Jak vyměnit střešní tašky a břidlici

V případě, že je střešní krytina poškozena, nebo není na svém místě (posunutá taška), může nám pod krov zatékat. Aby k tomu nedocházelo, měli bychom pravidelně prohlížet střechu a po silnějším dešti se vždy podívat na půdu, jestli někde nezatéká. Poškozenou krytinu je třeba v co nejkratším čase vyměnit.

Výměna střešní tašky

Zkontrolujeme střechu a zjistíme, zda se zde nacházejí prasklé, rozbité nebo drolící se tašky. Při odstraňování rozbité nebo poškozené se nejdříve musíme přesvědčit, jestli jsme dokonale odstranili všechny úlomky. Nadzvedneme ostatní tašky v řadě nad tou poškozenou pomocí dvou dřevěných klínů. Zasuneme špičku pokrývačské lžíce pod poškozenou tašku, nadzvedneme ji nad lať a vyjmeme. Novou tašku zasouváme až do chvíle, než se zachytí svými ozuby za lať. Poté odstraníme dřevěné klíny a pokud máme ještě někde závadu, postup opakujeme.

Takto můžeme vyměnit všechny druhy tašek kromě těch drážkových. Ty se buď přibíjejí hřebíkem z hliníkové slitiny o délce 32 mm, nebo se upevňují příchytkami.

Břidlice

V současnosti se ve stavebnictví využívají nové materiály i technické postupy. Zároveň se ale vracíme k přírodním stavebním materiálům našich předků. Jedním z nich jsou jílovité břidlice, které používali na svých obydlích již staří Římané.

Výměna břidlicové desky

Břidlicovou desku vyměníme pomocí strhovacího nástroje. Zasuneme jej pod prasklou desku a pohybujeme jím do strany, až narazíme na upevňující hřebík. Tahem směrem dolů zachytí osten nástroje za hřebík a vytáhne jej či přesekne. Po odstranění obou hřebíků, kterými byla deska přichycena, se dají vytáhnout její prasklé zbytky. 
Novou desku upevníme pomocí olověného pásku o rozměrech 200 x 25 mm. Ten přibijeme k dřevěnému podkladu 38 mm dlouhými hliníkovými či pokovenými hřebíky. Olověný pásek pak ohneme zpět přes dolní okraj desky. Ohyb zdvojíme, aby se pásek později nenarovnal sjíždějícím a tajícím sněhem. Hřebík, kterým upevňujeme olověný pásek zarazíme do latě, ke které je přibita spodní řada břidlicových desek.

Výměnou poškozených tašek nebo břidlicové desky přispíváme k dobrému stavu krovu a tím i půdního prostoru. Nesmíme podceňovat zejména pravidelnou kontrolu krytiny po zimním období a silných deštích, stejně jako právě před zimou.