Jak opravit poškozené stoly

Stoly se časem jako každá část dřevěného nábytku opotřebují a vyskytnou se na nich určité závady. Tyto závady souvisí s prostředím, v němž se stůl nachází, s jeho používáním a také s pomůckami, které snižují jeho opotřebení (prkýnka, prostírání apod.), pokud je používáme. Běžný stůl prostě není prkýnkem na krájení masa a zeleniny.

Odmontování vrchní desky stolu a rozmontování spojů

Pokud je vrchní deska připevněna k rámu stolu příliš pevně, může vést vysychání dřeva až k naštípnutí podél kresby let nebo se mohou otevřít spoje, kterými jsou díly stolu přiklíženy. V tom případě je třeba odmontovat desku z rámu a odšroubovat šrouby či odklepnout přiklížené spoje hrubým dlátem. Pak rozložíme rám stolu.

Porušený zaklížený spoj je vhodné rozmontovat a znovu přiklížit. Spoje na vrchních deskách jsou jednoduché plošné, kolíčkové nebo na pero a drážku. Jen velice zřídka se objevují spoje zámkové. V případě, že objevíme šroub, uvolníme jej. Někdy také musíme klih ve spoji změkčit napařováním. K uvolnění spoje použijeme tlumící kus měkkého dřeva na konec plátu a krátce odklepáváme palicí. Pokud se nám spoj neuvolnil, musíme zkusit odklepávat jiným směrem.

Klížení vrchní desky stolu

Připravíme si tři truhlářské svěrky a kleštiny (podkladné kusy dřeva). Na spodek desky umístíme z každé strany jednu svěrku a třetí zbylou upevníme shora uprostřed. Kleštiny vložíme mezi svěrky a hrany, aby nedošlo k porušení dřeva. Pokud jsou hrany vyřezávané, musíme vytvarovat přikládané dřevo, aby přilehlo. Klih naneseme na styčné plochy, pláty přitiskneme k sobě, setřeme zbytky klihu a upneme lehce do svěrek. Prohlídneme dobře spoje a pokud by nebyly rovné, položíme na každý spoj kus dřeva a poklepeme kladivem, dokud nejsou hrany přesně v rovině. Znovu přitáhneme svěrky a setřeme opět přebytečný klih. Latí přiloženou napříč zkontrolujeme rovinu vrchní desky a zvedneme nebo snížíme svěrky, abychom se vyvarovali prohnutí.

Při upevňování oválných nebo kulatých desek musíme vyrobit z měkkého dřeva přesně podle tvaru stolu 2 formy, které umožní přímý tlak na spoje. Tyto formy připevníme na každou stranu a přidržíme překližkou, kterou přišroubujeme k formě a necháme přesahovat nad desku.

Oprava štípnuté desky

Dřevěné desky vysychají podél kresby let. To vysychání může způsobit naštípnutí či prasknutí desky. Úzké trhliny můžeme zatmelit. Pootevřeme trhlinu úzkou pilkou a naneseme tmel. Pruhem dýhy pak opravu dokončíme. Širší trhliny musíme špánovat. Vybereme pruh podobného dřeva o něco širší než je otvor. Podélně vyhoblujeme mělký pás v desce. Nožem seškrábneme starý klih a naneseme nový. Poté nový pruh naklepneme do trhliny. Po zatvrdnutí srovnáme hoblíkem a přebroušením.

Oprava vyřezávaných hran

Některé stoly mají na vrchní desce ozdobné vyřezávané hrany. Jestliže je hrana jen naštípnutá, ihned ji přiklížíme a upevníme nebo přelepíme páskou do doby vytvrdnutí klihu. V případě, že část hrany chybí nebo byla znehodnocena, musíme vytvořit náhradu. Doplněk by měl být z co nejvíce podobného dřeva, o trochu větší. Na požadované místo jej nejdříve přiklížíme a poté vytvarujeme do požadovaného tvaru.

Oprava zásuvek stolu

Velice často se rozbijí často používané zásuvky. Nejčastěji se setkáme s opotřebovanými běžci a zásuvky pak jdou velice ztěžka otvírat. Špatné otvírání může způsobit i přetížení a tím prohnutí dna zásuvky nebo vlhké prostředí, které způsobí nabobtnání stran zásuvek. U starších zásuvek bývají drážky a lišty. Pokud máme opotřebované drážky, okružní pilou vyřežeme nové. Opotřebované lišty musíme vyměnit.

Staré a opotřebované běžce snadno vyjmeme a nahradíme novými. Nabobtnané hrany musíme nechat vyschnout několik týdnů, potom zbrousíme strany i běžce a namažeme parafínem. Prohnuté dno vyjmeme, srovnáme přitlačením a nově vlepíme.

Při opravách stolů (zejména klížení vrchních desek) si musíme dávat pozor na rovinu jednotlivých dílů a funkčnost (zásuvky). V případě, že by námi provedená oprava nebyla úplně v pořádku, museli bychom danou část pracně rozebrat a opravu provést znovu.
Zdroj použitých fotografií: (www.shutterstock.com)