Jak zajistit správný chod plynového kotle

U nově namontovaného plynového kotle se prakticky nemusíme o nic starat. Pouze hlídáme tlak v topném systému a pokud je nižší než potřebujeme, dopustíme vodu. Několik měsíců nebo i let je vše v pořádku, ale pak mohou přijít problémy. Přestože je celá topná soustava uzavřena, často dopouštíme vodu či odvzdušňujeme radiátory.

Oba výše uvedené jevy souvisí prakticky s neodborným napouštěním vody. Tím se dostane do soustavy vzduch a pokud provedeme odvzdušnění, tlak opět poklesne a celý proces se znovu opakuje.

Únik vody netěsnostmi

Nejdříve musíme hledat závady v netěsnosti systému. Pokud je kotel nový, prakticky jej nemusíme odvzdušňovat. Vzduch, který se dostal do trubek z čerstvě napuštěné vody, není problémem. V rozvodu mohou být ovšem malé netěsnosti, které se projeví časem. Stárnout může třeba „napakování“ šroubení rozvodů na radiátory. Prosakování vody, zvlášť v topné sezóně, není na první pohled viditelné a nezjistíme jej ani hmatem. Na horkých radiátorech se stačí přebytečná voda odpařit a radiátory vypadají stále jako suché. Kontrolu musíme provést mimo sezónu, kdy je kotel stále pod tlakem, ale voda se neodpaří. V tomto období máme lepší možnost najít poškozené místo a opravit je. Hlavně nesmí být poškození ve zdi nebo v podlaze, to bychom při drobném úniku neměli šanci zjistit.

Opravy provedené omotáním poškozeného místa samosvařitelnou polyisobutylovou páskou odborníci nedoporučují. Tato páska je vhodná na odpady, ale u tlakových zařízení plně nefunguje. Lepší je na chvíli kotel odpojit, poškozené místo nechat odborníkem opravit výměnou vadné části nebo materiálu.

Hadice na dopouštění kotle

Kotel dopouštíme tím způsobem, že otevřeme rozvod vody a zároveň vypouštěcí ventil kotle. Tím kotel opět natlakujeme. Pokud pouze připojíme hadici a otevřeme ventily, dopustíme se chyby. Správné je nejdříve zalít hadici vodou, jinak se do systému dostane sloupec vzduchu vysoký jako hadice a některý z radiátorů se jistě zavzdušní.

Závada může vzniknout i pokud máme oba ventily spojené obyčejnou zahradní hadicí. Toto spojení není těsné a vzduch se lehce dostane do topného systému. Pro tento účel je vhodná opletená hadice na vodu, podobná hadicím, které se používají pro připojení baterií nebo nádržky WC.

Expanzní nádoba

Velice důležitá je kontrola expanzní nádoby. Necháme ji zkontrolovat revizním technikem při údržbě. U menších závěsných kotlů bývá nádoba o obsahu 5-8 litrů. Uvnitř je gumový měch a ten musíme podle návodu občas natlakovat. Pokud jej po delší čas nenatlakujeme, nedochází k vyrovnání tlaků mezi stěnou nádoby a měchem. Naopak dojde ke kolísání tlaku a kotel nepracuje v optimálním režimu. Malé expanzní nádoby jsou náchylnější ke změnám tlaku a pak se nám může voda dokonce vytratit z topného systému a kotel hlásí poruchu z důvodu úniku vody.

Expanzní nádoba může být také poddimenzovaná a v tom případě je doporučeno přidat externí expanzní nádobu o větším objemu a o topení se prakticky nemusíme starat. Gumový měch časem stárne. Může dojít k tomu, že vzduch z měchu proniká do vody topného systému a nebo naopak voda při dotlakování pronikne porušenou stěnou do měchu. V těchto případech je nutné expanzní nádobu vyměnit.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com