Jak položit topnou rohož svépomocí

Topnou rohož si svépomocí položí i jen průměrný kutil. Topných rohoží je nabízena celá řada – například topná rohož s hliníkovou vrstvou pro vytápění plovoucích a dřevěných podlah, topné rohože jednožilové a dvoužilové a jiné. Ideální jsou pro pokládku samolepící topné rohože. Topná rohož vytopí nejčastěji menší prostor – například podlahu koupelny a WC. Instalace je možná jak na novou betonovou podlahu, tak na starou keramickou dlažbu a přitom se podlaha zvedne jen o 1,5 cm (vrstvička topné rohože, lepidlo na dlažbu a nová dlažba.

Další variantou elektrického podlahového vytápění jsou topné kabely, které představují vůbec nejlevnější způsob podlahového vytápění. Z topných rohoží jsou nejlevnější lepené rohože ve standardním rozměru, komfortnějším řešením a zlatým středem jsou samolepicí topné rohože a nejdražší variantu představují ručně šité topné rohože.

Elektrické podlahové vytápění nezajistí pouze příjemné teplo pro naše nohy, ale je často doplňkovým vytápěním v koupelnách, na toaletách, v kuchyních a v dětských pokojích, ale i dalších obytných prostorách a v kancelářích. Jelikož je po jejich instalaci teplo předáváno velkou podlahovou plochou, je rozložení teploty vzduchu v místnosti jiné než obvykle, blíží se ideálu tepelné pohody. Elektrické topné rohože snadno přizpůsobíme půdorysu místnosti. Podle konkrétního topného výkonu konkrétní rohože pak volíme řešení pro konkrétní podlahové krytiny.

Jak položit topnou rohož

  • Nejdříve vyměříme podlahovou plochu, kam budeme topnou rohož pokládat a odečteme zastavěné plochy – vana, sprchový box, wc, bidet, koupelnová skříňka, … Pod ně se topná rohož nebude instalovat (stejné je to i s topnými kabely a teplovodním podlahovým vytápěním). Při pokládce vycházíme z pokládacího plánu.
  • Poté je třeba vytvořit v podlaze drážku vedoucí k instalační krabičce. Drážkou bude vedena ochranná plastová trubice s teplotním podlahovým senzorem, jejíž zakončení musí být důkladně utěsněno izolační páskou (dovnitř nesmí vniknout zalévací stěrka). Nakonec trubici v drážce zafixujeme.
  • Podlaha musí být před pokládkou topné rohože dokonale čistá a ošetřena penetračním nátěrem. Ten zajistí lepší přilnavost, soudržnost povrchu a homogenitu povrchové vrstvy. Penetrace musí schnout minimálně 3 hodiny. Poté naneseme hydroizolační nátěr a necháme den vyschnout.
  • Rohož začneme pokládat až po důkladném zaschnutí penetračního nátěru.
  • Kabelové spojení nesmí být při pokládce nikde přerušeno, zároveň nesmíme zkracovat topný kabel na síťovině. Stejně tak nesmí být poškozena ochranná izolace. Pouze můžeme opatrně rozstřihnout umělohmotné pletivo – potom je možné pokládat rohože libovolným směrem. Pozor však – termokabely na rohožích se nesmí nikde překrývat.
  • Přípojné vodiče topné rohože vedeme do instalační krabičky, která je umístěna mimo rohož. Samotné zapojení topné rohože pak nesmí provádět nikdo jiný než elektrikář.
  • Po ukončení pokládky topné rohože, jejím zkontrolování elektrikářem (provede ohmickou zátěž pro vyloučení případného mechanického poškození rohože, potvrdí protokol o odborné a bezvadné instalaci) a zapojení naneseme na celou podlahovou plochu vrstvičku zalévací stěrky (pružný lepící tmel – nivelační hmotu). Musíme dát pozor na její rovnoměrné nanesení, aby nikde nevznikly vzduchové bublinky. Tuto vrstvu necháme jeden den vyschnout. Až na nivelační hmotu lze po jejím vytvrdnutí pokládat dlažbu.
  • Po pokládce dlažby na lepidlo je nutné řešit její spárování flexibilní spárovací hmotou. Pokud má podlahová plocha dilatační spáry, je nutné použít pružný spárovací tmel.
  • Topné rohože lze řídit inteligentním regulátorem se spínacími hodinami. Regulátor automaticky vyhodnocuje, jakou dobu bude podlaha potřebovat při aktuální teplotě pro dosažení požadované teploty. My sami nemusíme odhadovat, kdy topnou rohož zapnout a kdy zase vypnout a optimalizujeme spotřebu elektřiny.

Zdroj použitých fotografií: AEG