Jak opravit rozbité porcelánové předměty

Slepování porcelánu není příliš obtížné. Vyžaduje však velkou trpělivost. Abychom docílili dobrého výsledku, musíme se snažit, aby spojení bylo co nejdokonalejší. Pokud bychom tyto opravy podcenili, může se stát, že jednotlivé části předmětu nebudou do sebe zapadat nebo na povrchu uvidíme vychýlení.

Jednodušší je slepování malých dutých předmětů (hrnečky, misky) než například talířů. Ačkoli se zdá, že slepování talíře je jednoduché, není tomu vždy tak. Značné zlepšení v opravách porcelánu a skla přinesla nová, moderní lepidla. Epoxidová lepidla jsou odolná proti teplu, netvrdnou rychle a proto můžeme přesně sestavit slepované části. Pokud bychom chtěli tuhnutí urychlit, slepujeme v teplé místnosti a umístíme předmět do blízkosti topného tělesa. Obtížněji se pracuje s kontaktními lepidly, protože tuhnou téměř okamžitě. Tixotropní druhy lepidel nám naopak umožní dostatek času pro nápravu případného vychýlení. Pokud rozbijeme běžný užitný porcelánový předmět, neopravujeme, ale vyhodíme jej. U cenných předmětů je to jiné. Zde opravujeme i praskliny a odštípnuté okraje. Oprava podstatně prodlouží životnost oblíbených předmětů.

Oprava jednoduchých lomů

Jednodušší je oprava předmětu, který se čistě rozlomil na dvě poloviny, než pokud se rozpadl na více částí. Oprava patky či nožky skleničky je méně viditelná než oprava okraje hrnečku nebo šálku.
Před slepováním musíme mít obě strany lomu suché a čisté. Staré lepidlo (pokud byl předmět již opravován) odstraníme denaturovaným lihem. Poté obě části opláchneme a necháme uschnout. Na zkoušku oba kusy stáhneme leukoplastí či papírovou lepicí páskou. Pokud je spoj v pořádku, odstraníme ji a zdrsníme okraje lomu brusným papírem. Podle přiloženého návodu namícháme lepidlo a pečlivě naneseme na oba kusy. Přebytečné lepidlo odstraníme denaturovaným lihem.
Při zasychání lepidla předměty zafixujeme. Větší předměty obložíme zmačkaným alobalem, igelitovými sáčky či krabicí s pískem. Pokud slepujeme talíř, použijeme plastikový nebo dřevěný stojánek. V tomto případě a v dalších podobných je výhodou, že váha předmětů při tvrdnutí lepidla pomáhá držet slepované kusy.

Oprava několikanásobných lomů

V případě, že se předmět rozbije na několik kusů, musíme uvážit, zda má pro nás takovou cenu, abychom jej opravovali. Při opravě postupujeme stejně jako u jednoduchého lomu. Vždy slepujeme pouze dva díly k sobě a před přilepením dalšího kusu necháme dostatečně zatuhnout lepidlo. Každý díl očistíme rozpouštědlem a složíme jednotlivé části nanečisto a zafixujeme leukoplastí. Již předtím si je očíslujeme fixem. Potom odstraníme leukoplast a začneme lepit. 
Nejdříve slepujeme vnitřní část předmětu a každý spoj zajistíme lepicí páskou. Vytlačíme přebytečné lepidlo, protože zvětšení objemu by mohlo způsobit, že poslední díl se nám již nepodaří zasadit na místo. Přebytečné lepidlo odstraníme denaturovaným lihem. Při zasychání předmět podepřeme plastelínou, zmačkaným alobalem, nebo jej ukotvíme do mísy z pískem. Pokud bychom chtěli proces tvrdnutí urychlit můžeme použít fén či předmět postavit do blízkosti tepelného zdroje. Nerovnosti po zatvrdnutí lepidla srovnáme skalpelem nebo žiletkou, setřeme vzniklý prášek, aby byl povrch hladký. Stopku sklenky nebo ouško od hrníčku slepujeme nejdříve jako celek a poté jej připevníme na původní místo.

Oprava zdeformovaného předmětu

Někdy se nepodaří dát dvě rozbité části předmětu dohromady, i když jsou hrany lomu přesné a čisté. Je to způsobeno tím, že se při rozbití v předmětu uvolnilo pnutí a vznikly deformace. Pokud není deformace velká můžeme provést opravu. Polovinu spáry namažeme lepidlem a pevně ji stáhneme lepicí páskou. I druhou část spáry, na kterou není lepidlo naneseno stáhneme, ale ne tak pevně. Lepidlo necháme působit dva až tři dny, odstraníme lepicí pásku a střenkou nože naneseme lepidlo na neslepenou část. Spoj nahřejeme fénem a opatrně, abychom nevychýlili již slepený spoj stáhneme místo po celé délce. Necháme lepidlo zaschnout a předmětu by se měl vrátit původní tvar.

Při slepování porcelánu dáváme pozor na dokonalé spojení jednotlivých částí. Vždy je třeba nejdříve vyzkoušet jestli na sebe jednotlivé kusy dobře navazují a při lepení musíme dodržovat instrukce výrobců lepidel. Oprava se nám podaří a oblíbený předmět bude opět v pořádku.
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com