Jak pokládat a opravovat dřevotřískové desky

Dřevotřískové desky se již řadu let používají jako  pokladová vrstva podlah, hlavně plovoucích. Z finančních důvodů je lze položit i jako finální vrstvu. Z estetického hlediska není dřevotříska vhodný materiál, povrch desek však můžeme upravit (lakování, lazurování). Později pak můžeme na tuto vrstvu umístit novou podlahu.

Pokládání dřevotřískových desek

Dřevotřískové desky mohou být s hladkými hranami nebo vyrobené pro spojování (na pero a drážku). Obvyklá tloušťka je 19 mm. V případě, že máme rozestup polštářů větší než 45 cm, použijeme raději desky silné 22 mm. Desky spojované na pero a drážku nám zajistí hladkou a pevnou podlahu. Dodávají se v rozměrech 2,4 x 0,6 m.

Pokud použijeme desky s hladkými hranami, přilepíme a přibijeme trámky o rozměrech asi 50 x 75 mm mezi polštáře. Všechny spoje musí ležet na podkladu. U desek se spojem na pero a drážku nemusíme příčné trámky používat. Hrany každé desky přijdou do středu polštářů. Panely přibijeme hřebíky (63 mm dlouhými) s malou hlavičkou. Desky nad kabely a trubkami přišroubujeme vruty.

Opravy dřevotřískových desek

Desky použité na podlahy nevyžadují příliš oprav. Potíže mohou vzniknout při jejich zvedání, potřebujeme-li se dostat ke kabelům, trubkám či trámům uloženým pod podlahou. Deska se může prohýbat, zejména při vstupu na místo spoje sousedních desek. Tuto závadu odstraníme podložením všech nezpevněných styčných okrajů desek trámky 50 x 75 mm. Ty zalepíme a přibijeme mezi polštáře.

Přestože je dřevotříska pevný materiál, měkne a její pevnost se snižuje třeba prosakující vodou z prasklého potrubí. Opravu provedeme výměnou poškozené části podlahy. Ne vždy je zničen celý dřevotřískový panel, proto můžeme zničenou část pouze vyříznout ruční okružní pilou.
Vyříznutou část snadno vyjmeme. Pokud musíme zvednout celý panel, prorazíme upevňovací hřebíky průbojníkem a panel vyzvedneme. Poté přibijeme novou desku. Pokud jsme řezali okružní pilou, připravíme si novou desku větší o šířku řezu. Bude-li to nutné, přiděláme mezi polštáře příčný trámek a desku přišroubujeme vruty s kuželovou hlavou. Mezery kolem nové desky zatmelíme tmelem na dřevo.

Při řezání dřevotřískových desek se značně tupí pilové listy. Z toho důvodu je vhodné použít okružní pilu s vidiovými zuby nebo ruční pilu s tvrzenými zuby. Platí to zejména pro řezání více desek. Na zakřivené řezy je nejlepším řešením elektrická přímočará pila.