Jak pokládat linoleum

Každá podlaha by měla mít mimo jiného kvalitní povrchovou vrstvu. V dnešní době můžeme zvolit v případě rekonstrukce podlahy (nebo u podlah v novostavbě) mnoho variant. Vrchní vrstva podlahy může být ze dřeva, laminátu, korku, koberce či linolea. Posledně jmenovaná je cenově výhodná a vyrábí se v mnoha variantách, z nichž je možné vybrat typ, který nám bude vyhovovat z hlediska funkčnosti i estetiky. Jak se linoleum pokládá?

Příprava podlahy

Podklad v místnosti musí být rovný, pevný, suchý a čistý. Pokud renovujeme místnost či místnosti ve starém objektu, je nutné provést úpravy, které zaručí bezproblémový povrch. Linoleum, které budeme pokládat, by mělo být minimálně 24 hodin před zahájením pokládky umístěno svisle v místnosti, kam jej budeme pokládat. Je to z důvodu přizpůsobení podmínkám a usnadní se tak práce s ním.

Nářadí a pomůcky

Pro správné položení linolea nám nesmí chybět ocelové pravítko, nůž s rovnou a zahnutou čepelí, ořezávač krajů, kladívko, přítlačný válec, horkovzdušná svářečka, ruční frézka, špachtle na roztírání lepidla, kvalitní lepidlo, svařovací šňůry a také polštářky pod kolena. Některé z nástrojů lze vypůjčit ve specializovaných půjčovnách.

Instalace linolea

Teplota v místnosti by neměla klesnout pod 18 °C, vlhkost nesmí být více než 70%. Pokud máme v místnosti podlahové topení, je třeba jej vypnout 48 hodin před zahájením pokládky. Také po ukončení všech prací se topení uvádí do činnosti postupně v průběhu 48 hodin, dokud lepidlo zcela nezaschne.
Role by měly být z jedné dodávky a mít stejná čísla. Není dobré používat na jedné ploše role různých čísel (dodávek). Pásy nařežeme speciálním kvalitním nožem a ukládáme v jednom směru s mírně překrytými okraji. Tyto okraje po celkovém položení odřízneme tak, aby pásy na sebe plynule navazovaly (pevně k sobě přiléhaly).

Lepení

Vždy používáme pouze lepidlo určené pro lepení linolea. Pro správnou funkci je nutné dodržet návod uvedený na lepidle pro množství a dobu potřebnou pro zaschnutí lepidla. Lepidlo nanášíme pomocí ozubené špachtle a linoleum zatlačujeme do čerstvého neodvětraného lepidla. U linolea tloušťky 4mm je třeba použít větší množství lepidla. Lepidlo nanášíme na naprosto čistou podlahu. Rozetřeme jej a ukládáme postupně pásy linolea. Vzduchové bubliny, které vzniknou vytlačíme vždy od středu směrem ke krajům. Na závěr použijeme přítlačný válec a místa, která dokonale nepřiléhají zatížíme závažím. Rozlité lepidlo nebo lepidlo v místech spojů vyčistíme speciálním přípravkem, který zakoupíme již při výběru linolea.

Svařování

Spoje doporučují výrobci svařovat kvůli pevnému, vodotěsnému uzavření. Svařovací šňůry mohou být jednobarevné ve stejné barvě s barvou linolea nebo vícebarevné. Před svařováním musí být lepidlo naprosto suché. Spoje sváříme svařovací pistolí při teplotě asi 350 °C a použijeme též ruční frézku. Svařovaný spoj zarovnáváme na úroveň povrchu linolea.

Závěrečná úprava

Pro větší odolnost nanášíme na linoleum před použitím podle návodu několik vrstev voskového nátěru. Zvýšíme tím odolnost proti vlhkosti a špíně a také prodloužíme životnost. Během užívání pak linoleum voskujeme pravidelně.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com