Jak obnovit obklady stěn

Obklady nám umožňují jednoduše srovnat nepravidelný povrch stěn. Nevyžadují velkou péči a pod ně můžeme umístit elektrické rozvody či izolační materiál.

Obklady můžeme zhotovit z prken nebo deskových materiálů, imitujících prkna. Pro jednodušší dopravu jsou vhodnější prkna, ale s deskovými materiály se mnohdy lépe pracuje. U obkladových prken rozeznáváme dva základní typy. Spojení na pero a drážku, kde do sebe prkna zapadají (takzvané palubky) a spojení na polodrážku, kdy jedno prkno překrývá osazení druhého.

Příprava stěny před obkládáním

Obklad nám zakryje celou plochu stěny, proto musíme mít jistotu, že nebudou problémy s vlhkostí. U vnitřních stěn bývá vše v pořádku, ale u vnějších musí být vše dokonale suché. Je třeba odstranit veškerou uvolněnou a drobící se maltu a cihly a celou stěnu ošetřit hydrofobním silikonovým prostředkem. Ten zabrání stěně přijímat vodu, ale dovoluje jí takzvaně „dýchat“. Před upevněním latí můžeme ještě stěnu pokrýt polyetylenovými fóliemi, které zabrání srážení vodní páry.

Odstranění lištování a konzol

Lištování odstraňujeme postupně a opatrně, aby se nepoškodilo. Jednotlivé díly uvolníme starým dlátem a pak zastrčíme rozštěpený nos kladiva pod lištu a vypáčíme ji. Pokud vytahujeme hřebíky dáváme pozor, abychom nepoškodili líc lišty. Staré a poškozené lišty však nemilosrdně vyhodíme a po obložení stěny nahradíme novými. Problém může být i s odstínem původních lišt, který se k novým obkladům nemusí hodit.

Při odstraňování konzol se snažíme odebrat pouze ty, které překážejí upevnění podkladových latí a nebo nám znemožňují obkládání. Konzolu můžeme přeříznout v blízkosti hřebíku a část odlomit. Snazší je ovšem vypáčení konzoly kouskem pásové oceli. Tímto způsobem způsobíme menší škody na okolní omítce.

Podkladové latě

Ve většině případů je nutné, abychom před pokládáním nových obkladů vyměnili podkladové latě. Můžeme použít nehoblované, protože jsou pod obložením skryté. Pokud se jedná o vnitřní stěnu, nemusíme je dále nijak upravovat. U vnějších stěn je vhodné ošetření ochranným prostředkem proti hnilobě. Pokud chceme zlepšit tepelnou izolaci, vložíme mezi stěnu a obklad polystyrén, minerální vlnu, případně skelnou vatu. Izolační materiál se vkládá až po upevnění latí.

Obkládání palubkami

Nejméně týden před začátkem prací uložíme obklady do místnosti, kde se budou osazovat. Je to důležité z důvodu jejich vlhkosti a hlavně v případě, že je velký rozdíl mezi pokojovými a skladovacími podmínkami. Mezi prkny příliš brzo položeného obkladu mohou vzniknout nevzhledné mezery. 
Používají se dva způsoby upevňování prken. Při klasické metodě se palubky přibíjejí k latím. Hřebíky se zarážejí průbojníkem pod úroveň povrchu. Musíme dát pozor, aby kladivo nesklouzlo a nepoškodilo dřevo. Hlavičky hřebíků se nakonec zatmelí dřevotmelem. U novějšího způsobu se palubky upevňují speciálními příchytkami, které „neviditelně“ přichycují palubky na pero a drážku k podkladovým latím.

Poslední palubku zúžíme tak, aby mezi ní a stěnou vznikla mezera asi 6 mm. Pokud mezeru nevytvoříme, mohl by se obklad nabýváním dřeva zbortit. Později se může mezera zaplnit či pokrýt ozdobnou lištou.

Obkládání deskami

Desky upevňujeme na vodorovné a svislé laťování. Středy latí musí odpovídat styku jednotlivých desek. Pokud upevňujeme desky na přepážkovou stěnu, strhneme tapetu a přilepíme je přímo na ni. Pokud chceme přibíjet, můžeme vyhledat trámky rámu a k nim desky přibít. Sádrové desky nejsou vhodné k přímému přibíjení. 
Na rovné stěny můžeme desky lepit pomocí lepící pistole a lepidla na panely. Naneseme pruhy lepidla na zadní stranu desky asi ve vzdálenosti 40 cm. Rychle přitiskneme desku ke stěně, postupně od dolního okraje k hornímu. Deskové obklady můžeme lepit i na latě, zejména když je stěna nerovná.

K řezání deskových materiálů potřebujeme okružní pilu s listem s jemnými zuby nebo ruční pilku „ocasku“. Ke zkracování prken a latí čepovací pilku. K vyřezávání otvorů nám pomůže pilka „děrovka“ nebo elektrická přímočará pilka. Dále uplatníme kladívko z rozštěpeným nosem, zámečnické kladívko, průbojník, vrtačku, ocelový pásový metr, vodováhu a úhelník. Pokud k tomu všemu přičteme ještě hřebíky do zdi, hřebíky na přibíjení obkladových desek, příchytky na obkladové desky, potřebujeme k této práci poměrně dost nářadí a materiálu.
Zdroj fotografií: www.shutterstock.com