Jak na tepelné izolace svépomocí

Kvalitními tepelnými izolacemi můžeme snížit náklady na topení až o polovinu. Některé části domu způsobují větší tepelné ztráty než jiné. Některé můžeme izolovat vlastními silami, poměrně snadno a levně. K takovým patří například půda. Další tepelné ztráty můžeme snížit u oken a dveří. V neposlední řadě může pomoci také izolace u vodovodních trubek a nádrží. Ztráty tepla způsobují mimo výše uvedených i další části domu jako např. stěny a střechy. Zde je však lepší řešit problémy s pomocí odborníka nebo kvalitní firmy.

Půdy

Zřejmě nejpoužívanější metodou izolace půdy, která zabraňuje úniku tepla stropem je položení rohoží skelné vaty. Skelná vata se dodává v rolích a má tloušťku 7,5cm (doplňková izolace pro již stojící objekty), 10 a 15cm (pro nově zřizované stavby). Další možností je použít kuličky či desky pěnového polystyrénu nebo vermiculitu (materiál vytvářející expandováním lehké houbovité granule). Střešní a půdní prostor můžeme také potáhnout stavební lepenkou či deskami tvrzeného papíru.

Okna a dveře

Jednoduše zasklívaná okna mohou způsobit až 15% tepelných ztrát. Pokud tato okna necháme předělat na dvojitá, snížíme tepelné ztráty až na 5%, ale cena této úpravy je neúměrně vysoká v porovnání s úsporou tepla. Lepším řešením je umístit do oken, která špatně doléhají, těsnění. Únik tepla kolem dveří a pod nimi snížíme jejich přesným usazením a též těsněním na spodku nebo kolem celé zárubně.

Podlahy a stropy

Až 15% tepla nám může unikat podlahou. Nejjednodušším způsobem zamezení těchto ztrát je zatěsnit mezery pod lištováním těsnící páskou. Tu připevníme na spodek lišt. V neobydleném suterénu vyplníme prostor mezi stropními trámy rohožemi skelné vaty. Tyto rohože upevníme vzepřenými bambusovými tyčemi.

Trubky a nádrže

Velice důležitá je izolace vodovodních trubek proti zamrznutí a popraskání. Izolujeme i přepadové a vyrovnávací trubky, přestože jsou bez vody. Dlouhé trubky s horkou vodou, procházející podlahou nám při zaizolování udrží horkou vodu teplejší a zabráníme také plýtvání, které vzniká rychlým ochlazováním vody v trubkách při malém odběru.
Nejvhodnějším materiálem je tvarovaná pěnová izolace. Na uzavírací kohouty a ventily nebo v nepřístupných rozích použijeme deskového materiálu. Některé typy pěnové izolace mají spony pro stisk a snadno a rychle se s nimi pracuje. Běžnou pěnovou izolaci připevňujeme lepicí páskou.

Zásobníky vody a vyrovnávací nádrže na půdách chráníme proti zamrznutí vody. Spodní část necháváme bez izolace, aby byl umožněn přístup tepla ze spodní místnosti. Zaizolujeme bočnice a vršek. Nádrž přikryjeme těsně dosedajícím víkem a izolaci připevníme tak, aby nepadala do vody. Nejčastěji se jako izolačního materiálu používají rohože ze skelné vaty. Bojlery se obalují izolační rohoží překrytou plastovým krytem. Norma doporučuje kryt se 75 mm silnou izolací.

Při práci s izolačním materiálem (skelná vata) pracujeme v rukavicích. Materiál nestlačujeme z důvodu snížení jeho izolačních schopností. Vhodná je i rouška na ústa.