Jak opravit spoje u židlí

Některé typy nábytku vyžadují větší údržbu než jiné a nepomůže pouze oprava poškozeného povrchu. Takovým druhem jsou například židle. Nesou známky denního opotřebení a trpí zejména v podpěrách a spojích. Je téměř jisté, že pokud nechceme kupovat po čase nové židle, bude nás postup některé z oprav zajímat. Opravu kteréhokoli kusu je třeba provést co nejdříve, dosáhneme tak nejlepšího výsledku. A pokud budeme kupovat lacinou poškozenou židli, musíme se přesvědčit, že jsme schopni ji opravit.

Oprava zlomeného čepu

Čepem označujeme výstupek, který zapadá do dlabu. Při rozebírání židlí pro nové klížení nacházíme tuto část zlomenou. Pokud je to tak, musíme vyříznout zbytek zlomeného čepu a nahradit jej novým.

Nejdříve si vyměříme čep, použijeme rejsek a označíme úhlové umístění čepu. Nastavíme rejsek tak, aby nový čep byl jako původní. Vyřízneme požadovaný otvor a dočistíme dlátem. Čep se zkoseným koncem vyřízneme z podobného dřeva, nejlépe i s podobnou kresbou let. Na povrchu jej necháme trochu větší, aby se po vytvrdnutí dobře zarovnal hoblíkem. Čep přilepíme a upevníme zámečnickou svěrkou. Před zarovnáním hoblíkem vyvrtáme otvor pro zajišťovací kolíček. Kolíček přilepíme a teprve pak srovnáme a zbrousíme.

Oprava spoje dřevěnými kolíčky (týblování)

Kolíčky z tvrdého dřeva bývají zaklíženy do obou spojovaných částí. Tyto spoje se používají ke spojování rámu opěradla, na zadní nohy, opěrky a u vyřezávaných židlí ke zpevnění různých spojů.

Při opravě nejprve odstraníme všechny zbytky původního kolíčku. Vždy kolíček vykrucujeme (nejlépe kleštěmi), nikdy nevytrháváme. Pokud je zlomený v úrovni s okolním povrchem, odvrtáme jej vrtákem stejného průměru jaký má kolíček. Při vrtání dáme pozor na přesné vycentrování. Pokud je zbytek pod úrovní povrchu, použijeme raději menší průměr vrtáku, abychom nepoškodili nebo nezvětšili otvor.

Nové kolíčky zakoupíme ve specializovaném obchodě. Vyrábí se různé průměry i velikosti. Kolíček uřízneme nepatrně kratší, než je otvor, ale samozřejmě v dvojnásobné délce. Konec zkosíme a podélně vybrousíme drážku pro odtok přebytečného klihu. Zaklížíme a upevníme do svěrek, dokud klih dostatečně nezatvrdne.

Oprava uvolněného výřezového spoje

Výřezové a čepové spoje se používají u stolů a židlí. Tam je nalezneme mezi rámem sedátka a zadními nohami či mezi opěrnými rámy a nohami. Tomuto spoji nevyhovuje tlak ze stran a mohlo by při něm dojít ke zlomení nohy.

Odšroubujeme výztužný blok a odklepneme kladivem spojené části. Po jejich oddělení zkontrolujeme kolíčky ve spoji a pokud jsou opotřebované, odvrtáme a vyměníme je. Změříme hloubku otvorů a uřízneme kolíčky asi o 6 mm kratší, než je hloubka otvoru, vytvoříme podélné drážky, naneseme klíh a spoj znovu spasujeme. Doklepneme kladívkem a použijeme původní výztuhu a pokud je zničená, vyrobíme novou. Židli necháme ve spoji dostatečně dlouho vytvrdnout.

Opravy dřevěných židlí vyžadují zručnost a trpělivost. Není třeba chvátat, klíh či lepidlo musí dostatečně zatvrdnout. Židlím se vrátí pevnost a budou nám opět dobře sloužit.