Jak opravit prověšené a zborcené dveře

Někdy se mohou u dveří vyskytnout závady, ke kterým nepotřebujeme žádné speciální nástroje nebo díly. Mohou vzniknout nesprávným navržením závěsů, materiálem, větší vlhkostí a také jejich stářím. Zjištěnou závadu musíme opravit co nejrychleji. V následující době by se dveře mohly poškodit do té míry, že by byla nutná jejich výměna.

Oprava prověšených dveří

Dveře se mohou prověsit tím, že se uvolní dřevo rámu nebo se uvolní závěsy. Uvolněné závěsy můžeme jednoduše opravit dotažením či použitím delších šroubků. Pokud máme původní závěsy slabé, často se deformují. V tomto případě musíme přidat třetí závěs nebo namontovat dva nové, silnější závěsy.

Oprava rámu dveří

Uvolněné dřevo rámu dveří znovu slepíme a zpevníme kolíčky. Vyšroubujeme staré vruty, vyvrtáme větší otvory a do nich zalepíme dřevěné kolíčky. Po zatvrdnutí lepidla vyvrtáme do kolíčků malé vodící otvory a připevníme novými, delšími vruty.

Oprava zborcených dveří

Jestliže jsou dveře zborcené na straně závěsů, můžeme je srovnat použitím třetího závěsu. Nejčastěji se však stane zborcení na druhé straně a brání normálnímu zavírání dveří. Podložíme je dřevěnými štěpinami a tím se násilně budou ohýbat zpět. V případě, že brání zavření dveří jejich střed, podložíme jej dřevěnou štěpinou a konce dočasně přitáhneme šrouby.

Zpětné prohnutí zborcených dveří

Zborcené dveře se často nedají dobře zavírat. Vezmeme tenké pásky dřeva a vsuneme je mezi dveře a zárubeň. Budou nám odtahovat dolní a horní část dveří zpět. V takovémto stavu ponecháme dveře delší čas nebo postup několikrát zopakujeme. Dveře se poté srovnají do původního tvaru.

Všechny výše uvedené opravy nejsou složité. Jen musíme mít trpělivost s přesným nastavením jednotlivých prvků pro správnou funkci opravených dveří.  
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com