidového lepidla s oxidem titaničitým (bílá barva) a kaolinem nebo talkem (dodají potřebnou konzistenci). Směs je lepkavá, ale po přidání kaolinu či talku se z ní stane hmota konzistencí podobná tmelu.
Dalším druhem jsou celulózové výplně v práškové formě. Jsou vhodné zejména na opravy předmětů určených k vystavování. Používají se i k vyplňování prasklin v omítce a dostaneme je v obchodech pro kutily. Aby nepronikla voda z výplní do keramické hmoty, potřeme před nanášením výplně poškozené okraje PVA lepidlem.

U oprav šálků, hrnečků a dalších porcelánových předmětů je nejprve třeba zvážit, jestli je pro nás daný předmět cenný. U běžně dostupných je lépe zakoupit nový, než strávit několik hodin poměrně pracnou opravou.
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com